Utgivna rapporter, TO 44

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 44, Oförstörande provning och mätteknik. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Innovativ ytavsyning med multispektral teknik och artificiell intelligens (INSPECT)
Jan Niemi, Anders Björk, Klaudia Karlström, Emil Balazs, Bengt Johansson och Robert Eriksson
2022 (TO 44-45)

Real-time Monitoring of Microstructures during hot rolling
Mikael Malmström, Eva Lindh-Ulmgren, Bevis Hutchinson, David Martin, Hans Sollander och Ebrahim Moosavi
2018 (TO 44-44)

Realtime monitoring of microstructures during hot rolling – for efficient
development and production of high performance steels (REMOMIC)
Peter Lundin, Eva Lindh-Ulmgren och Bevis Hutchinson
2015 (TO 44-43)

Ferromagnetiska materials koppling mellan mikromagnetiska och mekaniska egenskaper – Litteraturstudie 
Björn Sjögren
2016 (TO 44-42)

Ultrasonic measurements of loaded structural components using EMAT technology 
Maria Öhman
2015 (TO 44-41)

Correlating material properties with ultrasonic response – A literature survey 
Maria Öhman
2014 (TO 44-40)

Phased array teknik för ökad inspektionshastighet.
Robert Risberg, Per-Olof Persson & Tadeusz Stepinski
2012 (TO 44-39)

Evaluation of synthetic aperture focusing technique (SAFT) for immersion inspection of steel samples.
Tomasz Lukomski & Tadeusz Stepinski
2012 (TO 44-38)

Optiska metoder och tillämpningar för stålindustrin.
Birgitta Thorslund & Lars Gustafsson
2012 (TO 44-37)

Tråd- och stångprovare för virvelströmsprovning.
Sven Sundberg
2012 (TO 44-36)

Oförstörande undersökning av mikrostruktur med hjälp av EMAT prob.
T. Stepinski & T. Lukomski
2012 (TO 44-35)

Oförstörande undersökning av mikrostruktur med hjälp av resonant ultraljudsspektroskopi.
Tadeusz Stepinski, Tomas Lukomski & Mariusz Szwedo
2012 (TO 44-34)

Oförstörande bestämning av variationer i hållfasthet i änden på varmvalsade coils.
Björn Sjögren
2012 (TO 44-33)

Oförstörande bestämning av stålkuleblästrade kugghjuls materialegenskaper genom mätning av mikromagnetiska egenskaper med 3MA och Mikromach.
Björn Sjögren
2012 (TO 44-32)

Oförstörande undersökning av inre spänningar i extra höghållfast varmvalsat stål med Mikromach.
Björn Sjögren, Annika Nilsson & Anders Rensgard
2012 (TO 44-31)

Bestämning av mekaniska egenskaper och mikrostruktur i stål med laserultraljud.
Martin Engman & Magnus Falkenström
2012 (TO 44-30)

Oförstörande bestämning av mikrostruktur, härddjup och intre spänningar.
Björn Sjögren et al.
2012 (D 841)
Mer information om rapporten (D 841)

Teknik för geometrikontroll "on-line" vid rörtillverkning.
2007 (TO 44-28)

Referensfel för ultraljudprovning.
2006 (TO 44-27)

Oförstörande provning av materialegenskaper. Slutrapport.
2003 (TO 44-26, D 798, MEF03063)
Mer information om rapporten (D 798)

Kalibrering vid kontinuerlig oförstörande provning. Slutrapport.
2001 (TO 44-25, D 783)
Mer information om rapporten (D 783)

En studie av OFP-metoder för härddjupsmätningar. Examensarbete.
2000 (TO 44-24)

Detektering och klassificering av ytfel på kallvalsade band. Slutrapport.
1996 (TO 44-23)

Kalibrering vid kontinuerlig provning. Slutrapport.
1996 (TO 44-22)

Metoder för oförstörande provning av keramiska, komposita och polymera material. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-21)

Metoder och utrustningar för defektkontroll i metalliska material. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-20)

Katalog över utrustningar för kontaktlös on-line mätning av dimension och form.
1995 (TO 44-19)

Utrustningar för oförstörande provning av valsar. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-18)

Uppskattning av metallers mekaniska samt strukturella egenskaper med hjälp av oförstörande provningsmetoder. Litteraturstudie
1995 (TO 44-17)

Akustisk emission och några av dess applikationer inom materialprovningen. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-16)

Measurement techniques for on-line inspection in the metals industry.
1995 (TO 44-15)

Positionsbestämning vid oförstörande provning. Slutrapport.
1993 (TO 44-14)

Automatisk detektering och klassificering av ytfel på kallvalsade band.
1993 (TO 44-13)

Utrustning för tolkning av signaler vid induktiv provning. Slutrapport.
1993 (TO 44-12)

Referensfel för ultraljudprovning. Litteraturstudie.
1993 (TO 44-11)

Riktlinjer för upprättande av "Kvalitetshandbok för OFP-verksamhet".
1992 (TO 44-10, D 679)

Resultatjämförelse vid provning med OFP-metoder. Slutrapport.
1992 (TO 44-09, D 677)

Utbildning och examinering av nivå III.
1992 (TO 44-08)

Formmätning av valsade produkter. Slutrapport.
1992 (TO 44-07)

Samband: Struktur - egenskaper - OFP - Del 1. Litteraturstudie.
1992 (TO 44-06)

Planhetsmätning av kallvalsade band med laser. Förstudie.
1992 (TO 44-05)

Experimentutrustning för signaltolkning och virvelströmsignaler.
1991 (TO 44-04)

Provning med robot och registrering av provresultaten.
1991 (TO 44-03)

Studieresa i England och Tyskland
1991 (TO 44-02)

Referensfel för induktiv provning av svetsade rör. Slutrapport.
1989 (TO 44-01, D 635)