Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Konstruktionsprodukter baserade på slagg – Construction materials based on slags. Teknisk slutrapport

Lale Andreas et al.

2012, 42 s.
(Jernkontorets forskning. D 844)

Pris (SEK): 300:-

Slagg genereras vid stålproduktion för att ge stålet den kvaliteten man vill ha. Slaggens sammansättning, funktion och mängd beror på vilka råvaror som används, i vilken process slaggen produceras, och vilken typ av järn eller stål som tillverkas (Jernkontoret, 2009). Även kylning, lagring och annan hantering påverkar slaggens egenskaper. Detta leder till att slagger är mycket komplexa material med egenskaper som till stor del beror på mineralsammansättningen.

Slagger är ofta mycket beständiga och vissa av dem har cementliknande egenskaper. Detta gör att de kan användas i olika konstruktioner, t ex i vägar eller bundna ytor, dräneringslager, som stabilisering av mark, fyllnadsmaterial i betong eller i barriärer av olika slag. Emellertid så finns för en del av slaggerna en risk för utlakning av metaller och de tekniska möjligheterna att utnyttja slaggernas unika egenskaper har inte utretts fullständigt.

Det övergripande målet för detta projekt var att ta fram den kunskap som gör det möjligt att baserat på slagg från ståltillverkning utveckla nya produkter som säkerställer avsättningsmöjligheter och ger ett mervärde till de produkter som marknadsförs.