Bruksbibliografi: K

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Kallinge bruk.

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
  Kallinge behandlas på s. 552-554.

Kanthal Casting AB

Gustafsson, Sten: Precisionsgjutning hos Kanthal Casting AB, Hallstahammar. (Bergsbladet. Årg 42 (1985) s. 22-34.) 

Kantorps gruvor

Anestad, Stellan: Kantorps och Stavs gruvor. (Boxholms aktiebolag 1872-1947. Minnesskrift. Uppsala, 1947, s. 216-228.)
  Kantorps gruvor behandlas på s. 216-224.

Karlholms bruk

D., G.: Lancashireverken försvinna. Även Karlholm nedlägges nu för alltid. (Från svenska bruk. 1931, nr. 10, s. 21-29.) 

Karmansbo bruk

Gunnarsson, Barbro & Yngve: Anteckningar omkring Karmansbo. - [Karmansbo], 1976. 111 s. Ill.

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Karmansbo-verken behandlas på s. 12-15.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Karmansbo bruk behandlas på s. 94-102.

Kengis bruk

Norberg, P[etrus]: Forna tiders järnbruk i Norr-och Västerbotten. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1957) h. 3, s. 99-361.)

Även utgiven som särtryck. - Torneverken bruk behandlas på s. 105-188 (I särtr. s. 7-90).

Groth, Östen: Ur Norrbottens historia. - Luleå, 1984. 391 s. Ill. (Norrbotten. 1)
   Kengis bruk behandlas på s. 93-100, 133-134.

Kilafors bruk

Rinman, L.: Försök med gjutstålstillverkning i flammugn utan deglar, anställda vid Kihlafors i Juli och Augusti 1869. (Jernkontorets Annaler. N.S. Årg. 24 (1869) s. 294-304.)


Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 3-242.)
   Även utgiven som särtryck. - Kilafors bruk behandlas på s. 176.

Sahlin, Carl: De svenska degelstålverken. (Med hammare och fackla. 4 (1932) s. 35-137.)
   Kilafors degelstålsverk behandlas på s. 92-96.

Norberg, P[etrus]: Hälsinglands järnbruk i gången tid. En överblick. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1956) s. 1-232.)
   Även utgiven som särtryck. - Kilaforsverken behandlas på s. 108-133.

Klacka Lerbergs gruvor

Petersson, Walfrid: Om anrikning af svenska järnmalmer. (Jernkontorets annaler. N.S. 58 (1903) s. 251-362.)

   Klacka Lerbergs anrikningsverk behandlas på s. 297-300.

Samtliga Nora Bergslagsgruvorna inköpas av Stribergs Grufveaktiebolag. (Från svenska bruk. 1935, nr. 1, s. 6-7.)

Klafreströms bruk

H-ng, Sv.: Klafreström - Ett 200-årigt bruk. (Från svenska bruk. 1937, nr. 2, s. 8.)

Mårtensson, Anders W.: Järnugnstillverkningen vid Klafreströms bruk i Småland. (Rig. 46 (1963) s. 113-128.)

Ekströmer, C. J.: Klafreströms bruk från grundandet 1736 till omkring 1815. (Nottebäck-Granhult. 1 (1964) s. 5-63.)

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
   Klavreström behandlas på s. 59-60.

Klara gruvor

[Ekerot, Gunnar]: Aktiebolaget Klara Gruvor. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 11 (1918) s. 97-105.) 

Kleva gruvor

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
   Kleva behandlas på s. 51-55.

Klosters bruk

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm], 1957-1959. 5 bd.

1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av] Karl-Gustaf Hildebrand. - 1957. 487 s. Ill.
2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
3. Nittonhundratalet. [Av] E. Söderlund, P. E. Wretblad. - 1957. 802 s. Ill.
4. Kavalkad. [Av] Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av] Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Knappfors hytta

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
    Knappfors hytta behandlas på s. 171-172.

Knutshyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
    Knutshyttan behandlas på s. 5-9, 24-25.

Kohlswa bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Kohlswa behandlas på s. 21-23.

Gerdes, Ture: 4 generationer i Kolsva järnverk. (Metallarbetaren. 1963, nr. 20-21, s. 18-23.)

Kollerö bruk

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
    Även utgiven som särtryck. - Kollerö bruk behandlas på s. 177.

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
  Kollerö-Öxnäs-Rådanefors behandlas på s. 326-353.

Hausmann, Joh. Fr.: Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807. - Göttingen, 1811.
   Kolleröd behandlas på i d. 1, s. 259-264.

Konradsfors

Brodin, Linus: Fryksdalens finnsocknar. - Filipstad, 1923. 165 s.
   Konradsfors behandlas på s. 130-134.

Börjesson, Nils: Conrad Fitinghoffs liv i medgång och motgång. (Bergslagsarkiv. Årg. 3 (1991) s. 41-48.)

Korsnäs bruk, Vika skn

Korsnäs jernverk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 46-47.) 

Korså bruk

Korså bruk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 45-46.)


Loggert, Henning: [Korså bruk]. Information lämnad vid Grängesberg-Larsonska släktföreningens besök vid Korså forna järnbruk den 16.8.1970. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 2, s. 17-20.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Korså bruk och Ågs hytta behandlas på s. 103-112.

Kortfors bruk, Karlskoga skn

*Stålverket vid Kortfors. (Örebro Dagblad. 4 mars 1904.) 

Kristinebergsgruvan

Ny ort ger bättre luft. (Smältdegeln. 1992, nr 2, s. 4.)

Thorne, Sven: Kristinebergsgruvans utbyggnad. (Teknisk tidskrift. Bergsvetenskap. Årg. 73 (1943) h. 10, s. 81-90.)

Widmark, Roland & Maripuu, Raivo: Kristinebergs anrikningsområde. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 4, s. 24-27.)

Krontorps bruk

Ernvik, Arvid: Bäckhammars bruk. Minnesskrift till brukets 100-årsjubileum. Utg. på uppdrag av styrelsen för Skogsägareföreningen Vänerskog. - Karlstad, 1971. 351 s. Ill.
   Krontorps järnbruk behandlas på s. 41-149.

Kroppa bruk

Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia. Anteckningar. - Göteborg, 1921. 615 s. Ill.
   Kroppa kronobruk behandlas på s. 21-166.

*Ekman, Gustaf: Ur ett svenskt järnbruks historia. (Nordens kalender. 1930, s. 57-68.)

Kung Oscarshyttan, Morgongåva

Sundström, Erik: Kung Oscarshyttan i Morgongåva. (Daedalus. 1989/90, s. 91-106.) 

Kvarntorpshyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Qvarntorpshyttan behandlas på s. 148-149.

Kväggeshyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Qväggeshyttan behandlas på s. 189-190.

Källarbo hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Källarbo hytta behandlas på s. 47-49.