Bruksbibliografi: H

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Haborshyttan

Palmqvist, Albert: Finsk kolonisation i Bergslagen. 1. Den tidigaste invandringen. Historiska perpektiv och problemställningar. - Filipstad, 1938. 31 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 4)
   Karelska släkten Sarvi och Haborshyttan behandlas på s. 12-14.

Persson, Gottfrid: När Haborshyttan ödelades. (Bergslagen i ord och bild. Vinternr. 1938-1939, s. 12-13.)

Haddebo bruk, Bo skn

Persson, Anders: Haddebo bruks historia 1658-1860. (Sköllerstabygden. Del 2. - Hallsberg, 1984. S. 149-202.) 

Hagelsrum

Utdrag af masmästeri-statens till Herrar Fullmägtige i Jern-kontoret ingifne berättelser för år 1824. (Jernkontorets annaler. Årg. 9 (1825) h. 1, s. 1-88.)
  Hagelsrums masugn behandlas på s. 29-47.

Hagfors bruk

Andersson, Ingvar: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer. Från äldsta tid till 1914. - Stockholm, 1960. 599 s. Ill.

Arpi, Gunnar: Hagfors och Nykroppa järnverks träkolsförsörjning. - Uppsala, 1940. 35 s. Ill. (Geographica. 9)

Hagfors järnverk. Sweden. [Utg. av Uddeholms AB] - [Uddeholm] 1954. 34 s. Ill.

Haller, Stig: Där malm blir stål. En artikel om Hagfors järnverk i Värmland. (Vårt hem. Årg. 8 (1928) nr. 14, s. 1-3.)

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
   Hagfors elektriska masugnsanläggning behandlas på s. 236-242, pl. XLV-XLVIII.

Metall avdelning 138 Hagfors. 50 år. Minnesskrift 1905-1955. - [Hagfors] 1955. 80 s. Ill.

75 år. Metall avd. 138 Hagfors. En minneskavalkad. [Sammanställd av Leif Kihlström] - [Hagfors] 1980. 55 s. Ill.

Hagge bruk

Norstedt, Bengt: Järnvräkeriet och Lohes öglejärn från Hagge. (Norrbärkebygd, Nr 5 (1984) s. 25-26.)

Norstedt, Bengt: Några anteckningar om järnhanteringen vid Hagge. (Norrbärkebygd, Nr 5 (1984) s. 10-13.)

Haggruvan

Samtliga Nora Bergslagsgruvorna inköpas av Stribergs Grufveaktiebolag. (Från svenska bruk. 1935, nr. 1, s. 6-7.) 

Hallstahammars bruk

Hallstahammars aktiebolag. Hallstahammar. - Hallstahammar, 1919. 70 s. Ill.
   Produktkatalog.

Jansson, E. Alfred: Hallstahammars bruks historia. Utg. av Hallstahammars AB. - Hallstahammar, 1953. 257 s. Ill.

Widén, Anita: De slet 35 år med järnet. Nu har de tid över att berätta. (Dagens nyheter. 1983, 31 aug., s. 32.)

Hargs bruk

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande. 2)
  Hargs bruk behandlas på s. 47-48.

*Beck-Friis, Carl: Friherrinnan Wendela Gustava Oxenstierna, född Sparre. En uppländsk bruksfru från förra seklets början. (Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1929/33, h. 43, s. 209-220.)

*Selling, Gösta: En murmästare som herrgårdsarkitekt. (Fataburen. 1934, s. 101-120.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Hargs bruk och Bennebols masugn behandlas på s. 77-86.

Hargs kopparbruk

Wollin, Nils G.: Industrierna vid Hargs ström under fyra sekler. Minnesskrift utg. till Hargs fabrikers aktiebolags hundraårsjubileum 1943. - Stockholm, 1943. 381 s. Ill.
   Hargs kopparhammare behandlas på s. 15-116.

Harhyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Harhyttan behandlas på s. 54-56.

Harnäs bruk, Älvkarleby skn

*Harnäs. Gammal bruksidyll. (Arbetarbladet. 23 jan. 1963.) 

Hedvigsfors bruk

Norberg, P[etrus]: Hälsinglands järnbruk i gången tid. En överblick. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1956) s. 1-232.)
  Även utgiven som särtryck. - Hevigsfors med Österbo masugn behandlas på s. 133-144.

Hellefors bruk, Södermanlands län

*Nordin-Grip, Imber: Hällefors bruk. (Nordin-Grip, I.: Mellösa i Sörmland. 1964, s. 269-306.)

Bark, Henry: Järnframställning vid Helleforsströmmen i Mellösa socken under 350 år 1659-2009. - [Hälleforsnäs], Hälleforsnäs gjuterimuseum och Mellösa hembygdsförening,  [2010-2011]. 2. d.
  Omslagstitel: Järnframställning i Hälleforsnäs
D. 1. 1659-1884. Från Abine Noij till Lasse Celsing. Masugnsproduktion. - [2010]. 52 s.
D. 2. 1870-2010. Från Lasse Celsing till Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB. - [2011]. 130 s.

Boman, Ragnar: Spår av ett bruk. AB Järnförädling i Hälleforsnäs och dess chefer under 1900-talet. – Stockholm, cop. 2017. 693 s.

Hellefors bruk, Örebro län

Cederblom, J. E.: Berättelse om experimenter med turbiner, verkställda under år 1863. (Jernkontorets annaler. Årg. 19 (1864) s. 127-183.)
S. 156-160, tab. 6: Wenström, W.: Turbin-experimenter vid Hellefors

Heijkenskjöld, Syster: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. - Stockholm, 1933. 461 s. Ill.
   Hällefors bruk behandlas på s. 342-358.

Hellefors. (Från svenska bruk. 1935, nr. 4, 7-12.)

Några data om Hellefors. - [Hällefors, 1952?] [14] s. Ill. duplic.

Falkman, Oscar: Wargön-Helleforskoncernens historia till omkring 1951. - 2. uppl. [Stockholm] 1954. 198 s.

Hellefors. En kort orientering. - [Hällefors] 1956. [20] s. Ill.

SKF MR - en snabb tvåstegsprocess för smältning och raffinering av elektrostål. (Bergsmannen. 1971, nr. 9/10, s. 6-8.)

Lövgren, Karin: Ikaros i Hällefors. (Bergsbladet. Årg. 47 (1991) s. 9-18.)

Buhre, Torsten: Tillverkning av cordvalstråd i Hellefors åren 1937- 1977. (Dokumentation av svensk järn- och stålindustri : metallurgi I. Stockholm, 1991, Jernkontorets bergshistoriska utskott. Rapport H 48, s. 3-21.)

Linnell, Stig: Stålverket som försvann. (Metallarbetaren. 1994, nr. 1, s. 20-24, 64.)

Hennikehammars bruk

Halle, Gunnar: "Struken" på Hennikehammarn. (Fagersta forum. Årg. 10 (1956) nr. 3, s. 31-35. 

Herrängs gruvor

Gröndal, G.: Berättelse öfver vid Herräng gjorda försök att reducera järnmalm. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 67 (1912) s. 158-179.)

Petersson, Walfrid: Det magnetiska anrikningsverket vid Herräng. (Teknisk tidskrift. Kemi och bergsvetenskap. Årg. 30 (1900) 59-60.)

Petersson, Walfrid: Om anrikning af svenska järnmalmer. (Jernkontorets annaler. N.S. 58 (1903) s. 251-362.)
   Herrängs anrikningsverk behandlas på s. 287-290.

Hofors bruk

Hofors jernverk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 47-48.)
   Med plankarta och ritning över masugnar.

Danielson, Ernst: Elektriska arbetsöfverföringar vid Hofors järnverk. (Teknisk tidskrift. Afdelningen för mekanik och elektroteknik. 29 Årg. (1899) h. 5, s. 78-84.)

[Hagen, Ellen]: Per Eriksson 22/10 1851-18/6 1928. Minnesrunor. [Med värdefull hjälp av V. Bergman sammanfogade.] - Kungsgården, 1932. 73 s., 29 pl.-bl. Ill. 

Hofors bruks historia. Red.: Birger Steckzén. - [Stockholm], 1957. 635 s. Ill.

Stororder till SKF Stål, Hofors. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 6.)

Söderström, Hjalmar: 41 år vid Hofors järnverk. (Gästriklands kulturhistoriska förenings årsbok. 1956.)
   Även utgiven i något förkortad form i Bergsbladet. Årg. 30 (1973) nr. 3, s. 27-35.

Modernisering av rörtillverkningen vid SKF-Stål, Hofors. (Bergsmannen. Årg. 5 (1974) nr. 9, s. 277.)

SKF Stål, Hofors. Ett stort stålverk för kvalitetsstål. (Bergsbladet. Årg. 31 (1974) nr. 1, s. 14-18.)

Nytt elektrostålverk vid SKF Stål i Hofors. (Bergsmannen. Årg. 6 (1975) nr. 1, s. 21-22.)

Hohyttan

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
   Hohyttan behandlas på s. 220-222. - Även utgiven som särtryck.

Hollsjöhyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Hollsjöhyttan behandlas på s. 153.

Holmeshults bruk, Fröderyds skn

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
   Holmeshults bruk behandlas på s. 55-57.

Hornbergsgruvan

Bergsman, E. Börje: Ett gruvvarp berättar. (Bergsbladet. Årg. 37 (1980) s. 25-30.) 

Horndals bruk

Fagersta lägger ner tillverkning av armeringsstål i Horndal. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm], 1957-1959. 5 bd.
1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av] Karl-Gustaf Hil-
debrand. - 1957. 487 s. Ill.
2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
3. Nittonhundratalet. [Av] E. Söderlund, P. E. Wretblad. -
1957. 802 s. Ill.
4. Kavalkad. [Av] Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av] Sigvard Montelius,
Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Uhr, G.: Om en masugnsanläggning vid Horndal. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 42 (1887) s. 285-289.)

Hornsö masugn, Långemåla skn

*Malmström, Ingemar: Järnet på Hornsö. (Vallonättlingen. 1996, nr. 2)

Rydén, Josef: Från järnbruk till fabriker. Järnframställningen och det industriella genombrottet i Småland. - Stockholm, 2000. 175 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 36.)
   Hornsö masugn behandlas på s. 53-54.

Huseby bruk

*Hemberg, Eugen.: Huseby historia. (Smålandspostens Kinnevadsnummer. 8 dec. 1927.)
  Även utgiven som särtryck, Växjö 1945. 


Sahlin, Carl: Huseby bruk. Dess byggnader och inventarier år 1642. (Rig. 15 (1932) s. 1-14.)
   Även utgiven som särtryck.

Johnsson, Pehr: Huseby som styckebruk och gjutverk. Nya historiska erinringar. (Gjuteriet. Årg. 32 (1942) s. 110-113.

Mårtensson, Anders W.: Den äldsta järnugnstillverkningen i Huseby och Ålshults bruk. (Kulturen. 41 (1975) s. 157-169.)

Larsson, Lars-Olof: Historia kring Huseby. - Växjö, 1988 (duplic.). 15 s. Ill.

Larsson, Lars-Olof: Det fantastiska Huseby. En rundvandring i tid och rum. - Växjö, 1993. 63 s. Ill.

Huså bruk

Bredberg, B. G.: Metallurgiska anteckningar. Femte häftet. - Stockholm, 1867. 62 s.
   S. 15-32: Bergshandteringen i Jemtland.

Ullberg, Gösta: Huså bruks historia. - Östersund, 1967. 738 s. Ill.

Håkanbols bruk

Moberg, Ragnar W. & Ulff, Christian: Håkanbols bruk. Ett industriminne. - Degerfors, 1989. 19 bl. Ill.
  Även utgiven i Från bergslag och bondebygd. 1990/91, s. 27-39.

Håvreströms bruk

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
   Håvreströms bruk behandlas på s.46-67.

Hävla bruk

Nordensten, Hans: Häfla bruk. (Bergsbladet. Årg. (1972) nr. 1, s. 15-18.)

Florén, Jonas: Börskomet förvaltar 300-åriga traditioner. Häfla bruk lever än. (Dagens industri. 8 juni 1982, s. 10-11.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Häfla bruk behandlas på s. 87-93.

Helmfrid, Björn: Tre sekler med Häfla bruk. - Linköping [& Rejmyre], 1989. 139 s. Ill.

Höganäs AB

Kvist, Sten-Åke: Höganäs invests in the future. (Metal Bulletin Monthly. July 1990, s. 44-45.)

Höganäs invests in quality. (Metal powder report. 47 (1992) no. 12, s. 20-24.)

*Wäingelin, Jan: Höganäs räds inte Asiens kris. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 22-23.)

*Kjäll, Anders: Höganäs går mot seger i USA. (Kapital & visioner, trender, affärer. Oct. 1999, s. 36-37.)

Högbo bruk

Forsgren, O[lof]: Beskrifning öfver en hammarställning af tackjern, fästad uti en lagbro af sammanlagde granitstenar. (Jernkontorets Annaler. Årg. 14 (1930) s. 409-418. Ill.
   Hammarställningen uppförd vid Högbo bruk.


Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
  Högbo bruk behandlas på s. 205-206.

*Högbo bruk i Sandvikens stad. Studier utförda av Nordiska museet åren 1933, 1936. - Sandviken, 1951. 31 s. Ill.

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
  Högbo bruk med Edskens masugn behandlas på s. 310-318. - Även utgiven som särtryck.

Beskow, Hans: Högbo bruk. Med fotografier av Jan Mark. - Malmö, 1960. 76 s. 24 pl.-bl. Ill.

Carlberg, Per: Bessemermetodens genombrott vid Edsken och Högbo. (Med hammare och fackla. 22 (1962) s. 7-130.)

Waher, Sven: Det nya Högbo bruks bolag. (Bergsbladet. Årg. 30 (1973) nr.3, s. 11-13.)

Andersson, Gillis: Gästrikland och järnet. Från järnåldersugnar till global verkstadsindustri. - [Sandviken], 2000. 352 s. Ill.
  Högbo bruk behandlas på s. 161-177 samt s. 218-236.

Högfors bruk

Norberg, P[etrus]: Ur Högfors bruks historia. - Stockholm, 1937. 374 s. Ill. 

Högsjö bruk

*Engberg, Ivar: Herrgården och hammaren i Högsjö. Kort beskrivning över järnbruket i Högsjö 1638-1874. - Högsjö, 1978. 59 s. Ill.

Hörle bruk

*Böhn, Ingrid: Hörle bruk 1659-1959. Krönika. - [Hörle], 1959. 130 s. Ill.