Published reports, TO 44

Published reports from Jernkontoret's technical area 44, Non-destructive testing and measuring techniques. The list is sorted after the publishing year of the reports, with the most recently published at the top of the list. 

Note: TO-reports are only available to participating companies. However D-reports are open for everyone.  
D-reports can be ordered or downloaded, see "Publications".


Innovativ ytavsyning med multispektral teknik och artificiell intelligens (INSPECT)
Jan Niemi, Anders Björk, Klaudia Karlström, Emil Balazs, Bengt Johansson and Robert Eriksson
2022 (TO 44-45) 

Real-time Monitoring of Microstructures during hot rolling
Mikael Malmström, Eva Lindh-Ulmgren, Bevis Hutchinson, David Martin, Hans Sollander and Ebrahim Moosavi
2018 (TO 44-44)

Realtime monitoring of microstructures during hot rolling – for efficient
development and production of high performance steels (REMOMIC)
Peter Lundin, Eva Lindh-Ulmgren and Bevis Hutchinson
2015 (TO 44-43)

Ferromagnetiska materials koppling mellan mikromagnetiska och mekaniska egenskaper – Litteraturstudie 
Björn Sjögren
2016 (TO 44-42)

Ultrasonic measurements of loaded structural components using EMAT technology 
Maria Öhman
2015 (TO 44-41)

Correlating material properties with ultrasonic response – A literature survey 
Maria Öhman
2014 (TO 44-40)

Phased array teknik för ökad inspektionshastighet.
Robert Risberg, Per-Olof Persson & Tadeusz Stepinski
2012 (TO 44-39)

Evaluation of synthetic aperture focusing technique (SAFT) for immersion inspection of steel samples.
Tomasz Lukomski & Tadeusz Stepinski
2012 (TO 44-38)

Optiska metoder och tillämpningar för stålindustrin.
Birgitta Thorslund & Lars Gustafsson
2012 (TO 44-37)

Tråd- och stångprovare för virvelströmsprovning.
Sven Sundberg
2012 (TO 44-36)

Oförstörande undersökning av mikrostruktur med hjälp av EMAT prob.
T. Stepinski & T. Lukomski
2012 (TO 44-35)

Oförstörande undersökning av mikrostruktur med hjälp av resonant ultraljudsspektroskopi.
Tadeusz Stepinski, Tomas Lukomski & Mariusz Szwedo
2012 (TO 44-34)

Oförstörande bestämning av variationer i hållfasthet i änden på varmvalsade coils.
Björn Sjögren
2012 (TO 44-33)

Oförstörande bestämning av stålkuleblästrade kugghjuls materialegenskaper genom mätning av mikromagnetiska egenskaper med 3MA och Mikromach.
Björn Sjögren
2012 (TO 44-32)

Oförstörande undersökning av inre spänningar i extra höghållfast varmvalsat stål med Mikromach.
Björn Sjögren, Annika Nilsson & Anders Rensgard
2012 (TO 44-31)

Bestämning av mekaniska egenskaper och mikrostruktur i stål med laserultraljud.
Martin Engman & Magnus Falkenström
2012 (TO 44-30)

Oförstörande bestämning av mikrostruktur, härddjup och intre spänningar.
Björn Sjögren et al.
2012 (D 841)
Further information about the report (D 841)

Teknik för geometrikontroll "on-line" vid rörtillverkning.
2007 (TO 44-28)

Referensfel för ultraljudprovning.
2006 (TO 44-27)

Oförstörande provning av materialegenskaper. Slutrapport.
2003 (TO 44-26, D 798, MEF03063)
Further information about the report (D 798)

Kalibrering vid kontinuerlig oförstörande provning. Slutrapport.
2001 (TO 44-25, D 783)
Further information about the report (D 783)

En studie av OFP-metoder för härddjupsmätningar. Examensarbete.
2000 (TO 44-24)

Detektering och klassificering av ytfel på kallvalsade band. Slutrapport.
1996 (TO 44-23)

Kalibrering vid kontinuerlig provning. Slutrapport.
1996 (TO 44-22)

Metoder för oförstörande provning av keramiska, komposita och polymera material. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-21)

Metoder och utrustningar för defektkontroll i metalliska material. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-20)

Katalog över utrustningar för kontaktlös on-line mätning av dimension och form.
1995 (TO 44-19)

Utrustningar för oförstörande provning av valsar. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-18)

Uppskattning av metallers mekaniska samt strukturella egenskaper med hjälp av oförstörande provningsmetoder. Litteraturstudie
1995 (TO 44-17)

Akustisk emission och några av dess applikationer inom materialprovningen. Litteraturstudie.
1995 (TO 44-16)

Measurement techniques for on-line inspection in the metals industry.
1995 (TO 44-15)

Positionsbestämning vid oförstörande provning. Slutrapport.
1993 (TO 44-14)

Automatisk detektering och klassificering av ytfel på kallvalsade band.
1993 (TO 44-13)

Utrustning för tolkning av signaler vid induktiv provning. Slutrapport.
1993 (TO 44-12)

Referensfel för ultraljudprovning. Litteraturstudie.
1993 (TO 44-11)

Riktlinjer för upprättande av "Kvalitetshandbok för OFP-verksamhet".
1992 (TO 44-10, D 679)

Resultatjämförelse vid provning med OFP-metoder. Slutrapport.
1992 (TO 44-09, D 677)

Utbildning och examinering av nivå III.
1992 (TO 44-08)

Formmätning av valsade produkter. Slutrapport.
1992 (TO 44-07)

Samband: Struktur - egenskaper - OFP - Del 1. Litteraturstudie.
1992 (TO 44-06)

Planhetsmätning av kallvalsade band med laser. Förstudie.
1992 (TO 44-05)

Experimentutrustning för signaltolkning och virvelströmsignaler.
1991 (TO 44-04)

Provning med robot och registrering av provresultaten.
1991 (TO 44-03)

Studieresa i England och Tyskland
1991 (TO 44-02)

Referensfel för induktiv provning av svetsade rör. Slutrapport.
1989 (TO 44-01, D 635)