Utgivna rapporter, TO 60

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 60,  Digitalisering. Listan är sorterad med den senaste överst.

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Förstudie TO 60 – Kartläggning sensorer
Peter Lundin 
2023 (TO 60-2)