TO 41 Stålutveckling och applikationer

Syftet med Jernkontorets teknikområde 41, Stålutveckling och applikationer är att samverka inom områden där gemensamma möjligheter finns att förbättra materialets egenskaper. Utgångspunkten är huvudsakligen ur stålkundens perspektiv. 

Höghållfasta stål i takkonstuktionen i Friends Arena medförde både arkitektoniska och kostnadsmässiga fördelar. Foto: SSAB/Pär K Olsson. 

Teknikområdet fungerar som kontaktgrupp, för att initiera projekt och för samarbete mellan företagen. Möten arrangeras 2-3 gånger per år, växelvis på Jernkontoret och vid medlemsföretag. 

Identifierade samverkans- och forskningsområden är:

  • Mikrostruktur och defekters inverkan på egenskaper
  • Fasjämvikter och omvandlingskinetik
  • Erfarenhetsutbyte rörande materialfrågor och materialprovning
  • Fabrikationsprocesser som bearbetning, svetsning, kall- och varmformning
  • Materialuppträdande i slutanvändarled

Styrelsens ordförande

Thomas Müller, SSAB Borlänge

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Sweden AB, Hofors
Scania, Södertälje
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.