Utgivna rapporter, TO 51

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.   
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Electrified steam reforming for H2 production with the potential integration of industrial furnaces heating for negative carbon emissions: Process development
Ilman Nuran Zaini, Weihong Yang
2022 (TO 51-75)

Elektrisk ämnesvärmning för applikationer inom stålindustri
Hesam Mortazavi, Helena Malmqvist, Björn Ahlqvist, Jonas Engdahl, Mathias Forsstedt, Anette Bergén, Cecilia Lille, Björn Holmstedt, Olof Ceder, Anders Lugnet, Richard Åhlberg, Matts Persson, Jan Pettersson, Nils-Eric Wessberg, Mårten Fexby, Krister Wickman, Jonas Ekström, David Blecko, Rudiger Eichler, Magnus Dahlstrom
2022 (D 892)
Mer information om rapporten

Customized Cooling Technology Based on Air and Water IJCT for Heat Recovery During Cooling Process of Hot Bodies
Mohammad Jahedi, Bahram Moshfegh
2022 (TO 51-74)

Platis
Nicklas Tarantino
2021 (TO 51-73)

Carbon capture from reheating furnaces in the Swedish steel industry: evaluation of techno-economic feasibility
Anna Haglund
2020 (TO 51-72)

Sammanfattning av vattenångans effekter i industriella värmeugnar
Per Mandfloen, Ilman Nuran Zaini, Weihong Yang (sommarjobb)
2020 (TO 51-71)

Förnybar gas för värmningsugnar i stålindustrin: Tekno-ekonomisk utvärdering av gasproduktion för SSAB Borlänge
Simon Lindberg  (Exjobb)
2019 (TO 51-70)

Biochar in the Höganäs sponge iron process – techno-economic analysis of integrated production 
Oscar Olofsson (Exjobb)
2019 (TO 51-69)

FlexVärmeStål slutrapport
Mikael Larsson m.fl.
2019 (TO 51-68)

Slutrapport Impinging Jet
2018 (TO 51-67)

Literature survey on fuel flexibility of heating furnaces in the steel industry
Joe Liang (sommarjobb)
2017 (TO 51-66)

Litteraturstudie: elvärmning som komplement / ersättning till förbränningsugnar för stålvärmning
David Söderberg (sommarjobb)
2017 (TO 51-65)

Optimerad energiförbrukning av värmningsugnar med radaravbildning. Slutrapport.
Patrik Ottoson, Daniel Andersson, Sofie Högberg och Zhili Song
2017 (TO 51-64)

Biobränsleförgasning för pulverstålsproduktion – PROBIOSTÅL. Slutrapport
Magnus Pettersson, Robert Eriksson, Rolf Ljunggren, Kristin Fransson och Weihong Yang
2016 (TO 51-63)

Basic design report 2021 – PROBIOSTÅL
Cortus Energy AB
2016 (TO 51-62)

Pre-study Report – PROBIOSTÅL
Magnus Pettersson
2016 (TO 51-61)

Initial screening and laboratory investigation of the chemical compatibility of bio-coke from Cortus in the Sponge iron process
Ryan Robinson
2016 (TO 51-60)

Evaluation of Syngas as fuel to a high-speed burner
Michael Johansson and Anders Nydahl
2016 (TO 51-59)

Livscykelanalys Probiostål
Kristin Fransson
2016 (TO 51-58)

Modelling the integration of Höganäs furnace with Cortus gasifier using Aspen Plus
Gunarathne et al.
2016 (TO 51-57)

Syngas combustion system
Rathanyaka Gunarathne and Weihong Yang 
2016 (TO 51-56)

CFD Study of conveyor belt furnace
Abdul Hye, Rathanyaka Gunarathne, Pelle Mellin and Weihong Yang
2016 (TO 51-55)

Simplified calculations of Energy and Mass balance for NG and Syngas in belt furnace
Abdul Hye, Rathanyaka Gunarathne, Pelle Mellin and Weihong Yang
2016 (TO 51-54)

Travel report. TO51 site visits in Brazil
Pelle Mellin, Weihong Yang and Anders Rensgard
2015 (TO 51-53)

Comparison of gasification technologies for integration to the steel industry. Delrapport
Duleeka Gunarathne, Pelle Mellin, Abdul Hye and Weihong Yang
2015 (TO 51-52)

Värmningsugnar - ugnsinfodring
Magnus Rönning
2014 (TO 51-51)

Biobränslen tillverkade via biologiska processer
Johanna Stahlén
2013 (TO 51-50)

Elektriska värmningstekniker
Klara Takei
2013 (TO 51-49)

Ny teknik: direkt mätning av ämnestemperatur och ugnsatmosfär i värmningsugnar
New technology: direct measurement of work piece temperature and gas atmosphere in re-heating furnaces
Alena Nordqvist, Patrik Ottosson, Anders Salwén, Jesper Oppelstrup, Jonas Gurell, Arne Bengtson, Magnus Falkenström, Anders Rensgard, Donald Malmberg, Mohsen Saffari Pour and Weihong Yang
2013 (TO 51-48)

Förnyelsebara bränslen i stålvärmningsugnar 
Renewable fuels in steel heating furnaces
Sara Alongi Skenhall, Marko Amovic, Tomas Ekman, Jonas Engdahl, Magnus Evestedt, Carl-Erik Grip, Pelle Mellin, John Niska, Alena Nordqvist, Patrik Sidestam, Håkan Stripple and Gunnar Wijk
2013 (TO 51-47)

Temperaturbestämning för optimal glödgning
Jan-Eric Hellgren, Cecilia Lille, Jonas Engdahl, Conny Gustafsson, Per-Olof Norberg, Magnus Evestedt, Dan Persson, John Niska & Anders Rensgard
2012 (TO 51-46)

Ugnsstyrning och överordnad processanalys.
Magnus Evestedt et al.
2011 (TO 51-45)

Decreased use of fossil energy in steel industry through High Temperature Agent Gasification (HTAG) of biomass and waste
Anna Ponzio, Pawel Donaj, Krister Sjöström, Yang Weihong and Wlodzimierz Blasiak
2010 (TO 51-44)

Värmeåtervinning från svalbäddar inom järn- och stålindustrin.
Jan Nilsson
2003 (TO 51-43, D 809)
Mer information om rapporten (D 809)

Performance Measurements of a Ball Type High-Cycle Regenerative Burner System (HRS) at SSAB Tunnplåt AB.
Nabil Rafidi & Wlodzimierz Blasiak.
2003 (TO 51-42, D 808)
Mer information om rapporten (D 808)

Intelligent Alarm Handling in the Steel Manufacturing Industry. Data Driven Process Condition Monitoring of Furnace 301 at SSAB. Report no 2.
2003 (TO 51-41, D 807)
Mer information om rapporten (D 807)

Intelligent Alarm Handling in the Steel Manufacturing Industry. The Application of Multivariate Statistics to Reheating Furnaces and to an Acid Regeneration .Plant. Report no 1.
2003 (TO 51-40, D 806)
Mer information om rapporten (D 806)

Temperature measurement techniques for rolling mill furnaces. Final report.
2003 (TO 51-39, D 805, MEF03062)
Mer information om rapporten (D 805)

Automatic excess oxygen control in steel reheating furnaces. Final report.
2003 (TO 51-38, D 804, MEF03056)
Mer information om rapporten (D 804)

Performance of reheating furnaces equipped with highly preheated air. Final report.
2003 (TO 51-37, D 803)
Mer information om rapporten (D 803)

Intelligent Alarm Handling in the Steel Manufacturing Industry. Final report.
2003 (TO 51-36, D 802)
Mer information om rapporten (D 802)

Mathematics Modeling for High Temperature Air Combustion (HiTAC). Summary Final Report. 
2003 (TO 51-35, D 800)
Mer information om rapporten (D 800)

Effektivare energianvänding i ämnesvärmningsugnar genom förbättrad. styrning - slutrapport. 
2003 (TO 51-34, D 799, MEF03047)
Mer information om rapporten (D 799)

Study on the Steeltemp (R) Programs.
Pekka Mäntylä, Johannes Sallinen
2001 (TO 510, D 785)
Mer information om rapporten (D 785)

Temperaturberäkningar i tre dimensioner med STEELTEMP vid värmning av ämnen - slutrapport.
1999 (TO 51-32, MEF98047)

Review on highly preheated air combustion and its industrial applications.
1999 (TO 51-31)

Realtidssystem för simulering och styrning av satsvisa värmebehandlingsugnar.
1998 (BTF95049)

Värmeåtervinning från svalbäddar - förstudie.
1998 (TO 51-30, D 758)

Keramisk infodring i ämnesugnar - problem och kostnader. En inventering.
1998 (51-29)

Adaptivt bränsleoptimeringssystem FOCS-RF för omvärmningsugnar.
1997 (MEF97054)

STELFLAM. Sammanfattande slutrapport av ett ECSC-projekt rörande utsläpp av kväveoxider från förbränning.
1995 (TO 51-28)

Simuleringssystem för bränsleoptimeringssystemet FOCS-RF.
1995 (TO 51-27, BTF93035)

Vidareutveckling av FOCS-AF styrsystem för bandglödgning.
1994 (BTF94026)

Interaktivt simuleringssystem för STEELTEMP-ID. Slutrapport.
1993 (TO 51-26, D 691)

Kontinuerlig mätning av materialets temperatur. Slutrapport.
1993 (TO 51-25)

Egen elproduktion inom järn- och stålindustrin, etapp 1b. Teknik för elproduktion.
1993 (TO 51-24, D 687)

Elersättning med naturgas för järn- och stålindustrin.
1992 (TO 51-23, D 674)

Vidareutveckling av bränsleoptimeringssystem för ämnesvärmningsugnar. Slutrapport.
1991 (TO 51-22)

Ladle heating with oxy-fuel technique.
1991 (TO 51-21)

Egen elproduktion inom järn- och stålindustrin. Energimässiga förutsättningar.
1991 (TO 51-20, D 660)

Egen elproduktion inom järn- och stålindustrin. Delrapport avseende de energimässiga förutsättningarna inom SSAB Oxelösund AB.
1991 (TO 51-19)

Egen elproduktion inom järn- och stålindustrin. Delrapport avseende de energimässiga förutsättningarna inom Luleåverken (SSAB Tunnplåt AB och Ovako AB).
1991 (TO 51-18)

Egen elproduktion inom järn- och stålindustrin. Delrapport avseende de energimässiga förutsättningarna inom SSAB Tunnplåt AB i Borlänge.
1991 (TO 51-17)

Elektrisk induktiv värmning.
1991 (TO 51-16)

Utveckling av utrustning för transport och varmhållning av varmt material. Slutrapport.
1990 (TO 51-15, B 622)

Tekniker för att utjämna temperaturskillnader mellan ämnen före eller efter ämnesvärmningsugn.
1990 (TO 51-14, B 621)

Konverteringsstudie olja-naturgas i genomskjutningsugnen vid Fundia Bygg, Halmstad.
1990 (TO 51-13, D 646)

Utveckling av STEELTEMPs plottningsmöjligheter. Slutrapport.
1990 (TO 51-12, D 645)

Reserapport från studiebesök till valsverk i Japan 16-26 oktober 1989.
1990 (TO 51-11, B 619)

Användning av naturgas inom järn- och stålindustrin. Sammanfattande slutrapport.
1990 (TO 51-10)

Elersättning med naturgas inom järn- och stålindustrin. Etapp 1.
1990 (TO 51-09)

Användning av naturgas inom järn- och stålindustrin. Konverteringsstudie.
1989 (TO 51-08)

Försök med låg NOx-brännare. Slutrapport.
1989 (TO 51-07, D 636)

Ugnsstyrstrategier för varmt ämnesflöde. Slutrapport.
1989 (TO 51-06, B 617)

Utveckling av STEELTEMP med basprogramvaran SIOS.
1989 (TO 51-05, D 634)

Användning av naturgas inom järn- och stålindustrin. Slutrapport.
1988 (TO 51-04, D 622)

Kväveoxider vid förbränning inom järn- och stålindustrin. Bildning - reduktion. Litteraturstudie.
1988 (TO 51-03)

Rengöring av rekuperatorer under drift.
1988 (TO 51-02)

Reglerade kylning efter varmbearbetning som medel att styra materialegenskaper och ersättning för separat värmebehandling.
1986 (TO 51-01)