Bruksbibliografi: L

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Lagfors bruk

Kå: Skymtande skuggor av brukspatroner och smeder på Lagfors och Lögdö. (Från svenska bruk. 1936, nr. 1, s. 13-16.)

Hülphers, Abraham: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad 1771 samt fierde samlingen om Ångermanland 1780. – Umeå, 1985. [Ca. 640] s. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 28)(Norrländska skrifter. 13)
   Faks. av 1. uppl. – Westerås, 1771 och 1780. – Lagfors bruk
behandlas i delen om Medelpad på s. 110-111.

Laisvalls gruva.

Törnqvist, Mats: Laisvall. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr. 4, s. 4-14.)

Söderberg, Maria: Gruvarbetarna i Laisvall väntar på ödesbeskedet. (TCO-tidningen. 1993, nr. 21, s. 8-9.)

Lanfors bruk

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. – Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
  Lanfors bruk behandlas på s. 166-170.

Lavergruvan

Andersén, Marie Louise: Sveriges modernaste samhälle: 50 år efteråt. (SIF-tidningen. Årg. 71 (1991) nr. 15, s. 19–22.) 

Lapphyttan

Olsson, Carina: Lapphyttan. En medeltida hytta under rekonstruktion. (Bergsbladet. Årg. 47 (1989) s. 7–14.) 

Larsansjö bruk, Sura skn

Öberg, Theofil: Sura socken. En historisk framställning. - Surahammar, 1953. 605 s. Ill.
  Larsansjö bruk behandlas på s. 70-75.

Laxsjö bruk

Jacks-Samuelsson, Berta: En hytta och dess folk. (Gränge. Nr. 9 (1978) s. 9-12.)

Jacks-Samuelsson, Berta: Laxsjö bruk. (Gränge. Nr. 10 (1979) s. 2-7.)

Laxå bruk

Nerman, Gustaf: Laxåverken. En redogörelse. – Uppsala, 1907. 19 s.

*På velociped genom södra Närke. 3. Röfors-Lassåna-Laxå. [Sign.: Victor]. (Nerikes-Tidningen. 19 juni 1909.)

Sahlin, Carl: Laxå masugns första sekel 1812–1912. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 691-726.)

Lenna bruk

Helmfrid, Björn: Från masugn till sågverk. Lenna bruk under 200 år. -[Åby], 1960. 51 s. Ill. (Acta Holmenensia. 3) 

Lesjöfors bruk

Ångström, C. A.: Utdrag ur eleven på Jernkontorets mekaniska stat Mag. C. A. Ångströms tjensteberättelse för år 1861. (Jernkontorets annaler. Årg. 17 N.S. (1862) s. 74–85.)
  Behandlar bl a turbinkonstruktion vid Lesjöfors bruk.

*[Ekerot, Gunnar]: Lesjöfors aktiebolag. Värmland. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 7 (1904/05) s. 147-158.)

*E[kero]t, G[unna]r: Lesjöfors bruk. (Stockholms Dagblad. 27 oktober 1907.)

*Ericsson, Arvid: Lesjöfors aktiebolag 1867-1917. Historisk skildring. - Stockholm, 1917. 161. Ill.

E[kero]t, G[unna]r: Lesjöfors bruk för 30 år sedan. (Bergslagen i ord och bild. Okt. 1937, s. 2-5.)

Lesjöfors: bruksfolk av gamla stammen. (Bergslagen i ord och bild. Okt. 1937, s. 10-11.)

Palmqvist, Albert: Lesjöfors hammarverk 1675–1725. - Filipstad, 1941. (Filipstads bergslags arkiv. 9)

De Geer, Gerhard: Lesjöfors. Historik. - Filipstad, 1947. 10 s.

På Lesjöfors vid 1800-talets slut [A. L.]. (Järnbruksminnen. Stockholm, 1952. s. 114–124)

Hamrin, Rune: Något om Lesjöfors av igår och idag. (Bergsbladet. Årg. 22 (1965) nr. 4, s. 12-15.)

De Geer, Gerhard: Lesjöfors' historia. (Bergsbladet. Årg 32 (1975) nr. 1, s. 3-4.)

De Geer, Gerhard: När järnet bröt bygd. En krönika över liv och arbete i Lesjöfors under 300 år. - [Stockholm], 1975. 255 s. Ill.

Råland, Birgitta: Rekonstruktion av Lesjöfors AB. (Aktuellt i industri-och energipolitiken. 1983:2, s. 22-23.)

Lessebo bruk

Ambrosiani, Sune: Järnhantering Värend. (En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade Carl Sahlin. – Stockholm, 1921. S. 57-68.) 

Leufsta bruk

Dahlgren, E. W.: De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider (intill 1627). (Med hammare och fackla. 1 (1928) s. 1-88.)

Dahlgren, E. W.: Kolböndernas sammansvärjning vid Lövsta 1718. (Med hammare och fackla. 2 (1930) s. 1-20.)

Simonsson, Sten: Ett mälteri från 1760-talet vid Leufsta bruk. (Daedalus. 1935, s. 95-102.)

*Gad, Helge: Socknen med skördar och järn. En krönika om Österlövsta och Leufsta bruk. (Upsala Nya Tidnings julnummer. 1947, s. 12-16.)

Steen, Birger: Om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid. Efter f. brukskamreren Joel Godeaus berättelser. - Uppsala, 1966. 410 s. Ill.
Omslagstitel: Baronernas Leufsta.

Steen, Birger: Baronernas Leufsta. Om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid. Efter förre brukskamreren Joel Godeaus berättelser upptecknat och kompletterat. - 2. uppl. Stockholm, 1966. 410 s. Ill.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Leufsta bruk behandlas på s. 113-126.

Lövstabruk. En guide till herrgårdens och brukets historia. [Av] Tomas Anfält ... – Lövstabruk, 1989. 48 s. Ill.

Lindahls bruk

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54-73.)
   Lindahls hammare behandlas på s. 60-62.

Lindefors bruk, Svenarums skn

*Lönnberg, E.: Tre järnbruk i Småland. (Bosaeus, E.: Munksjö bruks minnen. - Jönköping, 1953, s. ???-???.)

*Granmo, Albert: Svenarum. - Svenarum, 1968. 359 s.
   Lindefors bruk behandlas på s. ??-??.

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
   Lindefors bruk behandlas på s. 39-43.

*Thunander, S.: Lindefors bruk(?). (Mellan Härån och Rasjön. 1979, s. ??-??)

Lindesby hytta

Bergenskiöld, Eric: Nora bergslag vid 1784 års slut. (Om Noraskog. I. Stockholm, 1875, s. 1-193.) Lindesby masugn behandlas på s. 122-123.

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
   Lindesby hytta behandlas på s. 55-58.

*H-n, S-n: Några ord om Lindesby hytta och Järnboås socken. (Nerikes-Tidningen. 1930, 19 aug.)

*Ringström, S.: Lindesby hytta. Några minnesord. (Från bergslag och bondebygd. 6 (1951) s. 126-134.)

Linnebäckshyttan

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. – Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Linnebäckshyttan behandlas på s. 152.

Ljusnedals bruk

Jansson, E. Alfred: Ljusnedals bruks krönika. – [Stockholm], 1958. 172 s. Ill. 

LKAB se Luossavaara-Kiirunavaara AB

Loviseholms järnbruk

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. – Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
   Loviseholms järnbruk behandlas på s. 313-325.

Ludvika bruk

Falk, Erik: Några anteckningar om Ludvika bruks ägare. – Stockholm, 1922. 15 s. Ill.

Ludvika herrgård. Tre studier. – Ludvika, 1990. 109 s. Ill.

Luleå järnverk

De Geer, Gerard: Norrbottens Järnverk. Dess tillkomst och första verksamhetsår. – Stockholm, 1967. 177 s. Ill. 

Luleå silververk

Lagergren, Helmer: Luleå silververk. (Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift. 1922, s. 62-95.)
  Även utgiven som särtryck.

Luossavaara-Kiirunavaara AB

Caresten, Ulf: LKAB-verk byggs om och ut : bättre miljö och ökad effekt. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr. 3, s. 16-20.)

Frågan om fortsatt samarbete mellan staten och TGO i LKAB. Förslag till överenskommelser avgivna av särskilt tillkallad förhandlingsdelegation. Stockholm, 1956. (Statens offentliga
utredningar : 1956:9)
   Titelrubrik: Finansdepartementet

Kirunas 540-metersnivå imponerar. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 5.) LKAB kan järnmalm. (Aktuellt i industri- och energipolitiken. 1983:3, s. 20-22.)

LKAB, Malmberget, ökar friskluftsintaget. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Sjöstrand, Wiking: Det nya LKAB. Referat från Wiking Sjöstrands föredrag vid SBFs möte i Luleå den 3 oktober 1984 av Erik Forssberg. (Bergsbladet. Årg. 41 (1984) s. 4-7.)

54 år i Lappland. Om Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 1903-57. [Utg. av Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund. Texten sammanställd av Bengt Svensson och Börje Hjortzberg-Nordlund. Red. av Ebo Dahlbäck.] - [Stockholm], 1957. Ca 140 s. Ill.
   Även engelsk uppl. 1957 och tysk uppl. 1958.

Jonsson, Bengt: Satsningen räcker i 20 år. De nya verken igång vid nyår. 1997 start för nästa brytnivå. (Svenska dagbladet. 23 dec. 1994.)

Hedström, Lars: LKAB planerar för framtida storsatsningart. (Nordiska industriprojekt. Årg. 10 (2004), nr. 6, s. 38-46.)

Hedenström, Lars,: LKAB:s malmhamn i Luleå rivs och  återanvänds. (Nordiska industriprojekt. Årg. 10 (2004), nr. 6, s. 52-54.)

Långbans gruvor

Petersson, Walfrid: Om anrikning af svenska järnmalmer. (Jernkontorets annaler. N.S. 58 (1903) s. 251-362.)
  Långbans anrikningsverk behandlas på s. 316–319.


Sjögren, Hj[almar]: Barysil från Långban. (Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. 27 (1905) s. 458–462.)

Sjögren, Hj[almar]: Om kristalliserad Pyrochroit från Långbans grufvor. (Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. 27 (1905) s. 37–41.)

Tiberg, H. V.: Från Geologkongressens malmfältsexkursion. Besöket vid Långban den 1 sept. 1910. Referat och reflexioner. (Värmländska bergsmannaföreningens annaler. 1910, s. 157–188.)
   Även utgiven som särtryck.

Carlborg, Harald: Långbans malmtrakt i Filipstads bergslag, Värmlands län. Historisk och teknisk-ekonomisk beskrivning. – Filipstad, 1931. 117 s. Ill.

Bodstedt, Ivan A.: Historik över Sveriges småbanor. Bruks-, gruv- m. fl. banor. Under tiden 1802-1865. På uppdrag av Statens järnvägars museum utarbetad. – Stockholm, 1945. 271 s. Ill. 
   Långbans järnväg behandlas på s. 29-32.

Långgruvan, Norbergs skn

Petersson, Walfr.: Den svenska järnmalmsanrikningens nuvarande ståndpunkt. (Jernkontorets annaler. Årg. 65 (1910) s. 254-399.
  Långgrufvan behandlas på s. 281-283.

Långshytte bruk

Långshytte jernverk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 35-37.)

   Med planscher: Plan af Långshytte masugnar och bessemerverk, Hydraulisk kran till bessemerverket vid Långshyttan samt Interiör af Långshyttans bessemerverk.

Flodinjärnet i stordrift. Anläggningen vid Långshyttan nu färdig att tagas i bruk. (Från svenska bruk. 1929, nr. 1, s. 1-2.)

Stjernquist, Otto: Mitt liv med järnverket i Långshyttan. (Husbyrocken. 2004, s. 11-16.)

Långvinds bruk, Enångers skn

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
  Långvinds bruk behandlas på s. 210-211.

*Krantz, Magni: Långvinds och Boda bruk. En kort historik. (Gammal hälsingekultur. 1952, s. 9-20.)

Norberg, P[etrus]: Hälsinglands järnbruk i gången tid. En överblick. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1956) s. 1-232.)
   Även utgiven som särtryck. - Långvind och Boda behandlas på s. 97-108.

*Burman, Eliot: Långvinds bruk och järnhanteringen i Enånger. (Hälsingerunor. 1973, s. 95-101.)

*Tottie, Lars: Långvinds bruk 300 år. Strövtåg bland minnen. (Hälsingerunor. 1987, s. 5-7.) 

Länna masugn, Uppland

Om Lenna masugn i Dannemora bergslag. (Jernkontorets annaler. Årg. 2 (1818) h. 1, s. 140-145.) 

Läppe bruk, Vingåkers skn

Hedberg, Lennart: Företagarfursten och framväxten av den starka staten. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. - Örebro, 1995. 382.
  Läppe bruk behandlas på s. 119-120, 123 och 209.

Löa hytta

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
  Löa hytta behandlas på s. 59-66.


Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Löa hyttby behandlas på s. 127-134.

Lögdö bruk

Ole: Lögdö trehundraårig järnbruksidyll "ett stenkast" från E4:s miljäkt. - Västernorrlands allehanda. 2 aug. 1973.

Hülphers, Abraham: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad 1771 samt fierde samlingen om Ångermanland 1780. – Umeå, 1985. [Ca. 640] s. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 28)(Norrländska skrifter. 13)
   Faks. av 1. uppl. – Westerås, 1771 och 1780. – Lögdö bruk behandlas i delen om Medelpad på s. 111–112.

Lövåsens gruvor, Stora Skedvi skn

Sundholm, Herman: Djur som uppfinna grufvor. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 215.)