Utgivna rapporter, TO 24

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 24,  Gjutning och stelning. Listan är sorterad med den senaste överst. 

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla.  
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


An experimental study on the effect of crystallization behavior on the thermal conductivity of continuous casting mould powders
Mattias Ek och Peter Andersson
2023 (TO 24-200)

Flödesdynamikstudier för flexibel drift av strängjutningsmaskiner
Pavel Ramirez Lopez, Pooria Nazem Jalali, Tobias Forslund, Henrik Barestrand, Olof Jonsson and Erik Roos
2021 (TO 24-198)

Mold Metallurgy - Final Report Pre-Study
Haji Muhammad, Andrey Karasev, Ying Yang, Pär Jönsson, Hasse Fredriksson, Michael Vynnycky, Bo Rogberg, Olle Sundqvist and Hannes Vallak
2016 (TO 24-197)

Evaluation of the micro structure and inclusions in bloom samples
H. M. Muhmond and H. Fredriksson
2016 (TO 24-196)

The Wire Feeding and Melting behavior in the Induction Furnace
Ying Yang, Mikael Ersson, Keiji Nakajima and Pär G Jönsson
2016 (TO 24-195)

Evaluation of Ce Addition by Different Wire in Liquid 316 Stainless Steel
Oscar Juneblad
2015 (TO 24-194)

Visualisering av längsgående sprickor på varma stålämnen. Slutrapport
Håkan Lundbäck & Ulf Sjöström
2015 (TO 24-193)

Physical property measurements and thermodynamic evaluations of mould powder for continuous casting
Tianming Sun, Xianfeng Hu & Lidong Teng
2013 (TO 24-192) 

Analysis of Different Continuous Casting Mould Powders Through Numerical Modelling at Swerea MEFOS
Pavel E. Ramirez Lopez & Pooria Nazem Jalali
2013 (TO 24-191)

Gjutpulver för nischstål. Alleima, Sandviken. Rapport från optimeringsförsök hösten 2012
Carl-Åke Däcker & Arashk Memarpour
2013 (TO 24-190) 

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea, Oxelösund. Rapport från optimeringsförsök våren 2011
Carl-Åke Däcker, Anders Lagerstedt & Thomas Sohlgren
2013 (TO 24-189)

Mould powder for niche steel. SSAB Emea, Luleå. Report from optimisation trials in August 2011
Carl-Åke Däcker et al.
2013 (TO 24-188)

Uphill teeming utilizing turboswirl to control flow pattern in mold
Zhe Tan et al.
2013 (TO 24-187)

Modeling of initial mold filling with utilization of swirl blades
Zhe Tan, Mikael Ersson & Pär Jönsson
2013 (TO 24-186)

Mathematical modeling of initial filling moment of uphill teeming process considering a trumpet
Zhe Tan, Mikael Ersson och Pär G. Jönsson
2012 (TO 24-185)

Plant experiment using a swirl blade in the uphill teeming process. Examensarbete
Jennie Katarina Sofia Svensson
2013 (TO 24-184)

Plant trials with utilization of swirl blades at Scana Steel
Zhe Tan, Mikael Ersson & Pär G. Jönsson
2012 (TO 24-183)

Gjutpulver för nischstål. Outokumpu Stainless AB, Avesta. Delrapport från referensförsök i februari 2012
Line Hallgren
2012 (TO 24-182)

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea Oxelösund. Delrapport från referensförsök i februari 2010
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-181, KIMAB 2012-548)

Gjutpulver för nischstål. Alleima. Delrapport från referensförsök i november 2011
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-180, KIMAB 2012-511)

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea Luleå. Delrapport från referensförsök i juni 2010.
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-179, KIMAB 2010-548)

Beräkning av värmeflöde vid mjukkyld stränggjutning
Anders Salwén, Carl-Åke Däcker & Christer Eggertsson
2012 (TO 24-178, KIMAB 2011-558)

Ultraljudprovning av makroslagger och porositeter
Jan Sarnet
2010 (TO 24-177, TO 44-29)

Utveckling av beräkningsmodell för skaltillväxt i kokill med hänsyn tagen till gjutpulvrets egenskaper
Carl-Åke Däcker et al.
2010 (TO 24-176)

Modell för simulering av skaltillväxt vid stränggjutning (Modell 2S)
Ulf Sjöström & Anders Salwén
2010 (TO 24-175, MEF10001)

Mätning av slitage på roterande stoppare i Mefos' 150 kg ugn
Ralph Nyström
2010 (TO 24-174, MEF08042)

Simulering av värmetransport genom ledning, konvektion och strålning i gjutslagg och kopparkokill
Anders Salwén et al.
2010 (TO 24-173, KIMAB 2009-555)

Modellering av strålningsbaserad värmetransport genom gjutslagg
Anders Salwén
2009 (TO 24-172, KIMAB 2009-543)

Resultat från försök med mjukkyld kokill hos SSAB Oxelösund i november 2007
Carl Åke Däcker et al.
2008 (TO 24-171, KIMAB-2008-540)

Beräkningar av spänningar och värmeflöde i mjukkyld kokill
Anders Salwén, Carl-Åke Däcker & Peter Andersson
2008 (TO 24-170, KIMAB-2008-511)

Kartläggning av hörnvinkelkrympning för stål med olika längdutvidgningskoefficienter
Peter S. Andersson, Christer Eggertsson & Carl-Åke Däcker
2008 (TO 24-169, KIMAB-2007-523)

Minimiering av längssprickor på Nb-Ti-B stål vid slabsgjutning hos SSAB Oxelösund AB
Carl-Axel Däcker, Tomas Sohlgren & Anders Jarfors
2007 (TO 24-168, IM-2007-505)

Gjutpulvertillsats (minimering av problemen med rotfel vid götgjutning)
Johan Lönnqvist
2007 (TO 24-167, IM-2007-501)

Gjutpulverkarakterisering - datablad för gjutpulver
Carl-Åker Däcker, Mårten Görnerup & Peter Andersson
2006 (TO 24-166, IM-2006-511)

Meniskprofil. Slutrapport
2006 (TO 24-165, MEF05088)

Gjutning av segringskänsliga stål vid högre gjuthastigheter
Carl-Åke Däcker
2006 (TO 24-164)

Optimering av gjutpulverfunktion och kokillrörelse vid förhöjda gjuthastigheter
Carl-Åke Däcker
2006 (TO 24-163, IM-2006-506)

Reoxidationsfri gjutning med fokus på transient förlopp
Lars Karlsson
2006 (TO 24-162)

Mould flux characterization
Taishi Matsushita & Seshadri Seetharaman
2006 (TO 24-161)

Kokilldesign
Ralph Nyström
2006 (TO 24-160, MEF05062)

Forcerad kylning under kokillen
Ralph Nyström
2006 (TO 24-159, MEF05058)

Renhet hos startämnen
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2006 (TO 24-158, MEF05064)

Krympningens inverkan på sprickor och makrosegringar
Anders Lagerstedt
2006 (TO 24-157)

Fortsatt utveckliing av slaggindikeringssystem
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2006 (TO 24-156, MEF05043)

Halvvägssprickor i stränggjutna högkolhaltiga stål
Hans Bruce & Carl-Åker Däcker
2005 (TO 24-155, IM-2005-562)

IMMODCO - ny kokilldesign
Hans Bruce
2005 (TO 24-154, IM-2005-561)

Fältförsök götgjutning
Johan Lönnqvist, Peter Andersson & Carl-Åke Däcker
2005 (TO 24-153, IM-2005-560)

Studie av fasta och flytande inneslutningars avskiljning i gränsskiktet mellan stål och slagg
Jenny Strandh et al.
2005 (TO 24-152)

Metallurgisk modellering för reoxidationsfri gjutning med optimal slaggbild vid utloppet
Henrik Solhed, Jenny Strandh & Christer Nilsson
2005 (TO 24-151, MEF05006)

Role of tundish on steel quality - oxygen modelling
Henrik Solhed, Pranesh Dayal & A. K. Lahiri
2005 (TO 24-150, MEF05055)

Modelling of the steel/slag interface in a continuous casting tundish
Henrik Solhed, Lage Jonsson & Pär Jönsson
2005 (TO 24-149, MEF05007)

Undersökning av stringers i titanstabiliserat rostfritt stål orsakade av reoxidation i gjutlådan. Examensarbete
Johan Björklund
2005 (TO 24-148)

Gjutpulverkarakterisering. Delrapport 1 - Mätdata, Version B. Delrapport
Mårten Görnerup
2005 (TO 24-147)

Optimering av gjutpulverfunktion och kokillrörelse vid höga gjuthastigheter. Delrapport från referensförsök
Carl-Åke Däcker
2004 (TO 24-146, IM-2004-554)

Experimentell modellstudie av sluthastigheten, uppehållstiden samt upplösningen utav flytande inneslutningar i gränsytan mellan stål och slagg. Slutrapport
Marianne Magnelöv
2004 (TO 24-145, MEF04008)

Beräkningshjälpmedel - skaltillväxt. Slutrapport
Peter S. Andersson
2004 (TO 24-144, IM-2004-501)

Experimental model study for separation and dissolution of liquid inclusions at the interface between steel and slag
Marianne Magnelöv, Ulf Sjöström & Du Sichen
2004 (TO 24-143, MEF03086)

Kartläggning av hörnvinkelkontraktion vid stränggjutning. Examensarbete
Anders Johansson
2003 (TO 24-142, IM-2003-533)

Driftsförsök med IMMODCO kokill vid AvestaPolarit - förstudie
Hans Bruce
2003 (TO 24-141, IM-2003-531)

Experimentell modellstudie av uppehållstiden för inneslutningar vid gränsytan mellan stål och slagg
Marianne Magnelöv & Ulf Sjöström
2003 (TO 24-140, MEF03042)

Characterisation of mould powder melting behaviour in the mould
Christine Nakas
2003 (TO 24-139, IM-2003-521)

The study of steel inclusions with scanning probe microscopy techniques
Jenny Strandh
2003 (TO 24-138, MEF03033)

Provtagning i gjutlåda vid S45 på SSAB i Luleå för ökad processförståelse och för verifiering av simuleringsresultat
Henrik Solhed et al.
2003 (TO 24-137, MEF03012)

Experimentell modellstudie av fenomen med betydelse för avskiljning av inneslutningar vid gränsytan mellan stål och slagg
Marianne Magnelöv
2002 (TO 24-136, MEF02042)

Noggrann gjuthastighetsmätning. Slutrapport
Ralph Nyström & Tomas Olsson
2002 (TO 24-135, MEF01045)

Nulägesbeskrivning av utbytesförluster vid stränggjutning av stål. Delrapport
Ulf Sjöström
2002 (TO 24-134, MEF02040)

Resultat från driftsförsök med fluorreducerat gjutpulver hos SSAB Oxelösund. Slutrapport
Mårten Persson & Carl-Åke Däcker
2002 (TO 24-133, IM2002-525)

A theoretical study of the behaviour of macro inclusions and the surrounding steel matrix during hot rolling of steel slabs. Final Report
Esa Ervasti & Ulf Stålberg
2002 (TO24-132)

The behaviour of artificial surface cracks in the hot rolling of steel slabs - an experimental analysis. Final report
Esa Ervasti & Ulf Ståhlberg
2002 (TO 24-131)

Götformens inverkan på den inre strukturen bildningsförlopp i göt. Slutrapport
Anders Lagerstedt & Hasse Fredriksson
2002 (TO 24-130)

Varmsprickors bildning vid stränggjutning. Slutrapport
Tomas Antonsson
2002 (TO 24-129)

Gjutpulvers roll för värmeledning och stelning vid götgjutning. Slutrapport
Mårten Persson, Carl-Åke Däcker & Peter Andersson
2002 (TO 24-128, IM2002-501)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål - Delrapport. Slutrapport
Henrik Solhed
2002 (TO 24-127, MEF01057)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2002 (TO 24-126, MEF01056)

Rena startämnen: Resultat av driftsförsök med inert gjutstart. Slutrapport
Ulf Sjöström
2002 (TO 24-125, MEF01050)

Utveckling av experimentell metod för optimering av kokillgeometrier. Slutrapport
2001 (TO 24-124, IM-2001-536)

Design och erfarenheter från fullskaleförsök med IMMODCO kokiller för stränggjutning av slabs och blooms. Slutrapport
2001 (TO 24-123, IM-2001-530)

IMMODCO kokill för stränggjutning av slabs. Design nr 2 och erfarenheter från fullskaleförsök
2001 (TO 24-122, IM-2001-529)

IMMODCO kokill för stränggjutning av slabs. Design nr 1 och erfarenheter från fullskaleförsök
2001 (TO 24-121, IM-2001-528)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda. Slutrapport
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2001 (TO24-120, MEF01074)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2001 (TO 24-119, MEF98055)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2001 (TO 24-118, MEF01024)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål, infodringsmodellen
Henrik Solhed et al.
2001 (TO 24-117, MEF01005)

Noggrann gjuthastighetsmätning - försök med hjälp av virvelströmsteknik och korrelationsanalys
Ralph Nyström & Tomas Olsson
2000 (TO 24-116, MEF00049)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda, JK 2443/97, mätkampanj 2 vid Inexa Profil AB
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2000 (TO 24-115, MEF00062)

Design och erfarenheter från fullskaleförsök med IMMODCO kokill för stränggjutning av blooms
P. Andersson et al.
2000 (TO 24-114, IM-2000-518)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda - mätkampanj 1 vid Inexa profil AB
Seymor Eriksson & Ralph Nyström
1999 (TO 24-113, MEF99018)

Rena startämnen - resultat av rundresa
Ulf Sjöström
1998 (TO24-112, MEF98069)

Noggrann hastighetsmätning - marknadsundersökning
Ralph Nyström
1998 (TO 24-111, MEF98005)

Återvinning av eldfasta restprodukter från stålindustrin. Slutrapport
1998 (TO 24-110, TO23-83, MEF98057)

Användning av gaser vid ståltillverkning
1997 (TO 24-109, D 755, TO23-74, TO21-109)

Rent stål i kokill - en teknikinventering om provtagning
Ulf Sjöström
1998 (TO 24-108, MEF97052)

En teoretisk och experimentell studie av oxidisk renhet i gjutlåda och ämne under inverkan av flödeshinder i gjutlådan
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-107, MF96059)

Automatisk provtagare för syretotalmätning
1997 (TO 24-106, MF97004)

Modellering och experimentell verifiering av temperaturbild i gjutlåda
Pär Jönsson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-105, MF96058)

Gjutlåda år 2000. Slutrapport
Hans Olsson
1997 (TO 24-104)

A finite element analysis of the free surface turbulent flow in continuous casting tundishes. End report
Seppo Louhenkilpi & Wang Shenqiang
1997 (TO 24-103)

Modellering och experimentell verifiering av strömningsbild i gjutlåda
Pär Jönsson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-102, MF96019)

Mätning av stålets hastighetsfält
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-101, MF96027)

Mätning av temperaturer i gjutlåda
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-100, MF96028)

Ny mät- och gjuttteknik - slutrapport
1997 (TO 24-99, MF96048)

Rent stål. Slutrapport
Sven Eriksson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-98, MF96057)

Makrosegring vid stränggjutning av stål. Slutrapport
Patrik Sivesson
1997 (TO 24-97)

En teoretisk studie av tvärsprickors beteende vid varmvalsning av slabs
Esa Ervasti & Ulf Ståhlberg
1997 (TO 24-96)

Teori för termovisionsmätning av yttemperaturer på skänk, gjutlåda och kokill vid SSAB Tunnplåt AB, Luleå
Pär Jönsson, Hans-Olov Lampinen & Henrik Solhed
1997 (TO 24-95, MF96047)

Ytkvalitet. Slutrapport
Bengt Brolund et al.
1996 (TO 24-94, IM-3444)

Formgivning av stränggjutningskokill enligt IMMODCO inför fullskaleförsök med bloomskokill
1996 (TO 24-93, IM-3443)

Kokillutformning lämplig för reduktion av termisk töjning i stelnande strängskal
Bengt Brolund & Bo Rogberg
1996 (TO 24-92, IM-3442)


Experimentell studie av hörnkontraktion i stränggjutna ämnen
1996 (TO 24-91, IM-3441)

Ett nytt koncept för formgivning av stränggjutningskokiller
1996 (TO24-90, IM-3440)

Experimentella metoder för studium av värmeöverföringen mellan stålskal och kokill vid stränggjutning av stål - en litteraturstudie
1996 (TO 24-89, IM-3439)

Gjutpulver vid billetsgjutning
1996 (TO 24-88, IM-3438)

Smalsidekonicitetens inverkan på ämneskvaliteten vid slabsgjutning. Del 2
Hans Bruce & Mårten Persson
1997 (TO 24-87, IM-3437)

Smalsidekonicitetens betydelse för ämneskvaliteten vid slabsgjutning. Del 1
Hans Bruce & Mikael Nilsson
1997 (TO 24-86, IM-3436)

Kontinuerlig temperaturmätning i gjutlådan. Billig metod
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-85, MF96036)

Mätning av sumspetsens läge med hjälp av lastceller vid SSAB Oxelösund AB
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-84, MF96030)

Utvecklad analys av termoelementsignaler från kokillen vid stränggjutningsmaskin nr 4, SSAB Tunnplåt, Luleå, våren 1995
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-83, MF96002)

Slaggindikering i skänk - Gjutlåda fas II
Mats Göransson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-82, MF96006)

Noggrann gjuthastighetsmätning
Ralph Nyström & Tomas Olsson
1996 (TO 24-81, MF96005)

Varmsprickindikering. Slutrapport
Erica Granberg
1996 (TO 24-80, MF95067)

Improvement of inner quality in continuously cast billets by the logging of process variables and the use of multivariate analysis
Patrik Sivesson, B. Widell & Tommy Örtlund
1996 (TO 24-79)

Gjutlåda 2000. Reserapport
Erica Granberg
1995 (TO 24-78, MF95048)

Inledande mätningar av sumpspetsens läge med hjälp av lastceller - SSAB Oxelösund
Ralph Nyström
1995 (TO24-77, MF95025)

Inledande vibrationsmätningar för indikering av slaggöverföring. Delrapport
Mats Göransson & Ralph Nyström
1995 (TO 24-76, MF95026)

Besök vid Hoogovens Groep, CRM Mannesmann Demag. Reserapport
Per Jönsson & Ulf Sjöström
1995 (TO 23-43, TO 24-75, MF95009)

Stränggjutningens eldfasta problem. Studieresa till England, 12-13 september. Reserapport
Erica Granberg
1994 (TO 24-74, MF94033)

Varmspricksindikering. Lägesrapport angående idrifttagande av utrustning för indikering av sprickor på heta slabs. Lägesrapport
Erica Granberg
1994 (TO 24-73, MF94011)

Gjutlådemetallurgi - Rent stål
Per Jönsson
1994 (TO 24-72, MF94025)

Dynamiska rörelser i stränggjutningsmaskinen. Slutrapport
Mikael Magnusson
1994 (TO 24-71, MF93048)

Optimering av sekundärkylningen, EMS och soft reduction. Slutrapport
Carl-Michael Raihle
1994 (TO 24-70)

Underhåll vid stränggjutning, en enkätundersökning
Jorma Kojo & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-69)

Thermisk soft-reduction i stränggjutna slabs
Jukka Konttinen, Carl-Michael Raihle & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-68)

Sumpspetsmätning på blooms med EMMA. Slutrapport
Nils Jacobsson, Bo Rogberg & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-67)

Analytisk modell för den termiska töjningen under svalnandet av peritektiska stål
Bengt Brolund & Roger West
1994 (TO 24-66, IM-3061)

Pipe formation in ingot casting
Carl-Michael Raihle
1994 (TO 24-65)

Thermal soft reduction in continuously cast slabs. Thesis
Formation of white bands when using electro-magnetic stirring in continuous casting. Thesis
Electro-magnetic stirring at the end of solidification. Thesis
Improving inner quality and yield in continuous casting
Improving inner quality in CC billets. A comparison between mould EMS and thermal soft reduction
J. Konttinen, Carl-Michael Raihle & P. Sivesson
1994 (TO 24-64)

Utveckling av beräkningsmodell för simulering av stelningssituationen vid stränggjutning. Delrapport
Bengt Brolund
1994 (TO 24-63, IM-3060)

Om optisk basicitet och viskositetsmodeller för gjutslagg
Bengt Brolund & Mårten Persson
1994 (TO 24-62, IM-3059)

Enkät rörande gjutpulver för stränggjutning av stål. Delrapport
Hans Bruce
1993 (TO 24-61, IM-3055)

Karakterisering av krossat/malt samt granulerat gjutpulver för stränggjutning av stål. Delrapport
Mikael Nilsson
1993 (TO 24-60, IM-3047)

Gjutpulverfunktion vid gjutning av titan- och aluminiumlegerade stål. En litteraturstudie
Mårten Persson
1993 (TO 24-59, IM-3045)

Startpulver vid stränggjutning av stål. Delrapport
Hans Bruce
1993 (TO 24-58, IM-3043)

Karakterisering av gjutpulver och gjutslagg vid gjutning av ILC-stål samt koppling mot gjutresultat. Delrapport
Mikael Nilsson
1993 (TO 24-57, IM-3039)

Reoxidation. Inneslutningar
Erica Granberg
1993 (TO 24-56, MF93044)

Reoxidation. Sammanställning av resultat från provtagningskampanj
Erica Granberg
1993 (TO 24-55, MF93030)

Reoxidation, strömningar, hastigheter och energier i gjutlådan
1993 (TO 24-54, MF92066)

Reoxidation i gjutlådan. Slutrapport
Erica Granberg
1993 (TO 24-53, MF93045)

Optimering av sekundärkylningen, EMS och Soft Reduction
1993 (TO 24-52 (=TO24-70))

Processparametrars betydelse för stelning i kokill och ämneskvalitet vid stränggjutning - En teoretisk och experimentell studie
Bengt Brolund et al.
1993 (TO 24-51)

Dynamiska rörelser i stränggjutningsmaskinen. Slutrapport
1993 (TO 24-50 (=TO24-71) MF93048)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet. Slutrapport
Mikael Magnusson
1993 (TO 24-49, B 638, MF93029)

Analys av driftuppföljning med hjälp av multivariat analys
Erica Granberg & Lenart Lindqvist
1993 (TO 24-48, MF93005)

Improvement of productivity and quality in continuous casting of steel. Final report
Tapani Hautamäki et al.
1993 (TO 24-47)

Studieresa i Frankrike hos Sollac i Florange, Dunkirk och Fos samt Unimetall i Metz. Reserapport
Curt Brolin et al.
1993 (TO 24-46, MF92058)

Ingot casting. A literature review
Per Westman
1993 (TO 24-45)

On the formation of pipes and center line segregates in continuously cast billets
H. Fredriksson & C.-M. Raihle
1992 (TO 24-44)

Liquid pool measurements: A tool to improve internal quality during continuous casting
H. Fredriksson, N. Jacobsson & C.-M. Raihle
1992 (TO 24-43)

Effect of various cooling conditions on the formation of halfway cracks in continuous casting process
M. El-Bealy, H. Fredriksson & N. Leskinen
1992 (TO 24-42)

On the formation of halfway cracks in continuous casting of steel
M. El-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO 24-41)

Formation of fluctuated macrosegregation phenomenon in continuous casting of steel
M. El-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO24-40)

Effect of thermal strain on macro segregation in casting processes
M. el-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO 24-39)

Kolets inverkan på gjutpulvers smälthastighet. En litteraturstudie
Mikael Nilsson
1992 (TO 24-38, IM-2863)

Refractory material as a source of reoxidation in tundish
J. Härkki & Lumir Kuchar
1992 (TO 24-37)

Prevention of steel melt reoxidation by using covering powders in tundish
Lumir Kuchar
1992 (TO 24-36)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet. Slutrapport
Mikael Magnusson
1992 (TO 24-35, MF91043, B 628)

Reoxidation in tundish
Juoko Härkki & L. Kuchar
1992 (TO 24-34)

Metoder att undvika reoxidation i gjutlådan. Litteraturstudie
Erica Granberg
1992 (TO 24-33)

Ytdefekter på stränggjutna ämnen, en erfarenhetsinsamling - slutrapport
Hans Bruce
1992 (TO 24-32)

On the simulation of pipe formation in continuously cast billets
Magnus Almqvist, Hasse Fredriksson & Carl-Michael Raihle
1991 (TO 24-31)

Mätkampanj med mätbussen, Ovako Steels bloomsmaskin, Imatra, vecka 2-3 1991. Resultatrapport
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-30)

Mätkampanj med mätbussen, Ovako Steels bloomsmaskin, Imatra, vecka 2-3 1991
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-29)

Mätningar med mätbussen, Outokumpus slabsmaskin, vecka 42-43 1990
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-28)

Mätkampanj vid Outokumpus slabsmaskin med mätbussen vecka 42-43 1990 - resultatrapport
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-27)

The sixth international iron and steel congress, 21-26 October 1990, Nagoya, Japan. En sammanfattning rörande stränggjutning - reserapport
Bo Rogberg
1991 (TO 24-26)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet - Mätkampanj i SSAB Tunnplåt ABs slabsmaskin 4 i Luleå vecka 48-50 1989
Ralph Nyström
1991 (TO 24-25, MF90018)

Mätning och analys av stränggjutningsanläggningar med mobilt mätsystem - slutrapport
Bengt Brolund et al.
1990 (TO24-24)

Mätbussen - Ett mobilt mätsystem för stränggjutningsmaskiner: En studie av kokillens funktion under drift
Bengt Brolund
1990 (TO 24-23)

Koppling mellan gjutpulver och ytkvalitet hos stränggjutna ämnen - case studies. Slutrapport
Hans Bruce & Mårten Persson
1990 (TO 24-22)

Reserapport Syd-Korea, Taiwan 1989
1990 (TO 24-21, B 620, TO 21-49, TO 23-01)

Makrosegringar i centrum av ämnen - försök med EMMA-utrustning - slutrapport
N. Jacobson, Carl-Mikeal Raihle & P. Ljubincovic
1990 (TO 24-20)

Inverkan av EMS på centrumsegringar i stränggjutna ämnen - slutrapport
Carl-Michael Raihle
1990 (TO 24-19)

En studie av funktionen hos en stränggjutningsmaskin för slabs vid systematiska ändringar av valda gjutparametrar. Del 2. Delrapport
B. Brolund
1990 (TO 24-18)

En studie av funktionen hos en stränggjutningsmaskin för slabs vid systematiska ändringar av valda gjutparametrar. Delrapport
B. Brolund
1989 (TO 24-17, IM-2444)

Convection et solidification dans une lingotiere de coulee continue de blooms
P. Antoine et al.
1988 (TO 24-16)

Solidification and temperature distribution in the mould of continuous casting of blooms and slabs. Slutrapport
Tommy Nylén & L. Ohlson
1988 (TO 24-15)

Förändring av gjutslaggens sammansättning och egenskaper vid stränggjutning av stål - slutrapport
1988 (TO 24-14, D 619)

Solidification and temperature distribution in the mould of continuous casting of blooms and slabs. Slutrapport
1988 (TO 24-13 (=TO24-15))

Inverkan av elektromagnetisk omröring (EMS) i kokillen vid stränggjutning av kolstålbillets. Slutrapport
1987 (TO 24-12)

Makrosegringar och sprickor i stränggjutet material. Slutrapport
M. Jansson, A. Svärd & G. Wänglöf
1987 (TO 24-11)

On formation of central defects in continuous cast billets. (Parametrar för styrning av sekunderkylningen vid stränggjutning) Slutrapport
H. Fredriksson & G. Wänglöf
1987 (TO 24-10)

Ej publicerad.
(TO 24-09)

Stabilitetsmätningar mot kokill vid Sandvikens blooms-maskin vecka 42 1986
Ralph Nyström
1987 (TO 24-08)

Mätningar i Sandvikens bloomsmaskin med mätbussen inom 2408/85
Ralph Nyström
1987 (TO 24-07)

Inledande mätningar i slabskokill vid SSAB i Domnarvet
Mikael Magnusson
1987 (TO 24-06)

Provdrift av kokillövervakningssystemet Contech CC41 vid SSAB i Luleå
Mikael Magnusson & Ralph Nyström
1987 (TO 24-05)

Stabilitetsmätningar. Provning av lasermätprob av märket TOM
Ralph Nyström
1987 (TO 24-04)

Försök för utvärdering av temperaturmätning vid vattendysor. Indikation på dysfunktionen i stränggjutningsanläggningar. Del 2
Ralph Nyström
1987 (TO 24-03)

MEFOS stränggjutning. Mätmetodisk förstudie. Delrapport 1
1987 (TO 24-02)

Friktionsmätningar, vibrationsmätningar, SSAB, Luleå
Conny Fridh
1987 (TO 24-01)