TO 60 Digitalisering

Företag och institut intresserade av forskning med och inom digitalisering samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering

Om att skapa nya värden med tillgänglig teknik

Digitalisering ger förutsättningar för effektiviseringar och resulterande produktivitetsförbättringar i många olika processer, såväl tillverkning som administrativa. Till detta måste även läggas möjligheten att skapa ökade kundvärden. Digitaliseringen är därför avgörande för industrins arbete med att förbättra konkurrenskraft, hållbarhet och att möta en ökande konkurrens.

Även om grunden för digitalisering är tekniska framsteg inom bland annat datateknik och telekommunikation så beror företagens förmåga att ta tillvara på denna potential på hur ledarskap och organisation utvecklas och anpassas.

Arbete i teknikområdet utförs i så kallade temagrupper. Temagrupper instiftas efter behov för att utforska specifika områden inom digitalisering och består av sakkunniga från medlemsföretagen. Temagrupperna rapporterar till styrelsen som är teknikområdets högsta beslutande organ.

Styrelsen möts 3-4 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Anders Ulfvin, Alleima

Teknikområdets forskningschef 

Helena Malmqvist, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Erasteel Kloster AB, Söderfors
Fagersta Stainless AB, Fagersta
Höganäs AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Sweden AB, Hofors
SSAB, Borlänge, Luleå och Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade institut och högskolor

Högskolan i Gävle, Gävle
Högskolan i Skövde, Skövde
Swerim AB, Luleå and Kista

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Sprida och samla kunskap kring digitaliseringens fördelar och metoder inom

  • Processtyrning/automation, t.ex datainsamling, datamining, ”industrial dark data”, ”big data”, sensorer, integrering av system, mobilitet, positioner, visualisering, sensorer, administrativa system, underhåll och robotik.
  • Kundinteraktion, t.ex. kundportaler, leverantörsstyrda kundlager, orderhantering, webshops och e-handel.
  • Simulering och modellering, t.ex. produkt- och processutveckling, virtuella fabriker och designoptimering.
  • Nya kundvärden och nya affärsmodeller, t.ex designsupport, funktionsgarantier och ”smarta produkter”.
  • Organisation och ledarskap, t.ex. tillgång till information, chefers roll, kompetensbehov, rekrytering och fackliga organisationer.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.