Rapporter

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 31,  Band och plåt. Listan är sorterad med den senaste överst.    

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Omvärldsspaning Restspänningar
Peter Lundin
2022 (TO 31-56) 

Omvärldsspaning Riktning
Hans Magnusson och Tuomo Nyyssönen
2022 (TO 31-55)

Omvärldsspaning Ultraljud
Ulrika Brohede
2022 (TO 31-54)

VV-Kontroll – Sammanfattande slutrapport
Hans Magnusson m.fl.
2021 (TO 31-53)

VV-Kontroll – Analysresultat
Hans Magnusson m.fl.
2021 (TO 31-52)

VV-Kontroll – Industriförsök
Mikael Olsson m.fl.
2021 (TO 31-51)

VV-Kontroll – WP4 Glödgning
Mikael Olsson m.fl.
2021 (TO 31-50)

VV-Kontroll – WP2 Steckel
Mikael Olsson m.fl.
2021 (TO 31-49)

VV-Kontroll – pilotförsök
John Niska m.fl.
2021 (TO 31-48)

VV-Kontroll – borhalter
Jenny Granqvist m.fl.
2021 (TO 31-47)

VV-Kontroll – betning
Jenny Granqvist m.fl.
2021 (TO 31-46)

VV-Kontroll, Etapprapport
Hans Magnusson m.fl.
2020 (TO 31-45)

A simulation with finite elements to model steel sheet slitting (Examensarbete)
Adam Ahlgren Peters
2019 (TO 31-44)

Omvärldsstudie – planhet i tillverkad plåt
Jonas Holmberg
2019 (TO 31-43)

Slutrapport oxidationsförstudie
Ragna Elger m.fl.
2018 (TO 31-42)

INBEAM – Pre-study and roadmap
Rachel Pettersson et al.
2018 (TO 31-41)

FEM simulations and plant trials for the plate mill at SSAB in Raahe
Patrik Sidestam et al.
2016 (TO 31-40)

ProfRoll – Mill Trials at SSAB in Oxelösund
Patrik Sidestam et al.
2016 (TO 31-39)

FEM simulations for the plate mill at SSAB in Oxelösund
Patrik Sidestam et al.
2016 (TO 31-38)

FEM simulations and plant trials for the roughing mill at Outokumpu Stainless in Avesta
Patrik Sidestam et al.
2016 (TO 31-37)

Residual stresses in rolled strip and plate products. Slutrapport ReStruct
Astrid Sjöström et al.
2016 (TO 31-36)

Residual stresses induced by hardening. Delrapport inom ReStruct
David Lindell, Astrid Sjöström, Mats Karlberg, Jonas Holmberg & Arne Stockman
2016 (TO 31-35)

Residual stresses caused by bending. Delrapport inom ReStruct
Astrid Sjöström et al.
2016 (TO 31-34)

ProfRoll – Final report
Patrik Sidestam et al.
2016 (TO 31-33)

Restspänningsignaturanalys av SSAB-plåt. Delrapport inom ReStruct
Jonas Holmberg
2016 (TO 31-32)

Friction models in hot rolling  – A literature survey
Patrik Sidestam
2016 (TO 31-31)

Restspänningar i riktad plåt. Examensarbete
Astrid Sjöström
2016 (TO 31-30)

Validation of FE model of hot rolling in ProfRoll
Patrik Sidestam
2016 (TO 31-29)

Etapprapport ProfRoll
Patrik Sidestam et.al.
2015 (TO 31-27)

Modellering av oplanhet vid härdning, riktning och klippning. Delrapporter
Eva Sjöström, Mats Danielsson, Johannes Gårdstam, Sven Haglund, Annika Nilsson, Anders Rensgard & Jan-Olof Andersson
2013 (TO 31-26)

The 30th JSI Steel Conference 2012 in Paris, France 17–19 December 2012. Travel report
Nils-Göran Jonsson et al.
2013 (TO 31-25)

Lowwear hot rolling WP1
Björn Sjögren & Mohammad Tahir
2012 (TO 31-23)

Mätning av friktion och normalspänning under kall- och varmvalsning.
Nils-Göran Jonsson & Jonas Lagergren
2011 (TO 31-21)

Corrosion properties of plastics materials in process equipment in pickling plants.
Petter Bergsjö et al.
2011 (TO31-20)

Rollsurf. Slutrapport
Mogens Arentoft et al.
2006 (TO 31-19)

Termomekanisk bearbetning av grovplåt. Delrapport
Bertil Ahlblom
2004 (TO 31-18)

Microstructure evolution during energy saving heavy plates RCR rolling of Ti-V microalloyed steel. Final report.
Tadeusz Siwecki & Oliver Wang
2003 (TO 31-17)

Improved modelling of work roll wear prediction in hot strip mill. Final report.
Mohammed Tahir & Björn Widell
2003 (TO 31-16)

Prediction of mechanical properties for hot strip. Final report.
Mats Karlberg
2003 (TO 31-15)

Cold rolling of slit strip. Final report.
Thorbjörn Hansén & Annika Nilsson
2003 (TO 31-14)

Assessment and synthesis of the most relevant tribological test for the characterization of cold rolling lubricants. Final report.
Andreas Johnsson
2003 (TO 31-13)

Processing and final properties of strip cast steel products containing copper and tin from scrap. Final report.
Johan Eliasson et al.
2003 (TO 31-12)

Fully reversed strain controlled fatigue testing of high strength steels for car industry. Final report.
Peter Segle & Mats Larsson
2003 (TO 31-11)

Oförstörande bandhantering. Slutrapport
Thorbjörn Hansén & Jan Levén
1997 (TO 31-10)

"Oförstörande bandhantering". Automatiska traverser, truckar och vagnar
Thorbjörn Hansén & Jan Levén
1995 (TO 31-09)

Valsunderhåll. Slutrapport
Thorbjörn Hansén
1994 (TO 31-08)

Deterioration mechanisms of hot rolling rolls.
Lynn C Erickson
1993 (TO 31-07)

Further studies on the deteoriation mechanisms of hot rolling rolls.
Lynn C Erickson & Sture Hogmark
1993 (TO 31-06)

Analysis of banding on hot rolling rolls.
Lynn C Erickson & Sture Hogmark
1993 (TO 31-05)

Styrning av bredden vid varmvalsning av band (undersökning av alternativ teknik). Sammanfattning av utförda undersökningar.
Ulf Andersson, Björn Carlsson & Pavel Huml
1993 (JKF B 632)

Effektivare stickschema för varmbandsvalsning. Slutrapport
Lars Forsberg
1992 (TO 31-04)

Användarmanual. Stripgen.
Lars Forsberg
1992 (TO 31-03)

Styrning av bredden vid varmvalsning etapp 1. Slutrapport
Pavel Huml
1991 (JKF B 627)

Bredning och kantsmidning. Delrapport
Maria Lindegren & Bo Walger
1989 (TO 31-02)

Styrning av bredden vid plattvalsning.
Klaus Meyer
1989 (TO 31-01)

Förstudie, valsningsteknik vid direktvalsning. Slutrapport
S Kitok
1989 (JKF B 616)

Förstudie, valsningsteknik vid direktvalsning, energibesparingspotential
S Kitok
1989 (JKF B 615)

Egenspänningar i kallvalsade band. Slutrapport
Pavel Huml & Åke Wernelind
1987 (JKF D 608)

Redogörelse för finita elementberäkningar. Delrapport
Åke Wernelind
1987 (JKF B 606)

Analys av kantlånga och mittlånga band med ABAQUS
Åke Wernelind
1987 (JKF B 605)

Datorstyrning av glödnings- och betningslinjer. Slutrapport
Gunnar Meller
1987 (JKF B 604)

Bestämning av status hos varmvalsade rostfria band. Delrapport. Examensarbete
Maria Lindegren
1986 (B 600)

Egenspänningar i kallvalsade band. Delrapport. Examensarbete
Roger Berglund
1986 (B 597)

Automatisering av färdigställningsavdelningar för platta produkter. Slutrapport
Bengt O Waller
1985 (JKF D 545)

Planhetsstyrning vid valsning av platta produkter, del 3. Crownon handbook och slutrapport
Nils-Göran Jonsson
1985 (MEFOS BTF84057/78)