TO 31 Band och plåt

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av forskning inom valsning av platta produkter samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 31, Band och plåt

Valsning av breda band, dessa kallas ofta för coils. 

Valsningsprocessen fram till produkterna band eller plåtar – ofta benämnt platta produkter – börjar konventionellt med återuppvärmning av stålämnen i ugnar. Därefter varmvalsas stålämnena via upprepade tjockleksreduktioner, både reversibelt och kontinuerligt, i ett antal valspar till band eller plåtar.

Produkterna vattenkyls i en påföljande kylsträcka eller härdas. Interaktionen mellan värmningen, valsningen och kylningen skapar produktens slutliga yttre och inre egenskaper. För en del av produkterna sker sedan kallvalsning och glödgning, för övrigt sker alltid färdigställning, till exempel klippning till formatplåt.

Konventionellt finns en mängd olika valsverk för varm eller kallvalsning; bredbandverk, plåtverk, steckelverk, tandemverk, trimverk, mångvalsverk, etc.

Produkterna som både är av kolstål och rostfritt stål, finns i en mängd applikationer och används typiskt till; bilar, lastbilar, tyngre transportfordon, fartyg, lyftkranar, byggnader, vitvaror, husgeråd, etc.

Teknikområdets möten arrangeras 2–3 gånger per år, växelvis på Jernkontoret och vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Cecilia Lille, Outokumpu Stainless AB

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Outokumpu Stainless AB, Avesta 
Siemens AB, Upplands Väsby
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
SSAB Europe Oy, Brahestad

Adjungerade

Högskolan Dalarna, Borlänge
Swerim AB, Stockholm
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.