Stipendium inom bearbetning av platta produkter

Jernkontorets teknikområde 31, Band och plåt, arbetar med frågor kring valsning av platta produkter och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området.

För att erhålla ett stipendium bör du vara student eller doktorand vid en högskola eller universitet i Sverige.

Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra experimentella undersökningar eller modelleringsarbete om processer som valsning, skärning eller deformation, exempelvis examens- eller projektarbete.

Stipendium kan erhållas på upp till 50 000 kronor.

Ansökningsprocessen är öppen året runt och ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Styrelsen för teknikområde Band och Plåt meddelar om beslut efter nästkommande styrelsemöte (inom fyra månader från inskickad ansökan).

Aktivitet måste vara genomförd inom ett år från att anslag erhållits. Inom ett halvår efter genomförd aktivitet ska du lämna in en kort dokumentation och berätta om aktiviteten på ett av teknikområdets styrelsemöten.

Ansökan sänds till:
Rachel Pettersson, forskningschef Band och Plåt
Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm

eller per e-post till rachel.pettersson@jernkontoret.se