Bruksbibliografi: V W

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek. 

AB W Dan Bergman

*Alexanderson, Sten: Något om våra tillverkningar och utvecklingen på lättmetallernas område. - Södertälje, 1945. 8 s. 

Valla bruk

Andersson, Anders: Valla i By. Ett gammalt bruk under tre sekler. (Fagersta forum. Årg. 12 (1957) nr. 4, s. 21-25.) 

Valls bruk

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
  Vall behandlas på s. 218-220. – Även utgiven som särtryck.

Vattholma bruk

*Lindblom, Th.: Ur Vattholma bruks historia. (Upsala Nya Tidnings julnumer. 1905.)

*Tamm-Götlind, Märta: Värdshusliv och huskurer vid Vattholma bruk i den gamla goda tiden. (Upsala Nya Tidnings julnummer. 1939, s. 8-9)

*Sundquist, Nils, Ehn, Ola & Pedersen, Lennart: Wattholma bruksbebyggelse under omdaning. - Uppsala, 1975. 12 s.

Viby bruk, Harbo skn

Sahlin, Carl: Anders Nordenflycht, bruksägare på Viby i Västmanland och sist oberbergdirektor i Kurland. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 282-284.) 

Vieille Montagne

Waldén, Bertil: Vieille Montagne hundra år i Sverige 1857–1957. Minnesskrift. På uppdrag av styrelsen för Bolaget Vieille Montagne utarb. – [Åmmeberg], 1957. 236 s. Ill.

Vij bruk

Lindberg, Gustaf: Ockelboverken. Skisserad beskrivning. - Gefle, 1890. 12 s.

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
  Ockelboverken behandlas på s. 214-352.

Tideström, C. W.: Ockelbo-Verken 1673-1933. - [Ockelbo, 1933?] [duplic.]. 44 s. 23 pl.

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
  Vij säteri behandlas på s. 363-367. - Även utgiven som särtryck.

Vikers gruvor

*Erdmann, A.: Om de nya Vikersgårdsgrufvorna i Nora bergslag. (Öfversigt af Kungliga Vetenskapsakademiens förhandlingar. 13 (1856) s. 205-211.)

*Blomgren, G.: På den tiden som det begav sig i Mogruvan. (LänsPosten. 20 (1969) nr. 53, s. 12.)

Wikmanshytte bruk

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199–283.)
   Masugnsanläggningen vid Wikmanshyttan behandlas på s. 233–234.

Rabenius, Lars: Wikmanshytte bruksegendomar och deras ägare genom tiderna. – [Vikmanshyttan], 1945. 217 s. Ill.
   Ny uppl. 1960.

Vintjärns gruvor

Ångström, C. A.: Turbin för uppfordringsverk vid Vintjerns grufvor i Dalarne. (Ingeniörs-föreningens förhandlingar. Årg. 23 (1888) s. 146-147.)

Elon stänger sin sista gruva. (Bergslaget. Årg. 34 (1979) nr. 1, s. 10.)

Vid gruva och hytta. Människor och vardagsliv i Vintjärn och på Åg. red. Anna Götlind & Helena Kåks. - Falun, 2001. 223 s. Ill.

Vira bruk

*Dahlgren, John: Minnen och anteckningar från Vira bruk i Uppland. (Notiser från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. 5 (1931) s 1-10.)

*Edberg, Lars: Ur Wira bruks historia. Kring två nyfunna Wirakartor. (Uppland. 1973, s 37-48.)

Edberg, Lars: Tre Wira-smeder som for till Ryssland. (Daedalus. 1975, s 65-92.)

Edberg, Lars: De sista värjorna från Wira Bruk. (Daedalus. 1977, s 114-132.)

Lindgren, B: Wijra Bruuk. (Fagersta Forum. 1955, nr. 5, s 21-29.)

Jansson, E. Alfred: Vira bruk, vår äldsta och förnämligaste vapensmedja. (Blad för Berghanteringens vänner. 26 (1943) h. 1, s. 1-61.) 

Mothander, Carl: "Wiira klinge bruukh." Vår stormaktstids vapensmedja. (Jorden runt. 28 (1956) s. 332-338.)

*Salvius, Lars: I Roslagen för 200 år sedan. (Hundare och Skeppslag. 3, 1941, s 79-100.) 

Nordström, Alf: Vira klingsmedja och liebruk. - Stockholm, 1969. 164 s. Ill.
  Ny utgåva 1985.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
  Vira bruk behandlas på s. 204-209.

Wirsbo bruk.

Molander, Bo: Pietistisk prägel på Wirsbo-järn?. (Jernkontorets Annaler. Årg. 165 (1981) nr. 6, s. 42.)

Vissboda bruk

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
   Även utgiven som särtryck. - S. 91-93, 202-203 behandlar Vissboda stålbruk.

S[ahlin], C[arl]: "Sveriges första stålugn". (Blad för Bergshandteringens Vänner. 13 (1912) s. 562-564.)

*Sahlström, G.: Vissboda bruk och gård genom seklerna [1-2]. (Nerikes Allehanda. 1930, [1] 26 juli, [2] 31 juli.)

Waldén, Bertil: Skyllberg 1346 - 1646 - 1946. Minnesskrift. På uppdrag av Styrelsen för Skyllbergs Bruks Aktiebolag utarb. - Skyllbergs bruk, 1947. 2 d. (692 s.) Ill.
   Vissboda behandlas på s. 431-449.

Vägsjöfors bruk, Vitsands skn, Vrml.

Brodin, Linus: Fryksdalens finnsocknar. - Filipstad, 1923. 165 s.

Åsteby och Wägsjöfors behandlas på s. 86-91.

Västerby gruvor

Waldén, Bertil: Skyllberg 1346 - 1646 - 1946. Minnesskrift. På uppdrag av Styrelsen för Skyllbergs Bruks Aktiebolag utarb. - Skyllbergs bruk, 1947. 2 d. (692 s.) Ill.
   Västerby gruvor behandlas på s. 73-76.

Västervikens kopparhytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Västervikens hyttor behandlas på s. 44-47.