Bruksbibliografi: T

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Tanså masugn, Gagnefs skn

Eggertz, V.: Berättelse af tjenstförrättande Öfvermasmästaren i Vestra Distriktet. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 8 (1853) s. 1–45.)
  Tansån behandlas på s. 7–13. 


Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 4. Säthers Fögderi. Första häftet. Gagnefs socken med Mockfjärds kapell. – Falun, 1868. 66 s.
   Även utg. i facsimil 1978. Tanså masugn behandlas på s. 34–35.

Hofsten, Sven von: Bergslagets järn- och stålindustrier fram till år 1915. – [Domnarvet, 197?].
   Tanså masugn behandlas på s. 12, tab. 4 och diagr. 5-6.

Tidaholms bruk

Bosæus, Elis: När järnet och cellulosan möttes. (Med hammare och fackla. 14 (1945) s. 20–38.)
  Tidaholms bruk behandlas på s. 31.


Chudi, Sixten: Tidaholms bruks biltillverkning 1903–1933. (Daedalus. 1956, s. 101–120.)

*Lindgren, John: Händelser kring Tidaholms bruk. (Västgötabygden. 19(1964) h. 1, s. 318.)

Timansbergs gruvor

Samtliga Nora Bergslagsgruvorna inköpas av Stribergs Grufveaktiebolag. (Från svenska bruk. 1935, nr. 1, s. 6–7.) 

Tjärnäs hytta.

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193–475.)
  Tjärnäs behandlas på s. 209–215. - Även utgiven som sär tryck.

Tobo bruk

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199–283.)
  Masugnsanläggningen vid Tobo behandlas på s. 232–233.

Torsåkers gruvor

Eriksson, William: "Konsten". Konstgångarna vid Torsåkers gruvor. (Bergsbladet. Årg. 25 (1968) nr. 4, s. 9–28.) 

Trafikab Grängesberg-Oxelösund

Gränges grillar malmvagnar med ASEA:s värmespolar. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 5.)

Gränges rörforskar tillsammans med Sovjet. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Trehörnings masugn, Örebro län

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. – Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
  Trehörnings masugn, Mariedamm, behandlas på s. 93-96.

Trummelsbergs bruk

*Ångman, J. E.: Försök till beskrivning om Norbergs bergslags härad och dess gamla Jernbergslag. Westerås, 1835. 360 s. Ill. (Westmanlands läns Kongl. hushållningssällskaps handlingar. H. 6)

Ferna 1873 : [einige Angaben über die zu dem Eisenwerke Ferna gehörigen Besitzungen in Anlass ihrer Theilnahme an der Weltausstellung in Wien 1873]. – Stockholm, 1873. 12 s. + 7 pl.
   Trummelsberg behandlas på s. 7-8 och pl. iv.

Ångman, J. E.: Försök till beskrivning om Norbergs bergslags härad och dess gamla Jernbergslag. Ny uppl. utg. av Norbergs bergslags hembygdsförening. – Norberg, 1925. 360 s. Ill.
   1. uppl utg. 1835. – Trummelsberg behandlas på s. 286-287.

Pettersson, Ing-Marie: Norbergs bergslag. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Karbennings, Norbergs, Västerfärnebo och Västervåla socknar samt Fagersta stad. – Stockholm, 1994. (Atlas över Sveriges bergslag)(Bergshistoriska utskottet. Serie H ; 101)
   Trummelsberg behandlas på s. 219–220.

Trångfors bruk

Jansson, E. Alfred: Hallstahammars bruks historia. Utg. av Hallstahammars AB. – Hallstahammar, 1953. 257 s. Ill. 

Tunabergs gruvor

Stuart, Sten: Bergtagen piga bevis för tidig drift i Tunabergs gruvor. (Bergsbladet. Årg. 26 (1969) nr. 3, s. 3–4.) 

Tunabergs kopparverk

Nordström Christer: Lite sörmländsk brukshistoria och annat. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 3–14.) 

Tunaholms bruk, Leksbergs skn

Möller, Åke: Tunaholms järnbruk. En viktig parentes i Tidans historia. (Årsskrift för Ullervad-Leksbergs hembygdsförening. (2009) nr. 35, s. 32-39.) 

Tunkarsbo masugn

Utdrag af byggnads-räkningen öfver Tunkarsbo nya masugn, år 1805. (Samlingar i bergsvettenskapen. D. 3 (1811) h. 1, s. 44–49.) 

Törefors bruk

Norberg, P[etrus]: Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1957) h. 3, s. 99-361.)
   Även utg. som särtryck. Törefors behandlas på s. 238–242.