Att jobba i stålindustrin

Stålindustrin har under lång tid genomgått stora förändringar och sedan 1960-talet har antalet sysselsatta inom stålindustrin i Sverige minskat. I motsats till vad man då kan tro, har inte produktionen minskat och inte heller stålindustrins betydelse för dagens samhälle. Branschens behov av kompetenta medarbetare, som till exempel civilingenjörer med materialteknisk inriktning, ökar hela tiden.  

Temperaturmätning. Foto: Höganäs AB 

En specialiserad industri

De omstruktureringar som skett har inneburit att de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom olika produktområden. Det har gjort att stålföretagen i Sverige i stort sett inte längre konkurrerar med varandra. Företagen verkar på en tuff global marknad där många av dem är världsledande inom sina respektive produktområden

Etablerade produkter, processer och användningsområden vidareutvecklas kontinuerligt, samtidigt som helt nya stålsorter och produktionsmetoder forskas fram. 

Utvecklande arbete med många möjligheter

Att jobba i stålindustrin innebär inte bara att du får vara en del av utvecklingen av morgondagens mest spännande material. Du får också många möjligheter att själv utvecklas. Du kan arbeta över hela världen och få hjälp att hitta rätt karriärvägar till antingen en bredare eller en fördjupad kompetens – eller både och.

Som ingenjör i stålindustrin kan du välja bland många intressanta arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta med:

  • materialutveckling, för att ta fram nya material för nya produkter
  • driftsforskning, för att optimera den dagliga driften
  • produktionsteknik, för att hålla utrustningen igång
  • miljöteknik, för att reducera miljöpåverkan
  • processtyrning, för att styra krafter, temperaturer, hastigheter, analyser etc.
  • applikationsteknik, för att få produkterna att uppfylla kundens krav
  • marknadsföring, för att skapa avsättning för företagets produkter

Inte bara ingenjörer i stålindustrin

Stålindustrin erbjuder inte bara civilingenjörer en spännande och stimulerande arbetsplats, det krävs många fler engagerade medarbetare för att kunna driva några av Sveriges största företag. Tekniker av olika slag (verkstadstekniker och produktionstekniker), elektriker, mekaniker men också konstruktörer finns det stort behov av i stålindustrin.

Självklart finns det också behov av duktiga medarbetare med personalkunskap, kommunikatörer och ekonomer.