Stålindustrins klimatfärdplan

Den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045. 

Svensk stålindustri vill göra skillnad för det globala klimatet. Redan idag har svenska stålprodukter ett lågt klimatavtryck internationellt sett, och produkterna gör än större klimatnytta när de används i samhället. Samtidigt ska Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå det målet krävs åtaganden från alla samhällsaktörer, inte minst krävs en större samverkan mellan politiken och industrin.

Med anledning av detta har Jernkontoret tillsammans med representanter för stålindustrin under ett års tid arbetat fram stålindustrins färdplan. Arbetet har innefattat kartläggning av utsläpp och ett antal workshops med experter från olika delar av samhället för att identifiera möjliga lösningar. Stålindustrin har också samarbetat med initiativet Fossilfritt Sverige. Den 25 mars 2018 överlämnades färdplanen till statminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin.

I färdplanen beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var utsläppen av koldioxid finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som finns för att ersätta de fossila råvaror och bränslen som används idag.

Ladda hem: Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf, 4,3 Mb) 

Beställ tryckt exemplar av färdplanen.

Läs mer:


Tillsammans med Cortus Energi bygger Höganäs en anläggning för förnybar energigas och kol.