Bruksbibliografi: A

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Abäckshyttan

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande. 2)
   Abäckshyttan behandlas på s. 148-149.

Ohlson, Bengt: Några anteckningar om Nyhammars Bruks historia. (Gränge. Nr. 8 (1977) s. 12-17.)

Adolfsfors bruk

*Schotte, Gösta: Adolfsfors. Ett kapitel värmländsk bruks- och personhistoria. (Köla. 5 (1966) s. 22-60.)

Adolfsströms silververk

Awebro, Kenneth: Bebyggelse och odling i Adolfsström under den andra Nasafjällsepoken. - Stockholm, 1984. 40 s. Ill. (Studia Laplandica. 1)

Aitikgruvan

Gjerdrum, Arna: Utbyggnaden av Aitikgruvan. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 3, s. 26-31.)

AB Alcometaller

Granlund, Lis: Dirigold. (Fataburen. 1975, s. 27-33.)

Alkvetterns AB

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Alkvettern behandlas på s. 163-175.

Hegardt, Stig B.: Alkvettern. Ett gammalt gods anor. - Stockholm, 1946. 356 s. Ill.

Geijerstam, Emanuel af: Emanuel af Geijerstams levernesbeskrivning. Utg. Av Ingvar Andersson. - Uddeholm, 1954. 110 s. Ill. (Källpublikationer och studier till Uddeholms historia, 1.)
   Alkvettern (Ahlquitern) behandlas på s. 73-78.

Alsterfors järnbruk

*Blomén, S.: Alsterfors järnbruk. (Älghultskrönika. 1 (1941) s. 43-46.)

*Fogelberg, T.: Om anläggandet av Alsterfors järnbruk. (Älghultskrönika. 7 (1950) s. 33-37, 89-94.)

*Fogelberg, T.: Ur Alsterfors järnbruks historia. (Älghultskrönika. 23 (1966) 89-94.)

*Fogelberg, T.: Ur en 80-årig räkenskapsbok. Alsterforsbrukets avräkningsbok år 1893. (Älghultskrönika. 30 (1973) s. 55-58.)

Altappens bruk

Altappens valsverk. (Norrbottens-Kuriren. 17 jan. 1879.)

Sahlin, Carl: Altappen. Världens nordligaste valsverk. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 21 (1934) h. 4, s. 297-321.)
   Även utgiven som särtryck.

Alters bruk, Piteå skn

Norberg, P[etrus]: Forna tiders järnbruk i Norr-och Västerbotten. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 32 (1957) h. 3, s. 99-361.)
   Även utgiven som särtryck. - Alters bruk behandlas på s. 232-234 (I särtr. s. 134-136).

*Axelson, Alf  W.: Alters bruks historia. - [Piteå] : 1997. - 128 s. : ill.

Ankarsrums bruk

*Åkerman, Helge: Ankarsrum. - Stockholm, 1933. 43 s. Ill.

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
   Ankarsrum behandlas på s. 560-561.

*Fischer, Walther: Ur ett gammalt förnämligt bruksarkiv. (Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Årsbok. 1954, s. 55-74.)

Svensk industri av idag: Ankarsrums bruks AB. (Fagersta forum. 1954, nr. 6, s. 21-25.)

*Carlsson, Gustaf: Ankarsrums bruk 300 år. Brukets och samhällets utveckling. (Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelanden. 12 (1955) s. 66-84.)

Fischer, Walther: Rapsodiska bilder från Ankarsrums bruk åren 1804-1822. (Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelanden. 12 (1955) s. 85-104.)
   Även utgiven som särtryck.

De krönta vingarna. En krönika utgiven vid Ankarsrums Bruks 300-årsjubileum. - Ankarsrum, 1955. 44 s. Ill.
   Omslagstitel: Ankarsrum 300 år.

Anval Nyby

Anval broadens its scope. (Metal powder report. 47 (1992) no. 12, s. 40-42.)

Arbohyttan

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. - Filipstad, 1935, s. 9-49.)
   Arbohyttan behandlas på s. 40-41.

Arkhyttan, Stora Skedvi skn

Stora Skedvi. Utg. av Stora Skedvi sockenbokskommitté. - Säter.
D. 1. Socknen, dess utseende, historia och näringar. Red.: Åke Hyenstrand, Jakob Ronsten. - 1972. 196 s. Ill.
   Arkhyttan behandlas på s. 133-137. 

Arvedsbo hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Arwedsbo hytta behandlas på s. 77.

Aspa bruk

*Aspa-bruken. (Örebro-Kuriren. 25 juli 1913.)

*Molin, C. A.: Aspa bruk genom tiderna. (Örebro-Kuriren. 27 okt 1923.)

*M. C.: Aspa bruk i forntid och nutid. (Örebro-Kuriren. 24 nov 1932.)

*Saxon, J. L.: Aspa bruk. (Örebro Dagblad. 13 sept 1929.)
   Även utgiven i Saxon, J. L.: Närikesherrgårdarnes krönika.
1932, bd 4, s. 3-22.

*Haugard, Joel: Gammal järntillverkning vid Aspa bruk. (Askersunds tidning. 5 juli 1935.) 

*Bosaeus, E.: Aspa bruk under 1900-talet. (Bosaeus, E.: Munksjö bruks minnen. - Jönköping, 1953, s. 271-294.)

*Haugard, Joel: Aspa bruk. Dess äldre historia och kulturminnen. (Bosaeus, E.: Munksjö bruks minnen. - Jönköping, 1953, s. 749-779.)

*[Piscator, G.]: Aspa bruk har fina traditioner. Sign.: Cato. (Örebro-Kuriren. 5 sept 1959.)

Asphyttan, Färnebo skn

Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia. Anteckningar. - Göteborg, 1921. 615 s. Ill.
   Asphyttan behandlas på s. 15-21, 257-264, passim.

Falk, Harald: Asphyttan och Kroppa - två gamla kronobruk. (Uddeholmaren. 1953, nr. 1, s. 12-14.)

Avafors masugn

Sahlin, Carl: Altappen. Världens nordligaste valsverk. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 21 (1934) h. 4, s. 297-321.)
   Även utgiven som särtryck.

Avesta Jernverks AB

Berndtson, E.: Berättelse om en vid Avesta Bruk under åren 1828 och 1829 verkställd canal- och dammreparation. (Jernkontorets
annaler. Årg. 15 (1831) s. 505-510.) 

Avesta jernverk. (Jern och stål. 1876, s. 43-44, 1 pl.)
   En genomgång av järnverkets utrustning.

Ångström, C. A.: Dubbeltverkande tvåcylinder blåsverk med turbin, uppsatt vid Avesta bruk. (Ingeniörs-föreningens förhandlingar. Årg. 19 (1884) s. 25-26.)

Ångström, C. A.: Dubbeltverkande tvåcylinder-blåsverk med turbin vid Avesta. (Jernkontorets annaler. Årg. 39 (1884) h. 6/7, s. 362-366.)

Ångström, C. A.: Turbin till götvalsverket vid Avesta. (Ingeniörs- föreningens förhandlingar. Årg. 23 (1888) s. 51.)

Beskrifning öfver Avesta Jernverk. - Avesta, 1914. 26 s. Ill.
   Titelrubrik: Baltiska utställningen, Malmö 1914.

*Katalog öfver Avesta Jernverks aktiebolags tillverkningar. - Avesta, 1915. 143 s. 11 pl.-bl. Ill.

[Ekerot, Gunnar]: Avestaverken. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 11 (1918) s. 69-80.)

Avesta jernverks aktiebolag. (Iron and steel in Sweden. - Stockholm, 1920, s. 143-157.)

Les usines d'Avesta. Avesta. Engelsberg. Högfors. Persbo. - Avesta, 1920. 21 s. Ill.

Rinman, Sven: Ur Sven Rinmans reseanteckningar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 17 (1922) s. 111-128.)
   S. 115-128 beskriver vals- och snidverket vid Avesta kronobruk.

*Kalling, Bo: Några ord om det rostfria stålet. (Axel Ax:son Johnson 1876 25/7 1936. Stockholm, 1936, s. 192-203.)

*Norberg, Petrus: Avesta Bruks och samhälles grundläggning. Ett 300-hundraårsminne. (Axel Ax:son Johnson 1876 25/7 1936. Stockholm, 1936, s. 207-230.)

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
   Avesta behandlas på s. 557-559.

Avesta. - Avesta, 1946. 15 s. : Ill.

*Avesta Jernverks AB. (Till Axel Ax:son Johnson 25 juli 1946. Stockholm, 1946, s. 31-49.)

*Avesta jernverks aktiebolag. (Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. Borlänge. Avesta. - Uppsala, 1957, s. 43-46.)

Avesta jernverk - dess historia, anläggningar och produkter. - Avesta, 1958. 16 s. Ill.

Avesta jernverk - dess historia, anläggningar och produkter. - Avesta, 1962. 19 s. Ill.

Avesta jernverk, dess historia, anläggningar och produkter. - Avesta, 1966. 20 s. Ill.

Avesta jernverk. Aciéries Avesta - leurs installations et leurs produits. - Avesta, 1967. 20 s. Ill.

Avesta, Fagersta och Sandviken har upprättat ett samarbetsavtal om svetsade rör. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 4.)

Sovjet levererar ESR-anläggning till Avesta. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 12-13, 17.)

Avesta Järnverk ökar kapaciteten i stålverket med 30 procent. (SJM bulletin. 1972, nr. 4, s. 10-11.)

*Vi på Avesta. En introduktion. Utg av Avesta jernverks AB. - Avesta, 1974. 48 s. Ill.

Hermelin, Bo: Utvecklingen av den rostfria ståltillverkningen vid Avesta jernverk. (Bergsmannen. Årg. 6 (1975) nr. 2, s. 30-34.)

*Hancock, Bill: Så ska Johnsons skötebarn - Avesta - stå på egna ben. (Veckans affärer. 1976, nr. 22, s. 49-51.)

*Ur Avesta jernverks bildarkiv. (Folkarebygden. 1978, s. 5-34, 74- 75.)

Nordin, K. Olle: Stränggjutning i Avesta. (Jernkontorets annaler. Årg. 164 (1980) nr. 6, s. 41-42.)

Pettersson, Jan-Erik: Avesta Jernverks AB 1883-1983. (Daedalus. Årg. 52 (1983) s. 170-174.)

Pettersson, Bo: Nu går Avesta på offensiven. "Z-high"-ombyggnaden för bredband stärker världsunik ställning. (Bergsbladet. Årg. 43 (1986) s. 39-49.)

Stjernquist, Otto: Klosterskolan i Avesta. Albert Bergström och hans grytor. (Folkarebygden. Årg. 15 (1989) s. 65-84.)

Högberg, Staffan: Generalkonsuln. Axel Ax:son Johnson som företagare 1910-1939. - Stockholm, 1990. 276 s. Ill.
   Avesta Jernverks AB behandlas på s. 137-201.

Bolin, Anna: Varmbandverket. Hjärtat i det nya Avesta. (Bergsbladet. Årg. 47 (1991) s. 32-36.)

Avesta - a long history in stainless production. (Stainless steel industry. Vol. 20 (1992) no. 115, s. 21-22.)

Engman, Thorsten: Avesta ser ljust på framtiden. (Dagens Nyheter. C. Ekonomi. 23 nov. 2000, s. C2).

Avesta kopparbruk

Keventer, Matthias: Chemisk-Metallurgisk avhandling om koppargarningen uti Avesta ... til försvarande utg. av auctor och praeses Matthias Keventer och Samuel Ehrengren. - Uppala(!) 1762.
   Diss. Uppsala : Univ.

Prinz, Jac.: Beskrifning på krono-koppar-bruket Afwestad. (Uppfostrings-sällskapets tidningar. 1782, nr. 77/78, s. 306-307.)

Norberg, P[etrus]: Avesta vågbok. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 24 (1940) s. 329-459.)

Norberg, Petrus: Den första strejken vid Avesta bruk. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 25 (1941) s. 278-288.)

Norberg, Petrus: Bilder ur kopparsmedens historia. En tidsskildring från 1600-talet. - Sala, 1953. 190 s. Ill.

Norberg, Petrus: Avesta under kopparbrukets tid. Utg. av Avesta stad. - Stockholm, 1956. - 2 d. (1223 s.). Ill.
   D. 1. Brukets historia 1636-1872. Stadssamhället 1641-1688.
   D. 2. Samhället efter stadsperioden 1688-1872. Kyrko historiken. Skolans historia 1642-1872. Kulturella interiörer. Bihang.

von Swab, Anton: Anton von Swabs berättelse om Avesta kronobruk 1723. - Stockholm, 1983. 93 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 19)

Avesta Sheffield AB, Avesta

Wäingelin, Jan: Avesta sänker takten och höjer priset. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 17.)

Axbergshammars bruk

*Saxon, J. L.: Axbergshammar. (Nerikes Allehanda. 13 juni 1930.)
   Även utgiven i Saxon, J.L.: Närikesherrgårdarnes krönika. 1931, bd 3, s. 44-62.

Nilsson, Stefan A.: Invandrare, slavar och en hanrej? - "affärer" vid Axbergshammars bruk i Närke under det sena 1600-talet. (Bergslagsarkiv. Årg. 15 (2003) s. 77-92.)

Axmars bruk

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
   Axmar behandlas på s. 375-386. - Även utgiven som särtryck.

[Blom, Peter]: Axmars hytta. Bruksminne i norra Gästrikland. - Gävle, 1973. [8] s. Ill.