Världsledande stålföretag

De svenska stålföretagen är mycket specialiserade och ofta världsledande inom sina respektive produktområden.

Sandvik är en världsledande producent av sömlösa rostfria rör till användningsområden som kräver hög säkerhet och prestanda, till exempel inom kemisk industri. Foto: Sandvik. 

Svensk stålindustri – liksom stålindustrin i resten av världen – har sedan mitten av 1900-talet genomgått stora omstruktureringar och produktfloran har reducerats.

Stålföretagen är idag specialiserade inom olika områden där de tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter, som huvudsakligen säljs på exportmarknaden. Detta har medfört att företagen i stort sett inte längre konkurrerar med varandra nationellt.

Världsledande stålproducenter

 
Rostfritt stål
: 
Sandvik – störst på sömlösa rör 
Outokumpu Stainless – ledande på rostfri plåt och höglegerade specialstål 
Fagersta Stainless – bland de ledande specialisterna på valstråd i Europa
Carpenter Powder Products – störst på pulverstål 

Verktygsstål
Uddeholm – störst

Snabbstål:
Erasteel Kloster – störst 

Kullagerstål:
Ovako – störst

Handelsstål:
SSAB – ledande på extra höghållfasta stål och störst på slitstål 

Järnlegeringar för motståndsvärmning:
Sandvik Heating Technology (Kanthal) – störst 

Järnpulver:
Höganäs – störst

Även med stålindustrin närbesläktade företag är ledande:

Ventilfjädertråd:
Suzuki Garphyttan – störst

Kätting (grov): 
Ramnäs – störst

 

Antal företag med tillverkning av vissa produkter.

Antal företag i Sverige med tillverkning av vissa produkter