Bruksbibliografi

Jernkontorets bibliotek har sammanställt en bibliografi över Sveriges bruk, gruvor och företag inom stålbranschen.

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Vid många olika slags forskning, både privat och akademisk, kan ett bruk eller gruva plötsligt bli föremål för mer ingående studier. Det kan röra sig om att vilja få bakgrunden till en bruksbyggnad, att undersöka en person eller släkt med anknytning till ett företag eller att få litteratur till en företagshistorik.

Av den anledningen har biblioteket sammanställt en bibliografi över Sveriges bruk, gruvor och företag inom stålbranschen. Bibliografin är i första hand inriktad på att uppta de artiklar och småtryck som kanske är svåra att finna i vanliga bibliografier. Ibland kan en hytta eller gruva bara vara omnämnd i ett enda stycke i ett större sammanhang. Därför kan några självklara, allmänt kända bruksmonografier kanske saknas i bibliografin.

Bibliografin är ständigt under uppbyggnad och både nya och gamla litteraturreferenser läggs till när vi får kännedom om dem.

Även om vårt bibliotek innehåller mycket av det som förtecknats, kan det naturligtvis inte innehålla alla de titlar som förekommer. Asterisk (*) framför titeln anger att den inte finns i Jernkontorets bibliotek.