Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Oförstörande bedömning av materialegenskaper. Slutrapport

Jan Levén

2003. 47 s. (Jernkontorets forskning, D 798)

Pris (SEK): 300:-

En marknadsundersökning har gjorts för att finna instrument lämpliga för oförstörande mätning av materialegenskaper. Sökningen visade att utveckling pågår inom detta teknikområde och att ett antal mer eller mindre färdigutvecklade instrument finns.

Fyra företag har tagit fram materialprover med väldokumenterade materialegenskaper.

Tre virvelströmsinstrument och ett ultraljudsinstrument har utvärderats med hjälp av de framtagna materialproverna. Utvärderingarna visar att instrumenten i flera fall kan mäta den efterfrågade egenskapen. För något fall uppnås den noggrannhet som krävs medan noggrannheten för andra fall inte är tillräcklig.

Ingen av metoderna var dock som sådana lämpliga att testas "on-line" i produktionen. För detta skulle ha erfordrats ytterligare tester och anpassningar, för vilket ekonomiska resurser inte fanns i detta projekt.

Deltagande företag uppger att om ett tillförlitligt instrument finns att tillgå så kan installationen av ett sådant leda till signifikanta energibesparingar.