Mekanisk provning, expertkommitté

Jernkontorets expertkommitté Mekanisk provning är ett nätverk för materialprovningslaboratorier inom nordisk stål- och metallindustri. 

De flesta stålföretag har någon form av mekanisk provning av den färdiga produkten. Exempel på egenskaper som provas är draghållfasthet, slagseghet och hårdhet. Provningsresultaten sammanställs ofta tillsammans med andra uppgifter på ett provningsintyg.

Expertkommitténs möten arrangeras 2-3 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag. 

Expertkommitténs ordförande

Linnéa Ahmad Björn, SSAB Special Steels

Forskningschef (tillförordnad)

Bo Larsson, Jernkontoret

Kommitténs medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Element Materials Technology, Karlskoga 
Hiab AB, Hudiksvall
Höganäs AB, Höganäs
OSTP, Örnsködsvik
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Ovako Sweden AB, Hofors
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
ZRS Testing Systems AB

Adjungerade institut och högskolor

Svenska institutet för standarder, Stockholm 
Swerim AB, Kista 

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Kommittén fungerar som mötesplats för att diskutera frågor av gemensamt intresse i syfte att stärka materialprovningsverksamheterna hos medlemsföretagen. Gemensamma insatser för att utveckla och påverka standarder av betydelse för nordisk stål- och metallindustri. Bland uppgifterna kan nämnas:

 • Fungera som nätverk som ger
  - Kunskap om medlemmarnas verksamheter
  - Kontaktpersoner, kontaktvägar
 • Utbyta erfarenheter om bl.a.
  - Ackreditering
  - Arbetsformer
  - Leverantörer och utrustningar
  - Provningsmetoder
 • Utvärdera/och testa provningsmetoder
 • Diskutera och påverka standardisering av provningsmetoder av särskild betydelse för medlemsföretagen
 • Tolkning av standarder, tex intyg
 • Arrangera provningsjämförelser (proficiency tests)
 • Seminarier och utbildning

Hur blir man medlem i expertkommittén?

Kontakta gärna expertkommitténs forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.