Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Värmeåtervinning från svalbäddar inom järn- och stålindustrin

Jan Nilsson

2003. 23 s. (Jernkontorets forskning. D 809)(TO 51-43).

Pris (SEK): 300:-

Energimyndigheten har beviljat medel för att genomföra försök/demonstrera ny teknik för värmeåtervinning från järn- och stålindustrins svalbäddar. Försök har genomförts vid valsverken hos Ovako i Hofors och i Hällefors. Erfarenhet från försök med forcerad kylning av ämnen vid stålverket i Luleå har också beaktats för att belysa potentialen från olika utgångspunkter. Försöken har avsett återvinning av konvektionsvärme alt strålningsvärme