Bruksbibliografi: S

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Sala gruva

Dalhammar, Sven: Sala silvergruva. (Bergsbladet. Årg. 31 (1974) nr. 3, s. 3-6)

Norberg, Axel: Mönsterrullornas vittnesbörd om gruvarbetarna i Sala under 1700-talet. (Bergslagsarkiv. Årg. 1 (1989) s. 17-28.)

Sandvikens jernverk / Sandvik Steel

Sandvikens järnverk. - Göteborg, 1930. 32 s. Ill.
  Även en engels uppl.: The Sandvik Steel Works.

Brev från Sandviken. (Bergsbladet. Årg. 38 (1981) s. 10-24.)
Behandlar järnverkets historiska samlingar samt en bildhistorik.

Eiserman, Bengt: Minnen och episoder. - Stockholm, 1937. 223 s.

Ett svenskt jernverk. Sandviken och dess utveckling 1862-1937. Red.: G. Hedin. - Uppsala, 1937. 442 s.

Ett besök i Sandvikens järnverk. [Utg. av] Sandvikens jernverks AB. - Sandviken, 1949. 36 s.

Sandvik : stålforskning, steel research, Stahlforschung. [Utg. av Sandvik AB]. - Sandviken, 1961. 27 bl. Ill.
   Framställt i en upplaga av 100 ex.

Sandvik inför ett nytt sekel. [Utg. av Sandvikens jernverks AB]. - [Sandviken], 1962. Ca 160 s.

Sandviken först i världen med Quintusmetoden tillämpad på hårdmetall. (Bergsmannen. 1971, nr. 6, s. 15.)

Sandviken har köpt AB Svenska Specialverktyg i Örebro. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 5.)

Sandviken köper Guldsmedshyttan. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 6.)

Sandvikens Jernverk förbättrar miljön. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 5.)

Avesta, Fagersta och Sandviken har upprättat ett samarbetsavtal om svetsade rör. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 4.)

Terenius, Yngve: Utvecklingen av det interna transportväsendet inom Sandvik AB. (Bergsbladet. Årg 30 (1973) nr. 3, s. 20-
26.)

Haglund, Wilhelm: Levebröd. Strövtåg i minnet och brukshistorien. - Stockholm, 1978. 465 s.

Grünbaum, Gunnar: Stränggjutning i Sandviken. (Jernkontorets annaler. Årg. 164 (1980) nr. 6, s. 50-51.)

Sebardt, Carl: Sandviks väg in i hårdmetallåldern. (Bergshandteringens Vänner. Årsbok. Band 54 (1981) s. 115-120.)

Wallén, Erik & Nyström, Anna-Lena: Något om produktutveckling vid AB Sandvik Steel. (Bergsbladet. Årg. 47 (1990) s. 31-36.)

Cutting edge technology at Sandvik. (Metal powder report. 47 (1992) no. 12, s. 44-47.)

Niche marketing makes Sandvik a world leader. (Stainless steel industry. Vol. 20 (1992) no. 115, s. 16-17.)

Nu kommer Sandvik. (Affärsvärlden. 1993, nr. 38, s. 95-98.)

Wäingelin, Jan: Stålet åter störst i Sandvik. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 18.)

Sandvik made to measure. (Stainless steel world. Vol. 11 (1999) no. 10, s. 24-27.)

Bingen, Miel: Sandvik Materials Technology. (Stainless steel world. Vol. 14 (2002) no. 12, s. 16-19.)

Lindsten, Per Olof: Inte så mörkt som det ser ut. - Veckans affärer. 2003, nr. 15, s. 38-41.

Aronsson, Bertil: The origin and growth of cemented carbide with emphasis on the development within the Sandvik Group companies. - 2., rev. ed. Stockholm, 2005. 212 s. Ill.

Butterfield, John: Sandvik is driven by customer value. (Stainless steel world. Vol. 18 (2006), Dec, s. 16-19.)

von Schultz, Charlotta: Sandviks hemliga heavy metal-stål. (Ny teknik. 2007, nr. 22, s. 6.)

Sandviks kopparhytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Sandviks kopparhytta behandlas på s. 72-74.

Saxåhyttan

Palmqvist, Albert: Finsk kolonisation i Bergslagen. 1. Den tidigaste invandringen. Historiska perpektiv och problemställningar. - Filipstad, 1938. 31 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 4) 

Schisshyttan, Norrbärkes skn

[Sefström, Nils Gabriel]: Berättelse rörande göromålen vid Bergs-skolan år 1825. (Jernkontorets Annaler. Årg. 10 (1826), bd 1, s. 108-170.)
  Schisshyttan behandlas på s. 143-148. Med två planschblad.

Rinman, C. L.: Berättelser af eleverne på Jernkontorets stat... (Jernkontorets Annaler. N.S. Årg. 16 (1861), s. 388-393.)
   Schisshyttan behandlas på s. 392-393.

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
   Schisshytte bruk behandlas på s. 182-184.

Forssell, Helge: Bärkebygden. D. 1. Ur bygdens historia till mitten av 1800-talet. - Smedjebacken, 1977. 204 s. Ill.
   Schisshyttan behandlas på s. 146-148.

*Larsson, Olle: Schisshyttans herrgård. Här finns hela atmosfären från den gamla brukstiden. (Dala-demokraten. 17 maj 1983.)

Nordstedt, Bengt: I Schisshyttan gjordes bästa stålet. (Norrbärkebygd. Nr 6 (1985) s. 12-15)

*Torp och torpare under Starbo bruk, Schisshyttan och Wäster Silfberg. Sammanställt av Västersilfbergscirkeln 1987-1990. - Söderbärke, 1999. 260 s. Ill.

Selets bruk

Sahlin, Carl: Altappen. Världens nordligaste valsverk. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 21 (1934) h. 4, s. 297-321.)
  Även utgiven som särtryck.

Lamm, Carl Johan: C. J. F. Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833-1856. Text och bilder. - Lund, 1942-1944. 2 vol.
   Selets bruk behandlas på s. 202-211.

Norberg, P[etrus]: Forna tiders järnbruk i Norr-och Västerbotten. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1957) h. 3, s. 99-361.)
   Även utgiven som särtryck. - Selet behandlas på s. 228-232 (I särtr. 130-134).

Axelson, Alf W.: Gällivare-verken : investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882. En lokalhistorisk studie kring kampen om naturtillgångarna i Norrbottens. - [Luleå], 1964. 352 s. Ill.

Selet. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr.3, s.47-48)

Sibbohyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
  Sibbohyttan behandlas på s. 115.

Sikfors bruk, Hällefors skn

*Wahlberg, B.: Några anteckningar om Sikfors bruk. (Julgrisen. 9 (1928) 2 s.)

*Helger, Nils: Hällefors socken. - [Hällefors], 1945. 542 s.
 Sikfors bruk behandlas på s. 156-159.

Stenberg, O.: Kolningsverket vid Sikfors bruk. Värmländska Bergsmannaföreningens annaler. 1946, s. 157-182.

Siljansfors bruk

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 2. Ofvan Siljans Fögderi. Tredje häftet. Mora socken med Våmhus kapell. - Falun, 1866. 134 s.

Även utg. i facsimil 1978. Siljansfors Jern- ock Bessemersverk behandlas på s. 79-81.

*O[lsson], A[nders]: Siljansfors bruk 200 år anno 1938. (Mora tidning. 30 dec. 1938.)

*Nyström, Carl: Siljansfors bruk. En kort historik. - [Mora], 1976. 88 s. Ill. (duplic.).

Andersson, Oscar: Siljansfors bruk. Moras första industrietablering. - Mora, 1996. 228 s. Ill.

Silverhyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.

   Silfverhyttan behandlas på s. 170.

Hegardt, Stig B.: Alkvettern. Ett gammalt gods anor. - Stockholm, 1946. 356 s. Ill.
  Silverhyttan behandlas på s. 154-166 et passim.

Sjöafalls manufakturverk

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)
  Sjöafalls manufakturverk behandlas på s. 69-70.

Skebo bruk.

*Dahlborg, Carl: Några bilder från Rodhin. (Svenska turistföreningens årsskrift. 1902, s. 41-63.)

*Edsman, Emil: Minnen från Schebo bruk. (Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. 1929, s. 133-146.)

Heijkenskjöld, Carl: Plåttillverkning vid Skebo bruk. (med hammare och fackla. 6 (1935) s. 111-129.)

Morger, Kersti: Skebo bruk. Teknisk och social förändring vid ett järnbruk under 1870-talet. - Rimbo, 1985. 294 s. Ill.

Uhr, C[arl] D[avid] af: Berättelse om de på bruks societetens bekostnad åren 1819-1822 vid Skebo Bruk verkställda puddlings försök jemte några upplysningar om jerntillverkningen i England. - Stockholm, 1825. 287 s. Plancher. 

Uhr, C[arl] D[avid] af: Puddlings-försök vid Skebo bruk. (Jernkontorets annaler. Årg 3 (1819) s. 178-183.) 

Wolodja: En av den svenska brukskulturens sista borgar. Skebo - bruket som låg i fem kyrksocknar - nu en kyrkogård för gamla minnen. (Stockholms-tidningen. 21 mars 1926, s. 3)

Skenshyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Skenshytta och hammarsmedja behandlas på s. 74-75.

Skeppsta bruk

Jansson, E. Alfred: Bergsbruken i det forna Gripsholms län. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 29 (1950/51) s. 341-418.)

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
Även utgiven som särtryck. - S. 85, 189 behandlar Skeppsta bruk.

Skeppsta bruk. Ett byggnadsvårdsprojekt på KTH 1998. - Stockholm, 1998. 52 bl. Ill.

Skinnskattebergs bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Skinnskatteberg behandlas på s. 6-8.

Skogaholms bruk

Från Lerbäcks Bergslag på 1780-talet. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 16 (1919) s. 113-115.)
  Behandlar Igelbäckens och Skogaholms masugnar.

*[Sign:] Slättbo: En tripp till Skogaholm. (Nerikes Allehanda. 30 april 1927.)

*Saxon, J. L.: Det gamla Skogaholms historia. (Örebro Dagblad. 23 sept 1929.)

Sahlin, Carl: Skogaholms järnbruk. (Fataburen. 1932, s. 239-258.)

*Saxon, J. L.: Skogaholm. (Saxon, J. L.: Ur Närikesherrgårdarnas historia. D. 4. - Örebro, 1932.)

Skogaholm av Bror C. Hasselrot ... - Stockholm, 1932. 172 s. Ill.
S. 85-104: Skogaholms Järnbruk av Carl Sahlin. 

*[Sahlberg, E.]: Från gamla Skogaholmsbrukets glansdagar. [Sign:] Salbo. (Nerikes Allehanda. 4 sept 1946.)

Janson, Mats: Skogaholm - gården, bruket, människorna. (Sköllerstabygden. D. 2. - Hallsberg, 1984. S. 203-251.)

Skräcka hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Skräckia hytta behandlas på s. 75-77.

Skultuna bruk

Metallverkens Skultunaverk fördubblar produktionen av folie. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.) 

Skyllbergs bruk

Rydbäck, E. O.: Skyllbergs bruk år 1784. Skildring på vers. Första gången tryckt 1792. Ånyo utgifven 1926 af Carl Sahlin. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 339-354.)

Waldén, Bertil: Skyllberg 1346 - 1646 - 1946. Minnesskrift. På uppdrag av Styrelsen för Skyllbergs Bruks Aktiebolag
utarb. - Skyllbergs bruk, 1947. 2 d. (692 s.) Ill.

Thörnquist, Annette: Gammal företagskultur och nya partsrelationer. Arbetskonflikterna vid Skyllbergs bruk under 1920-talet. D. 1. 1918–1925. – Örebro, 1994. 132 s.

Engman, Thorsten: Skyllberg har historien på sin sida. 650 år gammalt bruk. Yrkeskunnande och många affärsområden ger stabilitet i det familjeägda företaget. (Dagens Nyheter. Arbete/Pengar. 6 oktober 1996, s. 2.)

Gunnarsson, Maria: Skyllberg – Ett bruk i bruk. Åsbro, 1996. 96 s. Ill.

Skåltjärnshyttan

Palmqvist, Albert: Finnehyttor i Värmlands bergslag. Gräsbosjön och Skåltjärnshyttan i Färnebo socken. Några anteckningar ur 1600- talets skattelängder och domböcker samlade och sammanställda. - Filipstad, [1937]. 16 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 5) 

Skårsjö hytta

Med skogen som bakgrund. Glimtar från Eds bruk i Tjust. Red. av Lars-Magnus Håkansson. - Ed, 1954. 188 s. Ill.
  Skårsjö hytta behandlas på s. 110-112, 177-178.

Smedjebackens valsverk

Gjöres, Axel: Bruket vid barken. Smedjebackens valsverk genom hundra år. - Stockholm, 1956. 194 s. Ill.

J[ohansson], H[alvar]: Smedjebackens nya götvalsverk. (Teknisk tidskrift. Årg. 94 (1964) h. 31, s. 807-809.)

Sahlin, Carl: Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar. - Stockholm, 1934. 371 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 3)
Smedjebackens valsverk behandlas på s. 227, 271-273, 312-313.

*Smedjebackens valsverk. (Smedjebacken. 1923, s. 10-12.)

Tekniska data. [Utg. av] Smedjebackens Valsverks AB. - Smedjebacken, 1974. 16 s. Ill.

*T[horbjörnson], B[engt]: Smedjebackens valsverk. (Industriell teknik. Årg. 92 (1964) h. 17, s. 321-323.)

80-talets valsverk finns redan i Smedjebacken. (Bergsmannen. Årg. 5 (1974) nr. 1, s. 12-13.)

Posse, Jöns: Fundia störst på skrot. (Transport-journalen. Årg. 38 (1993) nr. 2, s. 22-23.)

Solstads koppargruva, Misterhults skn

Berättelse för år 1870 af öfrige personer, som utaf Jernkontoret åtnjutit arvode, nämligen: P. Amilon ... och T. Witt. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 26 (1871), s. 341-361.
  Solstads koppargrufva behandlas på s. 357-361.


Witt, Th.: Om tillgodogörande af kopparmalm på våta vägen vid Saltviken. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 27 (1872), s. 267-277.
   S. 275-277: Ekonomiska resultat.

Nordenström, G.: Iakttagelser rörande Solstads koppargrufva. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd. 2 (1874/75), s. 116-120.)

Nordenström, G.: Ytterligare meddelanden om Solstads koppargrufva i Småland. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd. 3 (1876/77), s. 2-8.)

Hoppe, Felix: Bergarter och malmer. (Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Kalmar län utförda ... åren 1876-1881. - Stockholm, 1884. 116 s. (Sveriges geologiska undersökning. Serie C. Afhandlingar och uppsatser. 64.))
   Solstads grufva behandlas på s. 58-61.

*Witt, Th.: Sveriges ädlare malmer jämte grufvor, samt uppgifter om sätten och ungefärliga kostnaden för dessa malmers tillgodogörande och pris vid export ... – Stockholm & Falun, 1906. 85 s.

Mötet den 3 februari 1916. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd. 38 (1916), s. 91-94.)
   S. 91-93: E. Svedmark: Om Solstads grufva.

Tegengren, F. R.: Sveriges ädlare malmer och bergverk. - Stockholm, 1924. 406 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. Ca 17.) 
   Solstads kopparmalmsgruva behandlas på s. 332-337.

*Hermansson, Werner: Solstads koppargruva. (Kalmar nations skriftserie. 43 (1966), s. 18-51.)

*Hermansson, Werner: Solstad koppargruva. (Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande 23 (1966), s. 63-81.)

Spännarhyttan, Norberg

Leffler, J. A.: Spännarhyttans sintringsverk. (Jernkontorets Annaler. Årg. 111 (1927) s. 569-576.)

Landhult, Hans: Surahammars ryska tackjärnsgjutmaskin i Spännarhyttan. (Bergsmannen. Årg. 5 (1974) nr. 7, s. 196-197.)

*Wagermark, Rolf E.: Datorstyrd masugn i Spännarhyttan. (Industriell teknik. 102 (1974) nr. 9, s. 17-18.)

Starbo hytta, Norrbärke skn

Nordstedt, Bengt: Gamla tackjärnsugnar i Starbotrakten. (Norrbärkebygd. Nr 6 (1985) s 22-23) 

Stavs gruvor

Anestad, Stellan: Kantorps och Stavs gruvor. (Boxholms aktiebolag 1872-1947. Minnesskrift. Uppsala, 1947, s. 216-228.)
  Stavs gruvor behandlas på s. 224-228.

Stavsjö bruk

Hammar, Magnus: En sjökrigare på styckebruk år 1753. (Med hammare och fackla. 1965 s. 23-66)

Schnell, Ivar: Stavsjö bruk i Södermanland. - Nyköping, 1966. 16 s.

Stekenjokks gruvor

Var det de fallande kopparpriserna som fällde Stekenjokk. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.) 

Stenseryds masugn, Forserums skn

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)

Stenseryds masugn behandlas på s. 55-59.

Stjernsfors bruk

Carlsson, Berith, Forsberg, Håkan & Halvardsson, Kjell-Eric: Stjernsfors bruk 1817-1884. Perspektiv på arbetskraftens ekonomiska och sociala villkor. - Karlstad, 1977. 186 s. Ill. 

Stjernsunds bruk

Stjernsunds bruk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 38-39.)

Forssberger, Annalisa: Det förvandlade bruket. - Stockholm, 1957. 242 s. Ill.

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm], 1957-1959. 5 bd.
   1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av] Karl-Gustaf Hildebrand. - 1957. 487 s. Ill.
   2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
   3. Nittonhundratalet. [Av] E. Söderlund, P. E. Wretblad. - 1957. 802 s. Ill.
   4. Kavalkad. [Av] Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
   5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av] Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Stjernsund behandlas på s. 176-187.

Bruk i förändring. En bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler. - Hedemora, 2000. 350 s. Ill.

Stjärnfors kopparverk

Palmqvist, Albert: Stjärnbergstorpen och Stjärnfors kopparverk. Bebyggelse- och genealogisk undersökning. - Filipstad, [1931]. 28 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 2) 

Stollbergs gruvor

*Stollbergs gruvor och anrikningsverk. (Smedjebacken. 1924, s. 3-4.) 

Stora Kopparberg

Söderberg & Haak övertar försäljningen av Stora Kopparbergs rostfria plåt. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 5.)

1970 ett bra år för Stora Kopparberg. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 5.)

Storfors bruk.

Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia. Anteckningar. - Göteborg, 1921. 615 s. Ill.

Lindblom, Gustaf Ar.: Några smides-försök vid Storfors bruk år 1806. (Samlingar i bergsvettenskapen. 1 (1806) h. 4, s. 262-291.)

Linroth, C. S.: Några upplysningar, meddelande af Herr Kapiten och Riddaren C. S. Linroth, om en vid Storfors bruk år 1806 införd smides-metod. (Samlingar i bergsvettenskapen. D. 3 (1811) h. 1, s. 60-62.)

Skog, Carl S.: Det nya rörverket i Storfors. (Uddeholmaren. 1955, nr. 1, s. 8-9.)

Storgårdshyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Storgårdshyttan behandlas på s. 49-50.

Stribergs malmfält

Hjelmqvist, Sven: Stribergs malmfält. Geologisk beskrivning. – Stockholm, 1942. 160 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. C 449) 

Stråssa gruvor

Petersson, Walfrid: Om anrikning af svenska järnmalmer. (Jernkontorets annaler. N.S. 58 (1903) s. 251-362.)
  Stråssa anrikningsverk behandlas på s. 294-297.

Strömbacka bruk

Norberg, P[etrus]: Hälsinglands järnbruk i gången tid. En överblick. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1956) s. 1-232.)
  Även utgiven som särtryck. - Strömbacka med Movike masugn behandlas på s. 144-161.

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm] 1957-1959. 5 bd. 2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
   Strömbackaverken behandlas på s. 226-227.

Jonsson, Bror: Movikens masugn och järnhanteringen i Bjuråker. (Hälsingerunor. 1972, s. 5-56.)
   Även utgiven som särtryck.

Iggesunds bruks historia 1685-1985. [Huvudred.: Gustaf Utterström]. - [Iggesund : Iggesunds bruk, 1985]. 2 d. Ill.
Strömbackaverken behandlas på s. I:312-349, II:266-272 et passim.

Holmbring, Jan-Åke: Patron på Österby bruk. Friherre Pehr Adoph Tamm 1774-1856. Probus, 1997. - 184 s. Ill.'
  Norrlandsbruken [Strömbacka, Hedvigsfors] behandlas på s. 52-56.

Ströms bruk, Harmångers skn

*Wernlöf, A.: Ströms bruk. En kort historik samlad år 1927. - [U.o., 1927?] (duplic.) 

Strömsdals bruk

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 3. Vesterdalarnes Fögderi. Sjette häftet. Säfsens eller Säfsnäs socken. - Falun, 1867. 92 s.

Även utg. i facsimil 1978. Strömsdals bruk behandlas på s. 58-59.

Falk, Erik: Om säfsfinnarnas bygd i 1700-talets början. - Stockholm, 1950. 87 s. Ill. (Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie. 13)
   Strömsdals bruk behandlas på s. 17-48.

Strömsnäs järnverk

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
  Strömsnäs järnverk behandlas på s. 74-90.

Strömtorpshyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
  Strömtorpshyttan behandlas på s. 149.

Stålboga bruk

Jansson, E. Alfred: Den förste Tersmeden och hans verksamhet vid Öllösa, Björndams och Stålboga järnbruk. Ett 300-årsminne. - Stockholm, 1941. 85 s. Ill. 

Stålverk 80

Nilsson, Macke: Stålverk 80. Hur kom det till? - Stockholm, 1975. (Tidens samhällsstudier)

Ruist, Erik, Ståhl, Ingemar & Wohlin, Lars: Stålverk 80. Ekonomi & politik. - Stockholm, 1975. 245 s.

Stålverk 80. (Plan. Årg. 29 (1975), s. 257-344.)

Leijonhufvud, Sigfrid: Stålverk 80. Verkligheten bakom drömmen. - Stockholm, 1976. 183 s.

Ställdalens masugn

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
  Ställdalens masugn behandlas på s. 81-84.

Stöpafors bruk, Sune skn

Brodin, Linus: Fryksdalens herrgårdar och bruk. Del 1. - Filipstad, 1923. 143 s.
   Stöpafors behandlas på s. 89-104.

Furuskog, Jalmar: De värmländska järnbruken. - Filipstad, 1924. 463 s. Ill.
   Stöpafors behandlas på s. 284, 424-425.

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931), s. 1-242.)
   Även utgiven som särtryck. - S. 192 behandlar Stöpafors bruk.

Surahammars Bruk

Öberg, Theofil: Sura socken. En historisk framställning. - Surahammar, 1953. 605 s. Ill.
  Surahammars bruk behandlas på s. 57-69, 178-241.

Törneman, Björn: Surahammars varmvalsverk för breda band. Föredrag vid Bergshandteringens Vänners 97:e årsmöte i Örebro den 28 januari 1961. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 2, s. 293-329.)

Surahammars Bruk ökar kokillgjuterikapaciteten med 80%. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 5.)

ABB Shapes the market PM/HIP. (Metal powder report. 47 (1992) no. 12, s. 36-39.)

Svabensverks järnbruk

*Bergh, F.: Brukspatron Jacob de Ron och Svabensverk. - (Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. 35 (1949) s. 115-133.)

Hessle, Birger: Något om Svabensverk. En sammanställning av fakta. - Borlänge, 1978. (Duplic). 28 bl. 

Hessle, Birger: Svabensverk. (Med hammare och fackla. 31 (1990) s. 77-104.)

Nilsson, Bengt V.: Svabensverk - ett järnbruk i ödemarken. (Daedalus. 1967, s. 157-163.)

Norberg, P.: Hälsinglands järnbruk i gången tid. En överblick. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1956) h. 1, s. 1-
232.)
   Svabensverk med Flät behandlas på s. 161-169. - Även utgiven 1956 som särtryck

*Ohlsson, Johan: Svabensverks bruk. (Hälsingerunor. 1949, s. 84-108.)

Sahlin, Carl: De svenska degelstålverken. (Med hammare och fackla. 4 (1932) s. 35-137.)
   Svabens verks degelstålverk behandlas på s. 113-114.

Svanå bruk

Andersson, Fritz: Svanå bruks historia. - [Surahammar, 1964-1965] (duplic.). 2 vol.

Äldsta tiden 1500-1818. 1964. 174 bl. Ill.
   1818-1905. Gåsjö bruks historia. 1965. 242 bl. Ill.

Andersson, Fritz: Svanå bruk och Nyhyttan. (Daedalus. 1960, s.139-150.) 

Svappavaara malmfält

von Feilitzen, Jarl: Svappavaara 1907. Glimtar från en malmundersökning i seklets barndom. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 3, s. 10-21.) 

Svartlidens gruva

Lindell, Sven: Svartliden guldgruva skapar jobb i Västerbotten. (Nordiska industriprojekt. Årg. 10 (2004), nr. 6, s. 34.)

Svartsångs bruk

Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia. Anteckningar. - Göteborg, 1921. 615 s. Ill.
  Svartsång behandlas på s. 466-472. 

Svartnäs bruk, Svärdsjö skn

Rydberg, Sven: Svartnäs. (Bergslaget. Årg. 10 (1955) nr. 3, s. 26-32, 36-37.) 

Svartå bruk, Kvistbro skn

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
  Svartå bruk behandlas på s. 137-139.

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
   Masugnsanläggningen vid Svartå behandlas på s. 230-231.

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
   Svartå hytta behandlas på s. 85-88.

AB Svenska Metallverken

Folin, Torsten: Metallverken förr - Gränges Essem nu. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 3, s. 33-37.) 

Svenskt Stål AB (SSAB)

Okritisk optimism gav överkapacitet. (Aktuellt i industri- och energipolitiken. 1983:3, s. 22-25.)

SSAB. Sweden's strip and plate mill. (Steel times. Vol. 219 (1991) nr. 4, s. 180.)

*Wingquist, Carl-Fredrik: SSAB miljardsatsar sig ur svacka. (Dagens Nyheter. Arbete & Pengar. 17 mars 1996, s. C1.)

*Wäingelin, Jan: Full rulle för SSAB:s nya VD. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 16.)

Barrett, Richard: SSAB spurns size for strength. (Metal bulletin monthly. 1999, dec., no 348, s. 49-52.)

Hermele, Bernt: Varför sålde SSAB Hardtech, egentligen? (Dagens Nyheter. Ekonomi. 5 dec. 2004, s. 3.)

Svärta bruk (Norshammars bruk)

Aschling, A. R.: Anförande i Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien den 28 April 1840. (K. Krigsvetenskapsakademiens handlingar. 1841, s. 59-104.)
  Svärta bruk behandlas på s. 77-78.

Karlsson, J. A.: Sörmländska järnbruk i gångna tider. II. (Sörmlandsbygden. 1935, s. 25-41.)
   Även utgiven som särtryck. - Svärta eller Norshammars bruk behandlas på s. 29-36.

*Heijkenskjöld, C.: Svärta och Stafsjö styckebruk under gången tid. (Artilleri-tidskrift. 65 (1936) s. 80-104.)

Särna bruk (Garsjö bruk)

Althin, Torsten: Om Dalarnas nordligaste bruk. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 790-797.) 

Sävar bruk, Västerbotten

Norberg, P[etrus]: Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1957), h. 3, s. 99-361.)
  Även utg. som särtryck. Sävar behandlas på s. 209-212.

Lamm, Carl Johan: C. J. F. Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833-1856. Text och bilder. - 2 vol.
   Sävar by och bruk behandlas på s. 296-305.

Sävenfors bruk

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
  Sävenfors masugn behandlas på s. 89-92.

Sävenäs bruk

Andersson, Carl-Ola [Sign. Ola]: Sista järntackan från bruket gåva till Skellefteå museum. (Västerbottens folkblad. 1 nov. 1952.)

[Andersson, Carl-Ola]: Sågkarlar och smedsfolk vid Sävenäs bruk och såg. II. (Västerbottens folkblad. 16 feb. 1954.)

Hultqvist, Jan: Forna dagars bergsbruk i Västerbotten. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 4, s. 5–10.)

*Ett sekel i Skelleftebygden. Fakta och tradition som samlats av deltagare i Vuxenskolans studiecirklar. Urval, bearb. och komplettering: Ernst Westerlund. - Skellefteå, 1972. 239 s. Ill.
   Järnbruket i Sävenäs 1859–1884 behandlas på s. 195–200.

*Sävenäs. Folkliv och andra företeelser. Utg. av Studieförbundet Vuxenskolan. – Skellefteå [1985-1986]. 2 d. (111, 86 s.).
   Järnbruket i Sävenäs 1859–1884 behandlas på s. 69–78.

Sävsjöström, Lenhovda skn

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66.)
  Sävsjöström behandlas på s. 61-63.

Söderfors bruk

Fritz, Martin & Hessle, Birger: Söderfors 300 år. (Bergsbladet. Årg. 33 (1976) nr. 3, s. 18-29.)

Jakobsson, Bertil: Företaget, kommunen och individen. En studie i relationerna mellan Söderfors kommun och dess invånare 1895-1925. - Uppsala, 1976. 191 s. Tab. (Uppsala studies in economic history. 15)(Acta Universitatis Upsaliensis)
   Diss. Uppsala. Univ. - With an English summary.

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
   Elektriska masugnen vid Söderfors behandlas på sidorna 242-246.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Söderfors behandlas på s. 188-203.

Sjöberg, Sven: Söderfors. en historisk framställning på uppdrag av Söderfors kommun. - Stockholm, 1956. 496 s. Ill. 

Söderfors 300 år. - [Falun], 1976. 163 s. Ill., kartor, tab. 

Söderfors takes the next step in tool steel. (Metal powder report. 47 (1992) no. 12, s. 32-35.)

Södra Målens manufakturverk

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)
  Södra Målens manufakturverk behandlas på s. 68-69.

Sörfors bruk, Attmars skn

Nyberg, Villis: Gamla järnbruk i Medelpad. - Sundsvall, 1950. 407 s.
   Sörfors behandlas på s. 269-339.


Norberg, P.: Medelpads nedlagda järnbruk. Jämte uppgifter om järn- och manufakturverk i Jämtlands län. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1959) s. 603-751.)
  Även utg. som särtryck. - Söforsverken behandlas på s. 644-666.

Hülphers, Abraham: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad 1771 samt fierde samlingen om Ångermanland 1780. - Umeå, 1985. [Ca. 640] s. (var. pag.).(Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 28)(Norrländska skrifter. 13)
   Faks. av 1. uppl. - Westerås, 1771 och 1780. - Fors manufactur-wärk behandlas i delen om Medelpad på s. 40.