Bruksbibliografi: D

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Dalfors bruk, Ore skn

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedre Siljans Fögderi. Fjerde häftet. Ore socken. - Falun, 1863. 48 s.
   Även utg. i facsimil 1978. Dalfors jernbruk och masugn behandlas på s. 34-37.

Söderlund, C. A.: Anteckningar om Dalfors järnbruk m.m. - Stockholm, 1920. 21 s.
  Dalfors järnbruk behandlas på s. 1-10. - Bilaga: Dalfors järnbruk och Böle by på 1850-talet [karta].

Clason, Fredrik: Furudals bruks historia. Utgiven med bidrag från Prytziska fonden. - Stockholm, 1938. 135 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 7).

*Larson, Gustaf: Bruken. (Ore. Socknen och kommunen. D. 1. Malung 1975, s. 227-254.)

Boëtius, Bertil: Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. - Insjön, Åhls hembygdsfören., 1985. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9)
   Dalfors bruk behandlas på s. 54-56 et passim.

Berglund, Bengt: Franche-comtésmidet. En innovations spridning i Sverige under 1800-talet. (Med hammare och fackla. 35, 1998, s. 67-103.)

Dalkarlsberg gruvor

Johansson, Johan: Anteckningar om Dalkarlsberget. (Johansson, J.: Noraskog. III. - Stockholm, 1884. S. 1-124.)

Johansson, Johan: Blad ur Dalkarlsbergets nyare historia. (Johansson, J.: Noraskog. III. - Stockholm, 1884. S. 376-403.)

Samtliga Nora Bergslagsgruvorna inköpas av Stribergs Grufveaktiebolag. (Från svenska bruk. 1935, nr. 1, s. 6-7.)

Dalkarlssjöhyttan.

Dalkarlsjöhyttan. (Bergslagen i ord och bild. Våren 1936, s. 6.)
   Behandlar Dalkarlssjöhyttans privilegiebrev 1642.

De Geer, Gerard: Dalkarlssjön. Några glimtar av Bergslagens natur och historia. [Stockholm], 1957. 150 s. Ill.

De Geer, Gerard: När järnet bröt bygd. En krönika över liv och arbete i Lesjöfors under 300 år. - [Stockholm], 1975. 255 s. Ill.

Dals Bergssocietet

Tegengren, F. R.: Sveriges ädlare malmer och bergverk. - Stockholm, 1924. 406 s. Ill.
   Dals Bergssocietet behandlas på s. 369-370.

Brangstad, Allan: Stora Strands gruvor på Dal. - Ed, [1976].
288 s. Ill.
   Dals Bergssocietet behandlas på s. 15.

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
   Dals Bergssocietet behandlas på s. 137-144. 

*Holmström Bertil: Ett 200-årigt gruvfiasko. Den otroliga historien om Dals Bergssocietet. (Hembygden. 1992, s. 82-94.)

Dannemora gruva

Roberg, Lars: Dissertatio mineralogica de metallo dannemorensi, quam ... modeste submittit Magnus Haquinius Sunborg. - Upsalis, 1716. 20 s. Ill.
   Diss. Uppsala : Univ.

Triewald, Mårten: Kort beskrifning om eld-och luftmachin wid Dannemora grufwor. - Stockholm, 1734. 52 s.

Wahlund, J.: Dannemora grufvor. Historisk skildring. Stockholm, 1879. 144, 316 s.

Triewald, Mårten: Mårten Triewald's short description of the atmospheric engine published at Stockholm 1734. Translated from the Swedish with foreword, introduction and notes. - London, 1928. 61 s.

Wadström, Carl Bernhard: Ett besök vid Dannemoraverken och i Uppsala år 1770. Ur överdirektör Carl Bernhard Wadströms journal. Av Ellen Hagen. (Upsala nya tidning. 1915, 16 mars.)

Sahlin, Carl: Hvissling i Dannemora grufva. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 687.)

Holmkvist, Erik: Huru gamla äro Dannemora gruvor? (Upplands fornminnesförenings tidskrift. 45 (1935) s. 109-136.)

Palm, Johan: Dannemorajärnets äldsta historia. (Fagersta forum. Årg. 14 (1959) nr. 2, s. 17-19.)

*Rydberg, Sven: Dannemora genom 500 år. - Falun, 1981. ?? s. Ill.

Triewald, Mårten: Kort beskrivning om eld-och luftmaskin vid Dannemora gruvor. - Stockholm, 1985. 104 s.
   Faks. av 1. utg., Stockholm, 1734.

Haglund, Per: Nu slår klockan fem i tolv i Dannemora. (OXaktuellt. 1992, nr. 4, s. 6-7.)

Nedräkningen har börjat. Om en vecka stänger de Bergslagens sista järngruva. (Dagens industri. 24 mars 1992. s. 20-21, 23.)

Lundegård, Mats: Gruvan i Dannemora. Alla fortfarande utan jobb ett år efter nedläggningen. (Dagens Nyheter. 4 april 1993, s. C5.

Davidshytte bruk

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
   Även utgiven som särtryck. - S. 75-82, 155-156 behandlar Davids- hytte stålbruk.

Degerfors järnverk

*Sarwe, Wilhelm: Wärmländska kulturbilder. Minnesblad öfver Degerfors bruk i Wermland. - Stockholm, 1894. 59 s. Ill. 

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Degerfors bruk behandlas på s. 74-90.

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
   Degerfors behandlas på s. 555-557.

Bergström, Irma A.: Kring Degerfors järnverk. (Uddeholms personaltidning. 1955, nr. 2, s. 1, 4-8.)

Selander, Tom: Degerfors Järnverk 1660-1960. Foto och produktion: K. W. Gullers. - Degerfors, 1960. [32] s. Ill.

*Selander, Tom: Degerfors Järnverk 1660-1960. Photos and production: K. W. Gullers. - Degerfors, 1960. [32] s. Ill.

Selander, Tom: Ernst Odelberg. En järnhanteringens storman. (Med hammare och fackla. 24 (1965) s. 96-147.)

*Moberg, Ragnar: Joseph Larsson och Degerfors aktiebolag 1870-1884. - Degerfors, 1966. 27 s. Ill.

*Landquist, Åke: Degerfors i den mödosamma vägen upp ur stålkrisen. (Veckans affärer. Årg. 15 (1979) nr. 1, s. 32-33.)

Malm, Staffan: Stränggjutning i Degerfors. (Jernkontorets annaler. Årg. 164 (1980) nr. 6, s. 43.)

Lekberg, Dan: Vägen till bruket. Anteckningar från Degerfors. - Örebro, 1982. 80 s. Ill.

Moberg, Ragnar W.: Från grovplåt till atomreaktorkärl (från pressverk till Uddcomb) [vid Degerfors järnverk]. - Degerfors, 1988 (duplic.). 43 s. Ill.

Moberg, Ragnar W.: Bruket i Degerfors under 300 år. [1660-1960]. - [Ny utg.]. Degerfors, 1989. 172 s. Ill.

*Löf, Peter & Torsner, Lars: Järnvägstransporter vid Degerfors Järnväg. (Tåg. 1997, nr. 1, s. 18-26.)Ill.

*Nilsson, Mårten Martos: Nytt hopp i Degerfors. Bennet lägger bud på stålverket - hälften av jobben kan räddas. (LO-tidningen. Årg. 81, nr. 27 (2002) s. 8.)

Degerhamn, Öland

Tenfält, Erik: Masugnen 'Viktoria' i Degerhamn. Degerhamn har stolta industritraditioner. (Ölandsbladet. 31 aug. 2002, s. 20.)

Djäknehyttan, Avesta

Norberg, Petrus: Avesta under kopparbrukets tid. Utg. av Avesta stad. - Stockholm, 1956. - 2 d. (1223 s.). Ill.
   Djäknehyttan och dess hammare behandlas på s. 15-16.

Domnarvets jernverk

Wittenström, C.: Beskrifning öfver Domnarfvets jernverk. (Jernkontorets annaler. Årg. 34 (1879) s. 124-140.)

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
   Domnarfvet behandlas på s. 544-548.

Svensson, Sture: Utvecklingen av Domnarvets valsverk för platta produkter. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 2, s. 330-340.)

Stora Kopparberg bygger ut elektrostålverket. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 6.)

Inestam, Kjell: Domnarvets Jernverks nya tandemverk. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 1, s. 13-15.)

Nytt kallvalsverk i Domnarvet. (Bergsmannen. 1971, nr. 4/5, s. 16-18.)

Forslund, Sten: Domnarvets miljösituation. (Bergsmannen. Årg. 6 (1975) nr. 6, s. 162-164.)

Lindell, Sven: SSAB:s valsverk i Borlänge nu ett av världens modernaste. (Nordiska industriprojekt. Årg. 10 (2004), nr. 6, s. 26-28.)

Svensson, Leif: Modernisering av tandemverket i Borlänge. (Nordiska industriprojekt. Årg. 11 (2005), nr. 3, s. 42, 44.

Dormhyttan, Kvistbro skn

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. - Filipstad, 1935, s. 9-49.)
   Dormhyttan behandlas på s. 27-28.

Dormsjö bruk

Jansson, Claes-Göran: Tackjärnsarbete i Dormsjö under 1800-talet. (Dalarna. Vol. 67 (1997) s. 71-82.)

Dådrans bruk

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedre Siljans Fögderi. Första häftet. Rättviks socken. - Falun, 1862. 75 s.
Även utg. i facsimil 1978. Dådrans Jernbruk och masugn behandlas på s. 49-51.

Dömle bruk, Nedre Ulleruds skn

*Rubenson, Mauritz: Fosterländska resebilder. 1. Wermland. - Karlstad, 1872. 90 s.

Furuskog, Jalmar: De värmländska järnbruken. - Filipstad, 1924. 463 s. Ill.
   Dömle bruk behandlas på s. 204-205, 410,

*Sjökvist, Fridolf: Bondgård - herrgård - stiftsgård. (Karlstads stifts julbok. 1955.)

*En bok om Nedre Ullerud. - [Deje] : [Ulleruds kommun] : [Mörnholms bokh.], 1975. 517 s. Ill.

*Nilsson Gunnarsby, Karl: Hammarsmedjorna i Dömle har givit utkomst åt många. (Värmlandsbygden. 1975.)

*[Olsson, Ingalill, Edeland, Nils & Johansson, Erling]: Dömle. En kort beskrivning av dess industrihistoria. - Övre Ulleruds hembygdsförening, 1995. 9 s. Ill. [stencil]