TO 55 Restprodukter

Företag och institut intresserade av forskning inom restprodukter samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter

Grusväg anlagd med hyttsten, en restprodukt från SSAB. Foto: SSAB. 

Parallellt med järn- och stålprodukter produceras andra material vars ursprung är stålprocesserna. Det handlar om knappt två miljoner ton material (2018), till exempel slagg och glödskal, där ungefär 

  • 44 % används externt, till exempel säljs som produkter
  • 34 % recirkuleras internt
  • 22 % blir avfall som deponeras.

Restprodukter är ett samlingsnamn för biprodukter, material för intern cirkulation, återvinning och avfall. Denna term har ingen legal innebörd utan är bara ett sätt att sammanfatta allt det som uppstår utöver produktionen av stål.

Teknikområdets möten arrangeras 3–4 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Björn Haase, Höganäs AB, Höganäs

Teknikområdets forskningschef 

Christer Ryman, Jernkontoret 

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Boliden Mineral AB, Rönnskär
Harsco Metals Sweden AB, Norberg
Höganäs AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Sweden AB, Hofors
Ovako Bar AB, Smedjebacken
SSAB Europe, Luleå
SSAB Europe Oy, Brahestad
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors
Vargön Alloys AB, Vargön

Adjungerade institut och högskolor

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Swerim AB, Luleå 

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Främja utvecklingen av nya produkter med ursprung i metalliska och mineraliska restprodukter.
  • Söka lösningar för att öka användningen av restprodukter.
  • Öka kunskaperna om materialens egenskaper och effekter vid användandet.
  • Optimera mängd och egenskaper hos restprodukterna för ökad användning.
  • Prioritera, initiera och driva FoU-projekt inom området.
  • Bevaka teknikutvecklingen och påverka utarbetande av relevant lagstiftning.
  • Främja nätverkande inom och utanför branschen och vara forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarnas experter inom området.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.