Utgivna rapporter, TO 32

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 32, Stång och profil. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas eller laddas hem under "Publicerat".


YTFEL - sammanfattande rapport
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-94)

YTFEL - hårdvara
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-93)

YTFEL - ytfelsatlas
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-92)

YTFEL - verksförsök
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-91)

Förstudie RollSim om valsning av långa produkter
Johan Lindwall
2022 (TO 32-90)

Valsverksövervakning
David Olevik
2021 (TO 32-89)

Centre DP2 – Final report
David Martin m.fl.
2020 (TO 32-88)

Centre DP2 – Mill trials compendium
David Martin m.fl.
2020 (TO 32-87)

Ytfel – förstudie
David Olevik et al.
2019 (TO 32-86)

Centre DP2 Phase 1 report
Robin Frisk, David Martin et al.
2018 (TO 32-85)

Reserapport från Italien-Österrike
Conny Fredriksson et al.
2018 (TO 32-84)

OptiRoll Final Report
Bijish Babu et al.
2017 (TO 32-83)

OptiRoll – RollSim User Manual 
Johan Svensson & Bijish Babu
2017 (TO 32-82)

Pre-study on Centre Defects and Porosity in Rolled and Forged Bars, Centre-DP
Jan-Olov Perä, Carl-Åke Däcker, Göran Engberg, Hasse Fredriksson, David Martin & Bo Rogberg
2017 (TO 32-81)

Reserapport – TO 32 verksbesök i Kina
Rachel Pettersson, Conny Fredriksson, Ludovic Gailleton, Ebraim Moosavi, Jan-Erik Samuelsson, Örjan Bolin & Jan-Olov Perä
2015 (TO 32-80)

Optiroll parameter study 
Johan Svensson 
2015 (TO 32-79)

OptiRoll – Material Characterisation and Modelling
David Martin, Juha Pyykkönen, Bijish Babu & Jörgen Kajberg 
2017 (TO 32-78)

OptiRoll etapp 1. Rapport
Bijish Babu et al.
2017 (TO 32-77)

Valsning vid höga töjningshastigheter och höga temperaturer. Slutrapport
Jörgen Kajberg & Gunnar Leijon
2013 (TO 32-76)

Modellbaserad processanalys och utveckling
Göran Engberg
2012 (TO 32-75)

Jernkontoret Technical Area – Long Products rolling tour to Italy 28–31 May 2012. Visit to Danieli Group, Danieli Automation and ABS Luna works in Buttrio. Travel Report
Nils-Göran Jonsson
2012 (TO 32-74)

Optimisation of expensive alloying elements for high strength steels.
Tadeusz Siwecki et al.
2011 (TO 32-73)

Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler.
Jan-Olov Perä
2011 (TO 32-72)

Driftsförsök 2 på Ovako Hofors AB inom TO 32 kommittén "Energieffektivare driftsstrategi för valsning av avancerade stålprofiler"
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-71)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av kullagerstål från Ovako inom projektet "TO32 Energieffektivare driftsstrategi för valsning av avancerade stålprofiler"
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-70)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av rostfria billets från Fagersta Stainless AB
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-69)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av tvåfasmaterial från Alleima .
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-68 rev)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av tvåfasmaterial från Alleima.
Jan-Olov Perä
2009 (TO 32-68; MEF09069)

"Fördjupad förstudie. Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler" 1/10 2005–30/9 2006. Slutrapport
Björn Sjögren & Stanislav Riljak
2006 (TO 32-67)

Förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Slutrapport
Jan-Olov Perä
2003 (TO 32-66)

New ways to improve longitudinal temperature homogenity of slabs in reheating furnaces. Final report
Rensgard, Anders
2003 (TO 32-65)

Driftförsök på Fundia-Smedjebacken inom JK/STEM 3272/99, förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Rapport
Jan-Olov Perä
2002 (TO 32-64)

Optimering av spårdesign vid valsning av rundstång. Rapport
Jan-Olov Perä; Zhou, Chuandong
2002 (TO 32-63)

Driftförsök inom JK/STEM 3272/99, förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Rapport
Jan-Olov Perä
2002 (TO 32-62)

Omställning / standardisering. Slutrapport
Jonas Lagergren et al.
2001 (TO 32-61)

Fracture prediction under hot metal forming. Conditions.
2001 (MEF01014)

Kompetenscentrum inom friformssmidning. Slutrapport.
2001 (MEF01013)

Verktygsformens inverkan på en sprickvariabel beräknad enl cockroft – 2D FEM-simulering av räcksmidning av snabbstål ASP 2023. Delrapport.

Experimental investigation of wear resistance of different high speed steel roll materials
Sven-Erik Lundberg
1998 (TO 32-60)

Analysis of the effect of process changes on the waste procucts from pickling stainless steel
John Niska
1998 (TO 32-59)

Microscopy of test rings from hot rolling experiments
Westin, Leif
1998 (TO 32-58)

The scaling of steels. slutrapport
John Niska
1997 (TO 32-56; MEF97033)

Ökat utbyte vid valsning av långa produkter genom snävare dimensionstoleranser. slutrapport
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-52; BTF96036)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av 38 mm rundstång i finvalsveket i Boxholm. verksförsök 3
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-51 ; BTF96034)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av klen rundstång i finvalsverket i Boxholm. verksförsök 2
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-50 ; BTF96018)

The effect of annealing conditions on the pickling of austenitic stainless steels. trial 3
John Niska; Gunilla Runnsjö
1996 (TO 32-55 ; MEF97010)

Läggningstemperaturens inverkan på den sekundära glödskalsbildningen vid trådvalsning
Mats Baarman
1996 (TO 32-54; MEF97016)

Betningsförsök på tråd från Fundia
K-L Andersson
1996 (TO 32-53)

Betningsförsök på tråd från Fundia (Driftförsök nr 3)
K-L Andersson
1996 (TO 32-49 ; T9601288)

Betningsförsök på tråd från Fundia (Driftförsök nr 2)
K-L. Andersson
1996 (TO 32-48 ; T9601289)

Ökat utbyte vid valsning av långa produkter genom snävare dimensionstoleranser
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-47 ; BTF96030)

Energy savings in reheating furnaces by reducing scrap and scale formation
Jarkko Fredriksson et al
1996 (TO 32-46)

Secondary oxide formation and pickling of stainless steel and M2 high speed steel
John Niska
1996 (TO 32-45; BTF96010)

High pressure hydraulic descaling and rolling mill descaling equipment
John Niska
1996 (TO 32-44; BTF95044)

An analysis of the mechanism which causes the blistering of steel
John Niska
1996 (TO 32-43; BTF95031)

Oxygen sensor systems for reheating furnaces
John Niska
1996 (TO 32-42; BTF)

Preliminary trial using coherent jet descaling nozzlez
John Niska
1996 (TO 32-41; BTF95038)

Scale formation and descaling of six steel alloys reheated in various furnace atmospheres. trial 1
John Niska
1996 (TO 32-40; BTF95015)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av klen plattstång i finvalsverket i Boxholm
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-39; BTF95042)

Conference "Hydraulic descaling in rolling mills" London, 9-10 october, 1995
John Niska
1996 (TO 32-38; BTF95045)

The effect of varying the furnace atmosphere on the hydraulic descaling of low alloy steels using pilot scale equipment
Jarl, Magnus; John Niska
1996 (TO 32-37; BTF95034)

Bredning vid valsning av långa produkter. problemanalys
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-36; BTF95021)

Simulering av temperaturförloppet vid valsning av klen plattstång i finverket på Fundia Steel AB i Boxholm
Lundberg, Håkan
1995 (TO 32-35; BTF95023)

Inverkan av låga deformationsgrader vid kalibreringsvalsning på materialegenskaper och mikrostruktur. litteraturstudie
Håkan Lundbäck
1995 (TO 32-34; BTF95012)

Dimensionsavvikelser vid valsning av klen plattstång - simuleringar i controll
Håkan Lundbäck
1995 (TO 32-33; BTF95033)

Glödskalsbildning - problemanalys.
John Niska
1995 (TO 32-32; BTF95002)

Tribologisk testmetod för varmbearbetningsverktyg. Slutrapport.
Sven-Erik Lundberg
1995 (TO 32-31)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Slutrapport.
Jan-Olov Perä
1992 (B 631; TO 32-30)

Ledare för stång- och trådvalsverk. Slutrapport.
Uno Jaxgård
1992 (TO 32-29)

Centrerinstrument för ledare. Delrapport.
Bo Camitz
1992 (TO 32-28)

Den grafiska postprocessorn steelview för steeltemp - IIA. Slutrapport.
Bo Leden
1992 (TO 32-27; BTF92027)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Beräkningar AB Sandvik Steel. Delrapport.
Stefan Kitok
1992 (TO 32-26)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Beräkningar Fundia Bygg AB. Delrapport.
Stefan Kitok
1992 (TO 32-25)

Slutrapport över tråddragningsuppgifter samlade i Trådpaket II – Styrgrupp.
Bernt Johnsson
1992 (TO 32-24)

Slutrapport JK 3232 "Reduktionsverktyg för tråddragning". Delprojekt.
1992 (TO 32-23)

Teknik med dubbeldrag. Arbetsrapport
Kent Joas
1992 (TO 32-22)

Tryckdrag resp rotaerande skiva vid tråddragning. arbetsrapport inom Jernkontorets TP II-paket
Grén, Gunnar; Johnsson, Bernt
1992 (TO 32-21)

Alternativa hårdmetallskivor. Arbetsrapport
Johnsson, Bernt
1992 (TO 32-20)

Dragskivor av keramik. revidering av rapport (TO 32-03. delrapport inom JK Trådpaket II)
Gunnar Grén
1992 (TO 32-19)

Torrsmörjmedel - karakterisering via termoanalys. Slutrapport
Bernt Johnsson
1992 (TO 32-18)

Hanteringsutrustning vid tråddragning. Delprojekt inom Jernkontorets Trådpaket II. slutrapport
Bernt Johnsson; Karl Erik Karlström
1992 (TO 32-17)

Bandning - buntning av trådmaterial. arbetsrapport
Göran Nilsson
1992 (TO 32-16)

Nedbrytningsverk - klenare dimensioner. Slutrapport
Bernt Johnsson; Åke Sjöström; S. Tärnblom
1992 (TO 32-15)

Produktion med begränsad bemanning. Slutrapport
Bernt Johnsson & B-Å Nilsson
1992 (TO 32-14)

Diametermätning av tråd. marknadsstudier inom Trådpaket II sammanställda
Jan Levén
1992 (TO 32-13; BTF 90021K)

Vägning av spolskåp vid tråddragning. arbetsrapport
Stig Jordinger
1992 (TO 32-12)

Styrsystem och hjälputrustning vid PBB-dragning. arbetsrapport inom TP II
Bengt-Åke Nilsson
1992 (TO 32-11)

Nyckeltalsstyrning. Slutrapport.
Håkan Lundbäck
1992 (TO 32-10; BTF92013)

Märkning av material. Slutrapport.
Håkan Lundbäck
1992 (TO 32-09; BTF92009)

Sprickbildning på Al-tätat stål. litteraturstudie. Rapport.
Stefan Kitok; Kenth Larsson
1991 (TO 32-08; BTF90036)

Specialdragskivor. ytbelagda skivor. Rapport.
Torsten Rosell; Benkt-Olof Rydholm; Patrik Sjögren
1991 (TO 32-07)

Reserapport från studiebesök till varmvalsverk i Japan 16-26 oktober 1989. Rapport.
Anders Rensgard; Bo-Erik Wennberg
1990 (B 619; TO 32-06)

Smörjning vid varmvalsning av ferritiska stål och stål i tvåfasigt tillstånd. Rapport.
Thorbjörn Hansén; Jan-Olov Perä
1990 (TO 32-05, BTF89044)

Termoanalys för karakterisering av smörjmedel. Rapport från kommitté 3222/85.
P. Enghag
1989 JKF (TO 32-04)

Dragskivor av keramik. Delrapport.
Gunnar Grén
1988 (TO 32-03)

Samkörning rivningsdetektor och temperaturmätare. Delrapport.
Allan Philipsson
1988 JKF (TO 32-02)

Metoder att minska valsslitage och erhålla bättre yta på produkten. Slutrapport.
Lars Persson
1987 (B 610)

Simulation of roller guide wear in a high temperature test rig.
Åsa Hammarsten, Sture Hogmark
1987 (B 603)

Nötning av fasta ledare. En laborativ studie.
Åsa Hammarsten
1987 (B 602)

Litteraturöversikt. Kvalitet på valsar
Bengt O Waller
1986 (TO 32-01)

Transport av varma ämnen. Problem kring varmt ämnesflöde.
Anders Lindh, Elisabeth Torsner & Magnus Jarl
1986 (D 593)

Spårseriekatalog. Slutrapport (Roll pass catalogue. Final report.)
Sven-Erik Lundberg
1986 (D 582)