Stipendium inom området tillverkning av rör

Jernkontorets teknikområde 34, Rör (TO 34) arbetar med frågor kring tillverkning av stålrör och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området.

Valsade rör. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Stipendium på upp till 50 000 kronor kan sökas.

För att erhålla ett stipendium bör du vara student eller doktorand vid en högskola eller universitet i Sverige.

Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra experimentella undersökningar eller modelleringsarbete om processer som extrusion, valsning, skärning, riktning eller rengöring, exempelvis examens- eller projektarbete.

Aktivitet måste vara genomförd inom ett år från att anslag erhållits. Inom ett halvår efter genomförd aktivitet ska du lämna in en kort dokumentation och berätta om aktiviteten på ett av TO 34:s styrelsemöten.

Ansökan

Ansökningsprocessen är öppen året runt.

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Ansökan sänds till:
Rachel Pettersson, forskningschef TO 34
Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
eller per e-post till rachel.pettersson@jernkontoret.se


Styrelsen för TO 34 meddelar dig om beslut inom fyra månader från det att ansökan är inskickad (det vill säga efter nästkommande styrelsemöte).