TO 34 Rör

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av forskning inom rörproduktion samarbetar inom teknikområde 34, Rör

Rörvalsning i Hofors. Foto: Ovako/Lars Möller-Madsen. 

Det finns två huvudtyper av rörprodukter, svetsade rör och sömlösa rör. I fallet med svetsade rör tillverkas de genom att stålband kupas till rör och kanterna svetsas ihop. Sömlösa rör kan valsas fram från stångämnen eller extruderas via ett hålat stångämne. Rör av klena dimensioner bearbetas vidare genom dragning eller stegvalsning.

Rören kan vara både rostfria och av kolstål, applikationer är ofta rör till olika typer av processindustri, för höga temperaturer, i korrosiva miljöer, för olika mediatransport, till oljerör, etc.

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, ofta vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

David Eidhagen, Alleima AB, Sandviken

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Ovako Sweden AB, Hofors

Adjungerade

Högskolan Dalarna, Borlänge
Swerim AB, Kista
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.