Branschfakta och statistik

Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 

Svensk stålstatistik från Jernkontoret

Här kan du läsa och ladda hem uppgifter om svensk järn- och stålindustri:

Några klargöranden om Jernkontorets statistik

Jernkontoret tillhandahåller inte information om stålpriser. Förfrågningar om priser hänvisar vi till konsultföretag, exempelvis MEPS och CRU.

Information om stålstandarder har SIS, Svenska institutet för standarder.

Uppgifter om utrikeshandel och investeringar kommer från Statistiska centralbyrån.