TO 32 Stång och profil

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av forskning inom valsning av stång och profil, ofta benämnt långa produkter, samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 32, Stång och profil

Varmvalsning av stång, förparsträckan. 

Valsningsprocessen fram till stång eller profilprodukter börjar konventionellt med återuppvärmning av stålämnen i ugnar och fortsätter med varmvalsning av dessa stålämnen, via upprepade areareduktioner, först reversibelt och sedan kontinuerligt genom passager mellan spårade valsar i ett antal valspar till stänger eller profiler.

Produkterna luftkyls i en påföljande svalbädd, sedan sker färdigställning, såsom riktning och svarvning. Interaktionen mellan värmningen, valsningen och kylningen skapar produktens slutliga yttre och inre egenskaper. Valsverken är långa och uppdelade i förpar, mellanpar och färdigsträcka.

Oftast betecknas valsverken efter sina produkter; stångverk, profilverk, finverk, trådverk, etc. Produkterna används ofta som konstruktionselement i byggnader (U-balkar, I-balkar, etc), till broar, fartyg, och i olika fordon.

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, ofta vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Jan-Erik Samuelsson, Erasteel Kloster AB

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Erasteel Kloster AB, Långshyttan
Fagersta Stainless AB, Fagersta
Ovako Sweden AB, Hofors
Kanthal AB, Hallstahammar

Adjungerade

Högskolan Dalarna, Borlänge
Swerim AB, Kista
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.