Published reports, TO 32

Published reports from Jernkontoret's technical area 32, Bar and profile. The list is sorted after the publishing year of the reports, with the most recently published at the top of the list.  

Note: TO-reports are only available to participating companies. However D-reports are open for everyone.  
D-reports can be ordered or downloaded, see "Publications".


Reserapport USA - AIST
Jan-Erik Samuelsson et al.
2024 (TO 32-95)

YTFEL - sammanfattande rapport
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-94)

YTFEL - hårdvara
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-93)

YTFEL - ytfelsatlas
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-92)

YTFEL - verksförsök
Peter Lundin et al.
2022 (TO 32-91)

Förstudie RollSim om valsning av långa produkter
Johan Lindwall
2022 (TO 32-90)

Valsverksövervakning
David Olevik
2021 (TO 32-89)

Centre DP2 – Final report
David Martin et al.
2020 (TO 32-88)

Centre DP2 – Mill trials compendium
David Martin et al. 
2020 (TO 32-87)

Ytfel – förstudie
David Olevik et al.
2019 (TO 32-86)

Centre DP2 Phase 1 report
Robin Frisk, David Martin et al.
2018 (TO 32-85)

Reserapport från Italien-Österrike
Conny Fredriksson et al.
2018 (TO 32-84)

OptiRoll Final Report
Bijish Babu et al.
2017 (TO 32-83)

OptiRoll – RollSim User Manual
Johan Svensson & Bijish Babu
2017 (TO 32-82)

Pre-study on Centre Defects and Porosity in Rolled and Forged Bars, Centre-DP
Jan-Olov Perä, Carl-Åke Däcker, Göran Engberg, Hasse Fredriksson, David Martin & Bo Rogberg
2017 (TO 32-81)

Reserapport – TO 32 verksbesök i Kina
Rachel Pettersson, Conny Fredriksson, Ludovic Gailleton, Ebraim Moosavi, Jan-Erik Samuelsson, Örjan Bolin & Jan-Olov Perä
2015 (TO 32-80)

Optiroll parameter study
Johan Svensson
2015 (TO 32-79)

OptiRoll – Material Characterisation and Modelling
David Martin, Juha Pyykkönen, Bijish Babu & Jörgen Kajberg
2017 (TO 32-78)

OptiRoll etapp 1. Rapport
Bijish Babu et al.
2017 (TO 32-77)

Valsning vid höga töjningshastigheter och höga temperaturer. Slutrapport
Jörgen Kajberg & Gunnar Leijon
2013 (TO 32-76)

Modellbaserad processanalys och utveckling
Göran Engberg
2012 (TO 32-75)

Jernkontoret Technical Area – Long Products rolling tour to Italy 28–31 May 2012. Visit to Danieli Group, Danieli Automation and ABS Luna works in Buttrio. Travel Report
Nils-Göran Jonsson
2012 (TO 32-74)

Optimisation of expensive alloying elements for high strength steels.
Tadeusz Siwecki et al.
2011 (TO 32-73)

Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler.
Jan-Olov Perä
2011 (TO 32-72)

Driftsförsök 2 på Ovako Hofors AB inom TO 32 kommittén "Energieffektivare driftsstrategi för valsning av avancerade stålprofiler"
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-71)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av kullagerstål från Ovako inom projektet "TO32 Energieffektivare driftsstrategi för valsning av avancerade stålprofiler"
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-70)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av rostfria billets från Fagersta Stainless AB
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-69)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av tvåfasmaterial från Alleima.
Jan-Olov Perä
2010 (TO 32-68 rev)

Pilotförsök med induktiv påvärmning av tvåfasmaterial från Alleima.
Jan-Olov Perä
2009 (TO 32-68; MEF09069)

"Fördjupad förstudie. Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler" 1/10 2005–30/9 2006. Slutrapport
Björn Sjögren & Stanislav Riljak
2006 (TO 32-67)

Förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Slutrapport
Jan-Olov Perä
2003 (TO 32-66)

New ways to improve longitudinal temperature homogenity of slabs in reheating furnaces. Final report
Rensgard, Anders
2003 (TO 32-65)

Driftförsök på Fundia-Smedjebacken inom JK/STEM 3272/99, förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Rapport
Jan-Olov Perä
2002 (TO 32-64)

Optimering av spårdesign vid valsning av rundstång. Rapport
Jan-Olov Perä; Zhou, Chuandong
2002 (TO 32-63)

Driftförsök inom JK/STEM 3272/99, förbättrade dimensionstoleranser vid valsning av grov stång och profiler. Rapport
Jan-Olov Perä
2002 (TO 32-62)

Omställning / standardisering. Slutrapport
Jonas Lagergren et al.
2001 (TO 32-61)

Fracture prediction under hot metal forming. Conditions.
2001 (MEF01014)

Kompetenscentrum inom friformssmidning. Slutrapport.
2001 (MEF01013)

Verktygsformens inverkan på en sprickvariabel beräknad enl cockroft – 2D FEM-simulering av räcksmidning av snabbstål ASP 2023. Delrapport.

Experimental investigation of wear resistance of different high speed steel roll materials
Sven-Erik Lundberg
1998 (TO 32-60)

Analysis of the effect of process changes on the waste procucts from pickling stainless steel
John Niska
1998 (TO 32-59)

Microscopy of test rings from hot rolling experiments
Westin, Leif
1998 (TO 32-58)

The scaling of steels. slutrapport
John Niska
1997 (TO 32-56; MEF97033)

Ökat utbyte vid valsning av långa produkter genom snävare dimensionstoleranser. slutrapport
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-52; BTF96036)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av 38 mm rundstång i finvalsveket i Boxholm. verksförsök 3
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-51 ; BTF96034)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av klen rundstång i finvalsverket i Boxholm. verksförsök 2
Håkan Lundbäck
1997 (TO 32-50 ; BTF96018)

The effect of annealing conditions on the pickling of austenitic stainless steels. trial 3
John Niska; Gunilla Runnsjö
1996 (TO 32-55 ; MEF97010)

Läggningstemperaturens inverkan på den sekundära glödskalsbildningen vid trådvalsning
Mats Baarman
1996 (TO 32-54; MEF97016)

Betningsförsök på tråd från Fundia
K-L Andersson
1996 (TO 32-53)

Betningsförsök på tråd från Fundia (Driftförsök nr 3)
K-L Andersson
1996 (TO 32-49 ; T9601288)

Betningsförsök på tråd från Fundia (Driftförsök nr 2)
K-L. Andersson
1996 (TO 32-48 ; T9601289)

Ökat utbyte vid valsning av långa produkter genom snävare dimensionstoleranser
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-47 ; BTF96030)

Energy savings in reheating furnaces by reducing scrap and scale formation
Jarkko Fredriksson et al
1996 (TO 32-46)

Secondary oxide formation and pickling of stainless steel and M2 high speed steel
John Niska
1996 (TO 32-45; BTF96010)

High pressure hydraulic descaling and rolling mill descaling equipment
John Niska
1996 (TO 32-44; BTF95044)

An analysis of the mechanism which causes the blistering of steel
John Niska
1996 (TO 32-43; BTF95031)

Oxygen sensor systems for reheating furnaces
John Niska
1996 (TO 32-42; BTF)

Preliminary trial using coherent jet descaling nozzlez
John Niska
1996 (TO 32-41; BTF95038)

Scale formation and descaling of six steel alloys reheated in various furnace atmospheres. trial 1
John Niska
1996 (TO 32-40; BTF95015)

Mätning av temperatur och slutdimension vid valsning av klen plattstång i finvalsverket i Boxholm
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-39; BTF95042)

Conference "Hydraulic descaling in rolling mills" London, 9-10 october, 1995
John Niska
1996 (TO 32-38; BTF95045)

The effect of varying the furnace atmosphere on the hydraulic descaling of low alloy steels using pilot scale equipment
Jarl, Magnus; John Niska
1996 (TO 32-37; BTF95034)

Bredning vid valsning av långa produkter. problemanalys
Håkan Lundbäck
1996 (TO 32-36; BTF95021)

Simulering av temperaturförloppet vid valsning av klen plattstång i finverket på Fundia Steel AB i Boxholm
Lundberg, Håkan
1995 (TO 32-35; BTF95023)

Inverkan av låga deformationsgrader vid kalibreringsvalsning på materialegenskaper och mikrostruktur. litteraturstudie
Håkan Lundbäck
1995 (TO 32-34; BTF95012)

Dimensionsavvikelser vid valsning av klen plattstång - simuleringar i controll
Håkan Lundbäck
1995 (TO 32-33; BTF95033)

Glödskalsbildning - problemanalys.
John Niska
1995 (TO 32-32; BTF95002)

Tribologisk testmetod för varmbearbetningsverktyg. Slutrapport.
Sven-Erik Lundberg
1995 (TO 32-31)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Slutrapport.
Jan-Olov Perä
1992 (B 631; TO 32-30)

Ledare för stång- och trådvalsverk. Slutrapport.
Uno Jaxgård
1992 (TO 32-29)

Centrerinstrument för ledare. Delrapport.
Bo Camitz
1992 (TO 32-28)

Den grafiska postprocessorn steelview för steeltemp - IIA. Slutrapport.
Bo Leden
1992 (TO 32-27; BTF92027)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Beräkningar AB Sandvik Steel. Delrapport.
Stefan Kitok
1992 (TO 32-26)

Teknik vid direktvalsning – långa produkter. Beräkningar Fundia Bygg AB. Delrapport.
Stefan Kitok
1992 (TO 32-25)

Slutrapport över tråddragningsuppgifter samlade i Trådpaket II – Styrgrupp.
Bernt Johnsson
1992 (TO 32-24)

Slutrapport JK 3232 "Reduktionsverktyg för tråddragning". Delprojekt.
1992 (TO 32-23)

Teknik med dubbeldrag. Arbetsrapport
Kent Joas
1992 (TO 32-22)

Tryckdrag resp rotaerande skiva vid tråddragning. arbetsrapport inom Jernkontorets TP II-paket
Grén, Gunnar; Johnsson, Bernt
1992 (TO 32-21)

Alternativa hårdmetallskivor. Arbetsrapport
Johnsson, Bernt
1992 (TO 32-20)

Dragskivor av keramik. revidering av rapport (TO 32-03. delrapport inom JK Trådpaket II)
Gunnar Grén
1992 (TO 32-19)

Torrsmörjmedel - karakterisering via termoanalys. Slutrapport
Bernt Johnsson
1992 (TO 32-18)

Hanteringsutrustning vid tråddragning. Delprojekt inom Jernkontorets Trådpaket II. slutrapport
Bernt Johnsson; Karl Erik Karlström
1992 (TO 32-17)

Bandning - buntning av trådmaterial. arbetsrapport
Göran Nilsson
1992 (TO 32-16)

Nedbrytningsverk - klenare dimensioner. Slutrapport
Bernt Johnsson; Åke Sjöström; S. Tärnblom
1992 (TO 32-15)

Produktion med begränsad bemanning. Slutrapport
Bernt Johnsson & B-Å Nilsson
1992 (TO 32-14)

Diametermätning av tråd. marknadsstudier inom Trådpaket II sammanställda
Jan Levén
1992 (TO 32-13; BTF 90021K)

Vägning av spolskåp vid tråddragning. arbetsrapport
Stig Jordinger
1992 (TO 32-12)

Styrsystem och hjälputrustning vid PBB-dragning. arbetsrapport inom TP II
Bengt-Åke Nilsson
1992 (TO 32-11)

Nyckeltalsstyrning. Slutrapport.
Håkan Lundbäck
1992 (TO 32-10; BTF92013)

Märkning av material. Slutrapport.
Håkan Lundbäck
1992 (TO 32-09; BTF92009)

Sprickbildning på Al-tätat stål. litteraturstudie. Rapport.
Stefan Kitok; Kenth Larsson
1991 (TO 32-08; BTF90036)

Specialdragskivor. ytbelagda skivor. Rapport.
Torsten Rosell; Benkt-Olof Rydholm; Patrik Sjögren
1991 (TO 32-07)

Reserapport från studiebesök till varmvalsverk i Japan 16-26 oktober 1989. Rapport.
Anders Rensgard; Bo-Erik Wennberg
1990 (B 619; TO 32-06)

Smörjning vid varmvalsning av ferritiska stål och stål i tvåfasigt tillstånd. Rapport.
Thorbjörn Hansén; Jan-Olov Perä
1990 (TO 32-05, BTF89044)

Termoanalys för karakterisering av smörjmedel. Rapport från kommitté 3222/85.
P. Enghag
1989 JKF (TO 32-04)

Dragskivor av keramik. Delrapport.
Gunnar Grén
1988 (TO 32-03)

Samkörning rivningsdetektor och temperaturmätare. Delrapport.
Allan Philipsson
1988 JKF (TO 32-02)

Metoder att minska valsslitage och erhålla bättre yta på produkten. Slutrapport.
Lars Persson
1987 (B 610)

Simulation of roller guide wear in a high temperature test rig.
Åsa Hammarsten, Sture Hogmark
1987 (B 603)

Nötning av fasta ledare. En laborativ studie.
Åsa Hammarsten
1987 (B 602)

Litteraturöversikt. Kvalitet på valsar
Bengt O Waller
1986 (TO 32-01)

Transport av varma ämnen. Problem kring varmt ämnesflöde.
Anders Lindh, Elisabeth Torsner & Magnus Jarl
1986 (D 593)

Spårseriekatalog. Slutrapport (Roll pass catalogue. Final report.)
Sven-Erik Lundberg
1986 (D 582)