Bruksbibliografi: I

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Ickholms masugn

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedre Siljans Fögderi. Första häftet. Rättviks socken. - Falun, 1862. 75 s.
   Även utg. i facsimil 1978. Ickholms masugn behandlas på s. 51-52.

Idkerbergets gruvor

Flygare, Per: Idkerberget har numera en god social standard. Man hyser inte heller någon oro för att malmtillgångarna skola ta slut. (Gruvindustriarbetaren. 1945, nr. 3, s. 17-26, 30.)

Vestlund, Ingvar: Raset i Idkerberget. (Gruvarbetaren. 1961, nr. 4, s. 12-13.)

I[saksson], V[ilhelm]: Idkerberget. (Gruvarbetaren. 1962, nr. 12, s. 30-31)

Vestergren, Sten: Praktiska synpunkter på ras vid gruvor. (Jernkontorets annaler. 1964, nr. 7, s. 417-451.)
   Artikeln redovisar bl.a. gruvraset i Idkerberget.

Igelbäckens masugn.

Från Lerbäcks Bergslag på 1780-talet. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 16 (1919) s. 113-115.)
   Behandlar Igelbäckens och Skogaholms masugnar.

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
   Igelbäckens hytta behandlas på s. 51-54.

Nilsson, Staffan: Ett industriminne i Tiveden. (Kulturvärden. 2005, 1, s. 4-11.)

Igelfors bruk

Smidestraditionen hålls levande på Igelfors bruk. (Tibnortidningen. Maj 1999, s. 20-21.)

Iggesunds bruk

Iggesunds bruks historia 1685-1985. [Huvudred.: Gustaf Utterström]. - [Iggesund : Iggesunds bruk, 1985]. 2 d. Ill.

Molander, Bo: Iggesunds ankare varumärke i 300 år. (Jernkontorets Annaler. Årg 167 (1983) nr. 3, s. 45-46.)

Immetorpshyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Immetorpshyttan behandlas på s. 116-117.

Ingevallsbo hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Ingewaldsbo hytta behandlas på s. 61-62.

Inglamåla gruva

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
   Inglamåla behandlas på s. 57-59.