TO 23 Metallurgi

Företag, högskolor och forskningsinstitut intresserade av forskning och teknisk utveckling inom områdena råjärnstillverkning (inkl. koksning, pelletisering, sintring och olika reduktionsprocesser), elektriska smältugnar, konverterprocesser (LD, AOD, CLU), skänkmetallurgiska processer och eldfasta teknik samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi.

Skänkugn, byte av skivtärning på skänken efter gjutning i stålverket och inspektion av en masugn. Foton från Jernkontorets bildbank.

Teknikområdet är uppdelat i fyra forskningsblock:

Forskningsblocken rapporterar till en styrelse bestående av teknikområdets ordförande, forskningsblockens ordförande och Jernkontorets forskningschefer. Högsta beslutande organ är teknikområdets stämma, där alla i forskningsblocken deltagande företag är representerade.

Styrelsen möts 3-4 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag. Stämma hålls varje vår.

Styrelsens ordförande

Olle Sundqvist, Alleima AB, Sandviken

Forskningschef

Christer Ryman, Jernkontoret

Medlemsföretag

ABB AB, Västerås
Alleima AB, Sandviken
Bet-Ker Oy, Ylivieska
Calderys Nordic AB, Höganäs
Carbomax AB, Västerås
Höganäs Borgestad AB, Bjuv
Höganäs Sweden AB, Halmstad
Kanthal AB, Hallstahammar
LKAB AB, Luleå
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Ovako Imatra Oy Ab, Imatra
Ovako Sweden AB, Hofors
RHI Refractories Nord AB, Stocksund
SSAB Europe Oy, Brahestad
SSAB EMEA AB, Luleå
SSAB EMEA AB, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors
Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista
Vesuvius Scandinavia AB, Luleå

Adjungerade

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Teknikområde 23 är uppdelat i fyra forskningsblock med olika arbetsområden. Forskningsblocken planerar, genomför och rapporterar forskningsverksamhet inom respektive område. Blocken bereder ärenden, som till exempel nya forskningsuppgifter för beslut i teknikområdet. Blocken avrapporterar genomförd forskningsverksamhet till teknikområdets styrelse. Medlemskap i forskningsblock är styrande för deltagande i teknikområdet.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, med mera.