Bruksbibliografi: O

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Ohs bruk

Sundelin, U.: Om limonitbildningar m.m. i Småland. (Bihang till Jernkontorets Annaler. Årg. 19 (1918) s. 107–119.)
  Ohs bruk behandlas på s. 111.

Naumann, Einar: Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer. Deras bildningshistoria, utbredning och praktiska betydelse. – Stockholm, 1922. 194 s. Ill.
   Ohs bruk behandlas på s. 158.

Aschan, Nils: Släktminnen från småländska bruk och herrgårdar. – Växjö, 1941. 64 s. ill.
   Ohs bruk och brukspatron Nils Nilsson Aschan behandlas på s. 14-18.

Olofsfors bruk, Nordmalings skn

Norberg, P[etrus]: Ångermanländsk järnhantering. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 30 (1952), h. 2-4, s. 73-283.)
  Olovsfors bruk behandlas på s. 159-175. – Även utgiven som särtryck. S. 87–103 i särtrycket.


Eriksson, Karin & Åsander, Karl-Ivar: Olofsfors brukssamhälle. Kulturhistorisk utredning 1977. – Umeå, 1979. 39 s. Ill. (Meddelande Länsstyrelsen Västerbottens län. 1979:2)

*Wetterberg, Ola: Hytta och smedja i Olofsfors. (Västerbotten. 1983:2, s. 104–116.)

Hülphers, Abraham: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad 1771 samt fierde samlingen om Ångermanland 1780. – Umeå, 1985. [Ca. 640] s. (var. pag.).(Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 28)(Norrländska skrifter. 13)
   Faks. av 1. uppl. - Westerås, 1771 och 1780. - Olofsfors Jernwerk behandlas i delen om Ångermanland på s. 284-285.

*Jacobson, Gudrun: Olofsfors bruk 1762-1894. - Nordmaling, 1992. 195 s. Ill.

Orrefors bruk

[Liljegren, B.]: Ett småländskt järnbruk på 1890-talet. [Tillägnad Carl Sahlin på hans 60-årsdag.] - Stockholm, 1922. 10 s.

Molander, Bo: Där järnet blev kristallklart. (Jernkontorets annaler. Årg. 169 (1985) nr. 1, s. 38-39.) 

Hammarsmedjan i Orrefors. Byggnadsminne i Kalmar län. Vård- och underhållsplan. – Kalmar, Fredriksson Arkitektkontor, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008. 72 s. Ill. 

Ortala bruk

Jansson, E. Alfred: Ortala bruk. (Med hammare och fackla. 16 (1947) s. 45-113.)
  Även utgiven som särtryck 1947.

Ovako Profiler, Luleå

Nieminen, Lisbeth: Privatisering - Ovako Profilers olycka. (SIF- tidningen. Årg. 72 (1992) nr. 5, s. 4-7.) 

Oxelösunds Järnverk

Lindberg, Peter G.: Integration i Oxelösund från malm till färdig produkt. (Industritidningen Norden. 1958, s. 444-448.)

Lundberg, Pehr G.: Det nya järnverket i Oxelösund. En kraftkälla för svenk ekonomi. (Kontorsvärlden. 1958, 143-144.)

Sebardt, Carl: Utbyggnaden av Oxelösunds Järnverk. Föredrag vid Jernkontorets tekniska diskussionsmöte. (Jernkontorets annaler. Årg. 145 (1961) s. 487-550, 2 pl.)
Även utgiven som särtryck.

Sebardt, Carl: Verket vi byggt. (Malm. 1961, nr. 2, s. 3-23.)

Alexanderson, Carl: Oxelösunds Järnverk. Byggnadsarbeten. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1228-1234.)

Axelsson, Nils & Mårtensson, Stig: Driftkontroll och processreglering i Oxelösunds Järnverk. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 46, s. 1303-1306.)

Bonthron, Nils: Oxelösunds Järnverk. Produktionsförloppet. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1217-1228.)

Norén, Tore: Oxelösunds Järnverk. Laboratorieorganisationen. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1250-1252.)

Nygren, Erik: Oxelösunds Järnverk. Elkraftförsörjningen. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1243-1249.)

Olausson, Åke: Oxelösunds Järnverk. Stoftavskiljningsanläggningar. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1237-1243.)

Persson, Åke: Oxelösunds Järnverk. Hetvattenkylsystem. (Teknisk tidskrift. Årg. 92 (1962) h. 44, s. 1234-1237.)

Oxelösund får Europas första rullhärdverk för seghärdning av grovplåt. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Kleiner, Lorenz: Optimism i Oxelösund. (Jernkontorets annaler. Årg. 166 (1982) nr. 6, s. 38-39.)

Sebardt, Carl: Att skapa ett stålverk. Oxelösunds Järnverk 1957-1966. - Stockholm, 1986. 143 s.

Waldenström, Erland: Järn- och stålverket i Oxelösund. Anteckningar rörande verkets tillkomst, utveckling och roll i strukturomvandlingen. - Stockholm, 1987. 94 s. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 23)

Jonsson, Sverker: Vägen mot SSAB. NJA och den svenska handelsstålsindustrin 1955-1977. - Luleå, 1990. 415 s. (Bothnica. 11)
Oxelösunds Järnverk behandlas på s. 111-118, 142-144, 267-277 et passim.

Haglund, Per: "Turbo Torsten": Kylt stål hot stuff i Oxelösund. (Bergsmannen. 1991, nr. 5, s. 10-12.)

Siikasmaa, Harri & Brunstedt, Karl-Erik: Surveying for steel. (Steel times. Vol. 219 (1991) nr. 4, s. 188, 191.)

Johansson, Dan: Ökad stålproduktion, mindre miljöutsläpp. (Bergsmannen. 1995, nr. 1, s. 32.)

Oxelösund's new rolling mill. (Nordic steel & mining review)(Bergsmannen. 1995, nr. 3, s. 4.)

Werme, Anders: SSAB Oxelösund storsatsar på kvalificerad grovplåt. (Bergsmannen. 1995, nr. 7, s. 16-20.)

Palm, Kristian: Ny härdlinje i Oxelösund. (Nordiska industriprojekt. Årg. 5 (1999) nr. 6, s. 41-44.)

Marand, Otto: Effektivare härdning i Oxelösund. (Nordiska industriprojekt. Årg. 10 (2004), nr. 6, s. 22.)