Bruksbibliografi: R

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Rambergs bruk, Göteborg

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1–242.)
  Även utgiven som särtryck. – S. 99, 186–187 behandlar Rambergs bruk.

Ramnäs bruk

Bagge, J. S.: Årsberättelse för Jernkontorets Mekaniska Stat för 1853, afgifven af t.f. Chefen, Professorn Hr J. S. Bagge. (Jernkontorets Annaler. N.S. 9 årg. (1854), s. 7–21.)
  S. 12-21: J. Lagervalls berättelse om Ramnäs bruk.

*Ramnäs. (Västmanland i ord och bild. 1904, juni, s. 4-5.)

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedom om Sveriges bergshandtering 1612-1654. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 65 (1910), s. 28-249.)
 Ramnäs och Surahammar behandlas på s. 169-172.

*Wahlstedt, Ingemar: Industri och idyll. Där Ramnäskättingarna tillverkas. (Järnhandlaren. 23 (1936), s. 274-275.)

Jansson, E. Alfred: En bok om Ramnäs bruk. - [Ramnäs], 1951. 250 s. Ill. 

*Boëtius, Bertil: Ramnäs bruk under inflationen på 1700-talet. Studier i Jacob Tersmedens enskilda räkenskapsbok. (Historisk tidskrift. 74 (1954), s. 178-187)

Svensk industri av idag: Ramnäs bruk AB. (Fagersta Forum. 1955, nr. 4, s. 21-26.)

Ramnäs bruk. En presentation. – Ramnäs, 1961. 20 s. Ill.

Omar [Pseud.]: Världens sista lancashiresmedja tystnar. (Svenska Dagbladet. 13 maj 1964, s. 17.)

Gezelius, Per: Lancashiresmidet i Ramnäs. (Bergsbladet. Årg. 23 (1966) nr. 1, s. 3-4.)

*Bursell, Barbro: Lancashiresmederna på Ramnäs bruk. (Nordnytt. 1972, nr 1, s. 29–31.)

Ekman, Gustaf: Några anteckningar till kättingens historia med hänsyn tagen till förhållandena vid Ramnäs bruk. - Ramnäs, 1972. 40 s. Ill.

Bursell, Barbro: Träskoadel. En etnologisk undersökning av lancashiresmederna arbets- och levnadsförhållanden på Ramnäs bruk vid tiden kring sekelskiftet 1900. -Stockholm, 1974. 305 s. Ill.

*Bursell, Barbro: Brukshushållning vid Ramnäs bruk. (Sista lasset in. Studier tillägnade Albert Eskeröd 9 maj 1924. - Stockholm, 1975. S. 185-208.)

Fried, Kerstin: Ramnäs glödande hjärta får nytt liv. (Dagens Nyheter. 1 april 1986, s. 36.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Ramnäs och Strömsholms kanal behandlas på s. 164-175.

de Laval, Camilla: Omkring Ramnäs bruk. – Ramnäs, 1988. 36 s. Ill.

Ramshytte bruk

Jansson, E. Alfred: Ramshytte bruk genom tiderna. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 4, s. 429-520.) 

Riddarhytte bruk

Carlborg, Harald: Riddarhytte bruks historia. (Riddarhytte malmfält i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län. – Stockholm, 1923, s. 145-183.)

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. – Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Riddarhytte-verken behandlas på s. 8–10.

Riddarhyttan. Producers of Swedish low phosphorus iron ores, pig- iron and Lancashire bars. A short description of the Riddarhytte concern, its history, natural resources and technical equipment ... [Riddarhyttan], 1923. 6, [6] s.

Riddarhytte malmfält

Riddarhytte malmfält i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län. Beskrivning utarb. av Kungl. Kommerskollegium och Sveriges Geologiska Undersökning. - Stockholm, 1923. 343 s. Ill. 

Risshyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Risshyttan behandlas på s. 35-42.

Robertsfors bruk

Hultqvist, Jan: Forna dagars bergsbruk i Västerbotten. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 4, s. 5–10.)

Eriksson, Karin & Åsander, Karl-Ivar: Robertsfors bruk. Kulturhistorisk utredning 1978. – Umeå, 1979. 36 s. (Meddelande Länsstyrelsen Västerbottens län. 1979:5)

Ry bruk (Delary bruk)

Janson, Bengt: Om Ry Järnbruk i Göteryds socken 1730-1828, i synnerhet åren 1796-1828 / Bengt Janson. – Växjö, 1979 (duplic.). 62 bl. Ill. 

Rällingsbergs gruva

Rellingsbergs grufva. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 39-42.)

Rällingsbergs grufva 1842-1992 : 150 år. (Speedsteel-nytt. Årg. 11 (1992) nr. 4.)

Stjernquist, Otto: Rällingsbergs gruva och J. P. Stenberg. (Husby-rocken. 1998, s. 6-9.)

Rämsbergsgruvan

Falk, Harald: Rämsbergsgruvan. Uddeholms första järnmalmsgruva. (Uddeholmaren. 1953, nr. 5, s. 2, 12.) 

Rämshyttan

*[Sign:] Gekå: Kolhuset vid Rämen har rivits. Sista huset från hyttdriftens tid. (Borlänge tidning. 5 dec. 1961.) 

Röfors bruk, Medåkers skn

Olof Graus beskrifning öfver Wästmanland. Utg. af Wästmanlands allehandas redaktion. - Wästerås, 1904.
   Röfors behandlas på s. 321.

Röfors bruk, Ramundeboda skn

*På velociped genom södra Närke. 3. Röfors-Lassåna-Laxå. [Sign.: Victor]. (Nerikes-Tidningen. 19 juni 1909.)

Sahlin, Carl: Laxå masugns första sekel 1812-1912. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 691-726.)
Även utg. som särtryck.

*[Piscator, G.]: Röfors: Från gammal bruksidyll till modernt industrisamhälle. [Sign.:] Cato. (Örebro-Kuriren. 26 okt. 1946.)

*Browallius, Irja: Minnen från Röfors bruk. (Örebro Dagblad. 13 juli 1954.)
Även tryckt i Dagens Nyheter.

*Ottoson, Gösta: Hyttan i Röfors. (Nerikes Allehanda. 15 dec. 1962.)

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
Röfors hytta behandlas på s. 75-80.

Rönnskärsverken

Eriksson, Sune: Produkter från Rönnskärsverken. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 4, s. 28-33.)