Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Effektivare energianvändning i ämnesvärmningsugnar genom förbättrad styrning. Slutrapport

Bo Leden & Nils-Eric Wessberg

2003. 31 s.
(Jernkontorets forskning, D 799)

Pris (SEK): 300:-

Inom projektet har nya tekniker provats ut att genom bättre styrning erhålla en effektivare energianvändning. Inledningsvis utfördes en kvalitetssäkring av ugnsoptimeringssystemet FOCSRF för plåtverksugnarna #1 och #2 vid SSAB Oxelösund AB. Inom projektet har olika möjligheter att vidareutveckla värmningsmodellen i FOCS-RF studerats för att erhålla bättre styrning av dragningstakten för ämnena och temperaturskillnaderna mellan deras över- och undersidor. Studier med STEELTEM® 2D har gjorts för att klarlägga hur värmningsmodellens noggrannhet påverkas om pådragsberoende konvektionstal, flamstrålningsbidrag införes samt av härdareatäckningen. Detta har lett fram till en rekommendation att de indikerande och reglerande termoelementen i FOCS-RF i största möjliga utsträckning skall placeras i ugnsvalv och ugnsbotten i stället för i sidoväggarna, när härdareatäckningen varierar kraftigt, för att erhålla en noggrann beräkning av ämnestemperaturen.