Vi leder teknikutvecklingen

Vår forskning och innovation revolutionerar framtidens samhällen.

Många tror att framtidens tillverkningsteknik är den additiva, till exempel 3d-utskrift av metallpulver. Cirka 30 procent av allt metallpulver i världen tillverkas i Sverige. Foto: Höganäs. 

Stålindustrins första åtagande i den gemensamma visionen för 2050, Stål formar en bättre framtid, handlar om att leda teknikutvecklingen.

Svenskt stål exporteras till 150 av världens 190 länder. För att klara den internationella konkurrensen måste stålföretagen ständigt utveckla sina produkter. Stål från svenska företag ska än mer bidra till minskade klimatutsläpp, fler uthålliga och fullt återvinningsbara produkter samt möjliggöra framtidens miljöteknik och energieffektiviseringar som krävs för att bygga hållbara städer och modern landsbygd över hela världen.

FN:s kommande utvecklingsmål för ekonomisk hållbarhet pekar ut sysselsättning, hållbar tillväxt och uthållig infrastruktur som viktiga mål för att utrota fattigdom, skapa jämställdhet och främja hälsa.

Svensk stålindustri jobbar aktivt för att bidra till detta. När grundläggande behov av infrastruktur uppfylls och levnadsstandarden ökar, så ökar även efterfrågan på konsumentvaror, som också till stora delar består av stål eller kräver stål för att tillverkas. 
Läs mer om stål och ekonomisk hållbarhet (worldsteel.org)

Stål är världens i särklass mest använda metalliska konstruktionsmaterial och svenska stålföretag levererar specialiserade produkter som i användningsfasen innebär t.ex. längre livslängd, starkare konstruktioner och lättare transporter. 
Rapport: Stål skapar miljönytta

Svensk stålindustri bidrar till Sveriges välfärd ekonomiskt genom de skatter och den nettoexport som branschen bidrar med, men också genom att skapa trygga jobb i en god arbetsmiljö. Stålindustrin sätter 16 000 personer i arbete direkt i företagen och ytterligare mer än 25 000 personer indirekt hos andra företag i värdekedjan.
Läs mer om stålindustrins betydelse.

Ekonomisk hållbarhet skapas också genom att inkludera alla grupper av människor i arbetslivet, oavsett kön, ålder, ursprung eller postadress. Stålindustrin skapar jobb i hela landet, jobbar aktivt med att öka jämställdhet i företagen och attrahera människor med olika bakgrund. Idag skapar stålindustrin jobb och sysselsättning i 13 av landets 21 län.
Rapport: Materialrevolutionen


Ett kromlegerat verktygsstål med god korrosionsbeständighet, slitstyrka och bearbetbarhet samt mycket god polerbarhet. Stålet används bland annat till plastformverktyg där hög ytfinish är ett krav, t.ex. vid tillverkning av kameralinser, solglasögon och sjukvårdsartiklar. Foto: Uddeholm.