Bruksbibliografi: P

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Persbergs gruvor

Uhr, Gustaf af: Berättelse till Herrar Fullmägtige i Jernkontoret om byggnaderna och vattenledningen vid Persbergs jernmalmsfält i Wermland. (Jernkontorets annaler. Årg. 6 (1822) s. 207-235.)

[Lagerhjelm, Pehr]: Berättelse om de försök som blifvit gjorda med Persbergsmalmer i afsigt att utröna under hvilka förhållanden, under en god masugnsgång, ett lättfärskande och rent tackjärn kan erhållas. - Stockholm, 1856. 68 s. 14 tab.-bl.

Sjögren, Anton: Förslag till Persbergsfältets förening i ett bolag med gemensam äganderätt i grufvorne, afgifvet i Maj 1862. - Stockholm, 1862. 32 s.

Petersson, Walfrid: Om anrikning af svenska järnmalmer. (Jernkontorets annaler. N.S. 58 (1903) s. 251-362.)
   Persbergs anrikningsverk behandlas på s. 300-303.

[Brunnberg, K. G.]: Persbergs gruve aktiebolag 1866-1920. Minnesskrift tillägnad Aug. Herlenius på sextioårsdagen den 22 december 1921. - Stockholm, 1921. 48 s.

Billman, Bror: Gamla minnen kring en gammal släkt samlade och upptecknade av en släktmedlem. - Karlstad, 1924. 264 s. Ill.
   Persbergs gruvfält förr och nu behandlas på s. 157-179.

Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag i Värmlands län. Beskrivning utarb. av Kungl. Kommerskollegium och Sveriges Geologiska Undersökning. – Stockholm, 1925. 475 s. Ill. Kartor.
   Innehåll: N. M. Magnusson: Berggrunden inom de centrala delarna av Filipstads Bergslag. – N. M. Magnusson: Persbergs malmtrakts malmfyndigheter. – H. Carlborg: Historik. - H. Carlborg: Teknisk-ekonomisk beskrivning

Bodstedt, Ivan A.: Historik över Sveriges småbanor. Bruks-, gruv- m. fl. banor. Under tiden 1802-1865. På uppdrag av Statens järnvägars museum utarbetad. - Stockholm, 1945. 271 s. Ill. 
   Persbergs järnvägar behandlas på s. 24-28.

*Stolpe, Staffan: Persberg 1869. Dokument kring en av Sveriges första strejker. - Stockholm, 1977.

Stolpe, Staffan: Jernberget i Persberg. En historik i ord och bild. - Filipstad, 1982. 134 s. Ill.

Pershyttan

*Ramström, E.: Ett gruvarbetarsläktets monument. (Grythytte och Hällefors Tidning. Julnr, 1932, s. 12–13) 

*Wenn[ström, N.]: Nytt gruvspel i Pershyttan är landets bästa. (Grythytte och Hällefors Tidning. 26 juni 1942) 

*Ringström, Sven: Minnen från Pershyttan. – Nora, 1960, 69 s. (Hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie, 1) 

*Dalhammar, S.: Pershyttan. (Från bergslag och bondebygd. Årg. 26 (1971), s. ?–?) 

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. – Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2) (Jernkontorets Forskning. H 10.)
  Pershyttan behandlas på s. 67–74. 

Edlund, Lennart: Arbetet vid Pershytte masugn. (Från bergslag och bondebygd. Årg 34 (1980), s. 31–54.) 

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. – Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Pershyttan behandlas på s. 157–163.

Damell, David: Pershyttan – bakgrund och utveckling. (Från bergslag och bondebygd. Årg 55 (2004/05), s. 113–122.) 

Petiknäsgruvan

Produktionsstart i Petiknäsgruvan. (Smältdegeln. 1992, nr. 2, s. 9.) 

Pilabo manufaktursmedja

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)
  Pilabo manufaktursmedja behandlas på s. 71-73.

Piteå silververk, Silbojokk

Norén, Caj: "Lappland ska bliva de svenskas Västindien". Nu läggs 1600-talets Klondyke under vatten. (Dagens Nyheter. 29 aug. 1983.)

Roslund, Ylva: Silbojokk - Piteå silververk. (Norrbotten. 1985, s. 22-37.)

Awebro, Kenneth: Från malm till mynt. En historisk-metallurgisk studie om Nasafjäll. - Stockholm, 1986. 127 s. Ill. (Studia Laplandica. 6)

Silvret från Nasafjäll. Arkeologi vid Silbojokk. Kenneth Awebro ... Red.-kommitté: Tiiu Andrae ... - Stockholm, 1989. 207 s. Ill.

Prinsfors manufakturverk

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)
   Prinsfors manufakturverk behandlas på s. 65-66.

Prästhyttan

Rabenius, Lars: Wikmanshytte bruksegendomar och deras ägare genom tiderna. – [Vikmanshyttan], 1945. 217 s. Ill.
  Ny uppl. 1960. Prästhyttan behandlas på s. 141-163.