Published reports, TO 24

Published reports from Jernkontoret's technical area 24,  Casting and solidification. The list is sorted after the publishing year of the reports, with the most recently published at the top of the list.  

Note: TO-reports are only available to participating companies. However D-reports are open for everyone.  
D-reports can be ordered or downloaded, see "Publications".


An experimental study on the effect of crystallization behavior on the thermal conductivity of continuous casting mould powders
Mattias Ek and Peter Andersson 
2023 (TO 24-200)

Flödesdynamikstudier för flexibel drift av strängjutningsmaskiner
Pavel Ramirez Lopez, Pooria Nazem Jalali, Tobias Forslund, Henrik Barestrand, Olof Jonsson and Erik Roos
2021 (TO 24-198)

Mold Metallurgy - Final Report Pre-Study
Haji Muhammad, Andrey Karasev, Ying Yang, Pär Jönsson, Hasse Fredriksson, Michael Vynnycky, Bo Rogberg, Olle Sundqvist and Hannes Vallak
2016 (TO 24-197)

Evaluation of the micro structure and inclusions in bloom samples
H. M. Muhmond and H. Fredriksson
2016 (TO 24-196)

The Wire Feeding and Melting behavior in the Induction Furnace
Ying Yang, Mikael Ersson, Keiji Nakajima and Pär G Jönsson
2016 (TO 24-195)

Evaluation of Ce Addition by Different Wire in Liquid 316 Stainless Steel
Oscar Juneblad
2015 (TO 24-194)

Visualisering av längsgående sprickor på varma stålämnen. Slutrapport
Håkan Lundbäck & Ulf Sjöström
2015 (TO 24-193)

Physical property measurements and thermodynamic evaluations of mould powder for continuous casting
Tianming Sun, Xianfeng Hu & Lidong Teng
2013 (TO 24-192) 

Analysis of Different Continuous Casting Mould Powders Through Numerical Modelling at Swerea MEFOS
Pavel E. Ramirez Lopez & Pooria Nazem Jalali
2013 (TO 24-191)

Gjutpulver för nischstål. Alleima, Sandviken. Rapport från optimeringsförsök hösten 2012
Carl-Åke Däcker & Arashk Memarpour
2013 (TO 24-190) 

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea, Oxelösund. Rapport från optimeringsförsök våren 2011
Carl-Åke Däcker, Anders Lagerstedt & Thomas Sohlgren
2013 (TO 24-189)

Mould powder for niche steel. SSAB Emea, Luleå. Report from optimisation trials in August 2011
Carl-Åke Däcker et al.
2013 (TO 24-188)

Uphill teeming utilizing turboswirl to control flow pattern in mold
Zhe Tan et al.
2013 (TO 24-187)

Modeling of initial mold filling with utilization of swirl blades
Zhe Tan, Mikael Ersson & Pär Jönsson
2013 (TO 24-186)

Mathematical modeling of initial filling moment of uphill teeming process considering a trumpet
Zhe Tan, Mikael Ersson och Pär G. Jönsson
2012 (TO 24-185)

Plant experiment using a swirl blade in the uphill teeming process. Examensarbete
Jennie Katarina Sofia Svensson
2013 (TO 24-184)

Plant trials with utilization of swirl blades at Scana Steel
Zhe Tan, Mikael Ersson & Pär G. Jönsson
2012 (TO 24-183)

Gjutpulver för nischstål. Outokumpu Stainless AB, Avesta. Delrapport från referensförsök i februari 2012
Line Hallgren
2012 (TO 24-182)

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea Oxelösund. Delrapport från referensförsök i februari 2010
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-181, KIMAB 2012-548)

Gjutpulver för nischstål. Alleima. Delrapport från referensförsök i november 2011
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-180, KIMAB 2012-511)

Gjutpulver för nischstål. SSAB Emea Luleå. Delrapport från referensförsök i juni 2010.
Carl-Åke Däcker
2012 (TO 24-179, KIMAB 2010-548)

Beräkning av värmeflöde vid mjukkyld stränggjutning
Anders Salwén, Carl-Åke Däcker & Christer Eggertsson
2012 (TO 24-178, KIMAB 2011-558)

Ultraljudprovning av makroslagger och porositeter
Jan Sarnet
2010 (TO 24-177, TO 44-29)

Utveckling av beräkningsmodell för skaltillväxt i kokill med hänsyn tagen till gjutpulvrets egenskaper
Carl-Åke Däcker et al.
2010 (TO 24-176)

Modell för simulering av skaltillväxt vid stränggjutning (Modell 2S)
Ulf Sjöström & Anders Salwén
2010 (TO 24-175, MEF10001)

Mätning av slitage på roterande stoppare i Mefos' 150 kg ugn
Ralph Nyström
2010 (TO 24-174, MEF08042)

Simulering av värmetransport genom ledning, konvektion och strålning i gjutslagg och kopparkokill
Anders Salwén et al.
2010 (TO 24-173, KIMAB 2009-555)

Modellering av strålningsbaserad värmetransport genom gjutslagg
Anders Salwén
2009 (TO 24-172, KIMAB 2009-543)

Resultat från försök med mjukkyld kokill hos SSAB Oxelösund i november 2007
Carl Åke Däcker et al.
2008 (TO 24-171, KIMAB-2008-540)

Beräkningar av spänningar och värmeflöde i mjukkyld kokill
Anders Salwén, Carl-Åke Däcker & Peter Andersson
2008 (TO 24-170, KIMAB-2008-511)

Kartläggning av hörnvinkelkrympning för stål med olika längdutvidgningskoefficienter
Peter S. Andersson, Christer Eggertsson & Carl-Åke Däcker
2008 (TO 24-169, KIMAB-2007-523)

Minimiering av längssprickor på Nb-Ti-B stål vid slabsgjutning hos SSAB Oxelösund AB
Carl-Axel Däcker, Tomas Sohlgren & Anders Jarfors
2007 (TO 24-168, IM-2007-505)

Gjutpulvertillsats (minimering av problemen med rotfel vid götgjutning)
Johan Lönnqvist
2007 (TO 24-167, IM-2007-501)

Gjutpulverkarakterisering - datablad för gjutpulver
Carl-Åker Däcker, Mårten Görnerup & Peter Andersson
2006 (TO 24-166, IM-2006-511)

Meniskprofil. Slutrapport
2006 (TO 24-165, MEF05088)

Gjutning av segringskänsliga stål vid högre gjuthastigheter
Carl-Åke Däcker
2006 (TO 24-164)

Optimering av gjutpulverfunktion och kokillrörelse vid förhöjda gjuthastigheter
Carl-Åke Däcker
2006 (TO 24-163, IM-2006-506)

Reoxidationsfri gjutning med fokus på transient förlopp
Lars Karlsson
2006 (TO 24-162)

Mould flux characterization
Taishi Matsushita & Seshadri Seetharaman
2006 (TO 24-161)

Kokilldesign
Ralph Nyström
2006 (TO 24-160, MEF05062)

Forcerad kylning under kokillen
Ralph Nyström
2006 (TO 24-159, MEF05058)

Renhet hos startämnen
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2006 (TO 24-158, MEF05064)

Krympningens inverkan på sprickor och makrosegringar
Anders Lagerstedt
2006 (TO 24-157)

Fortsatt utveckliing av slaggindikeringssystem
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2006 (TO 24-156, MEF05043)

Halvvägssprickor i stränggjutna högkolhaltiga stål
Hans Bruce & Carl-Åker Däcker
2005 (TO 24-155, IM-2005-562)

IMMODCO - ny kokilldesign
Hans Bruce
2005 (TO 24-154, IM-2005-561)

Fältförsök götgjutning
Johan Lönnqvist, Peter Andersson & Carl-Åke Däcker
2005 (TO 24-153, IM-2005-560)

Studie av fasta och flytande inneslutningars avskiljning i gränsskiktet mellan stål och slagg
Jenny Strandh et al.
2005 (TO 24-152)

Metallurgisk modellering för reoxidationsfri gjutning med optimal slaggbild vid utloppet
Henrik Solhed, Jenny Strandh & Christer Nilsson
2005 (TO 24-151, MEF05006)

Role of tundish on steel quality - oxygen modelling
Henrik Solhed, Pranesh Dayal & A. K. Lahiri
2005 (TO 24-150, MEF05055)

Modelling of the steel/slag interface in a continuous casting tundish
Henrik Solhed, Lage Jonsson & Pär Jönsson
2005 (TO 24-149, MEF05007)

Undersökning av stringers i titanstabiliserat rostfritt stål orsakade av reoxidation i gjutlådan. Examensarbete
Johan Björklund
2005 (TO 24-148)

Gjutpulverkarakterisering. Delrapport 1 - Mätdata, Version B. Delrapport
Mårten Görnerup
2005 (TO 24-147)

Optimering av gjutpulverfunktion och kokillrörelse vid höga gjuthastigheter. Delrapport från referensförsök
Carl-Åke Däcker
2004 (TO 24-146, IM-2004-554)

Experimentell modellstudie av sluthastigheten, uppehållstiden samt upplösningen utav flytande inneslutningar i gränsytan mellan stål och slagg. Slutrapport
Marianne Magnelöv
2004 (TO 24-145, MEF04008)

Beräkningshjälpmedel - skaltillväxt. Slutrapport
Peter S. Andersson
2004 (TO 24-144, IM-2004-501)

Experimental model study for separation and dissolution of liquid inclusions at the interface between steel and slag
Marianne Magnelöv, Ulf Sjöström & Du Sichen
2004 (TO 24-143, MEF03086)

Kartläggning av hörnvinkelkontraktion vid stränggjutning. Examensarbete
Anders Johansson
2003 (TO 24-142, IM-2003-533)

Driftsförsök med IMMODCO kokill vid AvestaPolarit - förstudie
Hans Bruce
2003 (TO 24-141, IM-2003-531)

Experimentell modellstudie av uppehållstiden för inneslutningar vid gränsytan mellan stål och slagg
Marianne Magnelöv & Ulf Sjöström
2003 (TO 24-140, MEF03042)

Characterisation of mould powder melting behaviour in the mould
Christine Nakas
2003 (TO 24-139, IM-2003-521)

The study of steel inclusions with scanning probe microscopy techniques
Jenny Strandh
2003 (TO 24-138, MEF03033)

Provtagning i gjutlåda vid S45 på SSAB i Luleå för ökad processförståelse och för verifiering av simuleringsresultat
Henrik Solhed et al.
2003 (TO 24-137, MEF03012)

Experimentell modellstudie av fenomen med betydelse för avskiljning av inneslutningar vid gränsytan mellan stål och slagg
Marianne Magnelöv
2002 (TO 24-136, MEF02042)

Noggrann gjuthastighetsmätning. Slutrapport
Ralph Nyström & Tomas Olsson
2002 (TO 24-135, MEF01045)

Nulägesbeskrivning av utbytesförluster vid stränggjutning av stål. Delrapport
Ulf Sjöström
2002 (TO 24-134, MEF02040)

Resultat från driftsförsök med fluorreducerat gjutpulver hos SSAB Oxelösund. Slutrapport
Mårten Persson & Carl-Åke Däcker
2002 (TO 24-133, IM2002-525)

A theoretical study of the behaviour of macro inclusions and the surrounding steel matrix during hot rolling of steel slabs. Final Report
Esa Ervasti & Ulf Stålberg
2002 (TO24-132)

The behaviour of artificial surface cracks in the hot rolling of steel slabs - an experimental analysis. Final report
Esa Ervasti & Ulf Ståhlberg
2002 (TO 24-131)

Götformens inverkan på den inre strukturen bildningsförlopp i göt. Slutrapport
Anders Lagerstedt & Hasse Fredriksson
2002 (TO 24-130)

Varmsprickors bildning vid stränggjutning. Slutrapport
Tomas Antonsson
2002 (TO 24-129)

Gjutpulvers roll för värmeledning och stelning vid götgjutning. Slutrapport
Mårten Persson, Carl-Åke Däcker & Peter Andersson
2002 (TO 24-128, IM2002-501)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål - Delrapport. Slutrapport
Henrik Solhed
2002 (TO 24-127, MEF01057)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2002 (TO 24-126, MEF01056)

Rena startämnen: Resultat av driftsförsök med inert gjutstart. Slutrapport
Ulf Sjöström
2002 (TO 24-125, MEF01050)

Utveckling av experimentell metod för optimering av kokillgeometrier. Slutrapport
2001 (TO 24-124, IM-2001-536)

Design och erfarenheter från fullskaleförsök med IMMODCO kokiller för stränggjutning av slabs och blooms. Slutrapport
2001 (TO 24-123, IM-2001-530)

IMMODCO kokill för stränggjutning av slabs. Design nr 2 och erfarenheter från fullskaleförsök
2001 (TO 24-122, IM-2001-529)

IMMODCO kokill för stränggjutning av slabs. Design nr 1 och erfarenheter från fullskaleförsök
2001 (TO 24-121, IM-2001-528)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda. Slutrapport
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2001 (TO24-120, MEF01074)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2001 (TO 24-119, MEF98055)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål. Delrapport
Henrik Solhed
2001 (TO 24-118, MEF01024)

Användning och utveckling av modellen för gjutlådesimulering - rent stål, infodringsmodellen
Henrik Solhed et al.
2001 (TO 24-117, MEF01005)

Noggrann gjuthastighetsmätning - försök med hjälp av virvelströmsteknik och korrelationsanalys
Ralph Nyström & Tomas Olsson
2000 (TO 24-116, MEF00049)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda, JK 2443/97, mätkampanj 2 vid Inexa Profil AB
Ralph Nyström & Seymour Eriksson
2000 (TO 24-115, MEF00062)

Design och erfarenheter från fullskaleförsök med IMMODCO kokill för stränggjutning av blooms
P. Andersson et al.
2000 (TO 24-114, IM-2000-518)

Slaggindikering i skänk-gjutlåda - mätkampanj 1 vid Inexa profil AB
Seymor Eriksson & Ralph Nyström
1999 (TO 24-113, MEF99018)

Rena startämnen - resultat av rundresa
Ulf Sjöström
1998 (TO24-112, MEF98069)

Noggrann hastighetsmätning - marknadsundersökning
Ralph Nyström
1998 (TO 24-111, MEF98005)

Återvinning av eldfasta restprodukter från stålindustrin. Slutrapport
1998 (TO 24-110, TO23-83, MEF98057)

Användning av gaser vid ståltillverkning
1997 (TO 24-109, D 755, TO23-74, TO21-109)

Rent stål i kokill - en teknikinventering om provtagning
Ulf Sjöström
1998 (TO 24-108, MEF97052)

En teoretisk och experimentell studie av oxidisk renhet i gjutlåda och ämne under inverkan av flödeshinder i gjutlådan
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-107, MF96059)

Automatisk provtagare för syretotalmätning
1997 (TO 24-106, MF97004)

Modellering och experimentell verifiering av temperaturbild i gjutlåda
Pär Jönsson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-105, MF96058)

Gjutlåda år 2000. Slutrapport
Hans Olsson
1997 (TO 24-104)

A finite element analysis of the free surface turbulent flow in continuous casting tundishes. End report
Seppo Louhenkilpi & Wang Shenqiang
1997 (TO 24-103)

Modellering och experimentell verifiering av strömningsbild i gjutlåda
Pär Jönsson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-102, MF96019)

Mätning av stålets hastighetsfält
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-101, MF96027)

Mätning av temperaturer i gjutlåda
Pär Jönsson, Henrik Solhed & Birger Wahlberg
1997 (TO 24-100, MF96028)

Ny mät- och gjuttteknik - slutrapport
1997 (TO 24-99, MF96048)

Rent stål. Slutrapport
Sven Eriksson & Henrik Solhed
1997 (TO 24-98, MF96057)

Makrosegring vid stränggjutning av stål. Slutrapport
Patrik Sivesson
1997 (TO 24-97)

En teoretisk studie av tvärsprickors beteende vid varmvalsning av slabs
Esa Ervasti & Ulf Ståhlberg
1997 (TO 24-96)

Teori för termovisionsmätning av yttemperaturer på skänk, gjutlåda och kokill vid SSAB Tunnplåt AB, Luleå
Pär Jönsson, Hans-Olov Lampinen & Henrik Solhed
1997 (TO 24-95, MF96047)

Ytkvalitet. Slutrapport
Bengt Brolund et al.
1996 (TO 24-94, IM-3444)

Formgivning av stränggjutningskokill enligt IMMODCO inför fullskaleförsök med bloomskokill
1996 (TO 24-93, IM-3443)

Kokillutformning lämplig för reduktion av termisk töjning i stelnande strängskal
Bengt Brolund & Bo Rogberg
1996 (TO 24-92, IM-3442)


Experimentell studie av hörnkontraktion i stränggjutna ämnen
1996 (TO 24-91, IM-3441)

Ett nytt koncept för formgivning av stränggjutningskokiller
1996 (TO24-90, IM-3440)

Experimentella metoder för studium av värmeöverföringen mellan stålskal och kokill vid stränggjutning av stål - en litteraturstudie
1996 (TO 24-89, IM-3439)

Gjutpulver vid billetsgjutning
1996 (TO 24-88, IM-3438)

Smalsidekonicitetens inverkan på ämneskvaliteten vid slabsgjutning. Del 2
Hans Bruce & Mårten Persson
1997 (TO 24-87, IM-3437)

Smalsidekonicitetens betydelse för ämneskvaliteten vid slabsgjutning. Del 1
Hans Bruce & Mikael Nilsson
1997 (TO 24-86, IM-3436)

Kontinuerlig temperaturmätning i gjutlådan. Billig metod
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-85, MF96036)

Mätning av sumspetsens läge med hjälp av lastceller vid SSAB Oxelösund AB
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-84, MF96030)

Utvecklad analys av termoelementsignaler från kokillen vid stränggjutningsmaskin nr 4, SSAB Tunnplåt, Luleå, våren 1995
Seymour Eriksson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-83, MF96002)

Slaggindikering i skänk - Gjutlåda fas II
Mats Göransson & Ralph Nyström
1996 (TO 24-82, MF96006)

Noggrann gjuthastighetsmätning
Ralph Nyström & Tomas Olsson
1996 (TO 24-81, MF96005)

Varmsprickindikering. Slutrapport
Erica Granberg
1996 (TO 24-80, MF95067)

Improvement of inner quality in continuously cast billets by the logging of process variables and the use of multivariate analysis
Patrik Sivesson, B. Widell & Tommy Örtlund
1996 (TO 24-79)

Gjutlåda 2000. Reserapport
Erica Granberg
1995 (TO 24-78, MF95048)

Inledande mätningar av sumpspetsens läge med hjälp av lastceller - SSAB Oxelösund
Ralph Nyström
1995 (TO24-77, MF95025)

Inledande vibrationsmätningar för indikering av slaggöverföring. Delrapport
Mats Göransson & Ralph Nyström
1995 (TO 24-76, MF95026)

Besök vid Hoogovens Groep, CRM Mannesmann Demag. Reserapport
Per Jönsson & Ulf Sjöström
1995 (TO 23-43, TO 24-75, MF95009)

Stränggjutningens eldfasta problem. Studieresa till England, 12-13 september. Reserapport
Erica Granberg
1994 (TO 24-74, MF94033)

Varmspricksindikering. Lägesrapport angående idrifttagande av utrustning för indikering av sprickor på heta slabs. Lägesrapport
Erica Granberg
1994 (TO 24-73, MF94011)

Gjutlådemetallurgi - Rent stål
Per Jönsson
1994 (TO 24-72, MF94025)

Dynamiska rörelser i stränggjutningsmaskinen. Slutrapport
Mikael Magnusson
1994 (TO 24-71, MF93048)

Optimering av sekundärkylningen, EMS och soft reduction. Slutrapport
Carl-Michael Raihle
1994 (TO 24-70)

Underhåll vid stränggjutning, en enkätundersökning
Jorma Kojo & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-69)

Thermisk soft-reduction i stränggjutna slabs
Jukka Konttinen, Carl-Michael Raihle & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-68)

Sumpspetsmätning på blooms med EMMA. Slutrapport
Nils Jacobsson, Bo Rogberg & Patrik Sivesson
1994 (TO 24-67)

Analytisk modell för den termiska töjningen under svalnandet av peritektiska stål
Bengt Brolund & Roger West
1994 (TO 24-66, IM-3061)

Pipe formation in ingot casting
Carl-Michael Raihle
1994 (TO 24-65)

Thermal soft reduction in continuously cast slabs. Thesis
Formation of white bands when using electro-magnetic stirring in continuous casting. Thesis
Electro-magnetic stirring at the end of solidification. Thesis
Improving inner quality and yield in continuous casting
Improving inner quality in CC billets. A comparison between mould EMS and thermal soft reduction
J. Konttinen, Carl-Michael Raihle & P. Sivesson
1994 (TO 24-64)

Utveckling av beräkningsmodell för simulering av stelningssituationen vid stränggjutning. Delrapport
Bengt Brolund
1994 (TO 24-63, IM-3060)

Om optisk basicitet och viskositetsmodeller för gjutslagg
Bengt Brolund & Mårten Persson
1994 (TO 24-62, IM-3059)

Enkät rörande gjutpulver för stränggjutning av stål. Delrapport
Hans Bruce
1993 (TO 24-61, IM-3055)

Karakterisering av krossat/malt samt granulerat gjutpulver för stränggjutning av stål. Delrapport
Mikael Nilsson
1993 (TO 24-60, IM-3047)

Gjutpulverfunktion vid gjutning av titan- och aluminiumlegerade stål. En litteraturstudie
Mårten Persson
1993 (TO 24-59, IM-3045)

Startpulver vid stränggjutning av stål. Delrapport
Hans Bruce
1993 (TO 24-58, IM-3043)

Karakterisering av gjutpulver och gjutslagg vid gjutning av ILC-stål samt koppling mot gjutresultat. Delrapport
Mikael Nilsson
1993 (TO 24-57, IM-3039)

Reoxidation. Inneslutningar
Erica Granberg
1993 (TO 24-56, MF93044)

Reoxidation. Sammanställning av resultat från provtagningskampanj
Erica Granberg
1993 (TO 24-55, MF93030)

Reoxidation, strömningar, hastigheter och energier i gjutlådan
1993 (TO 24-54, MF92066)

Reoxidation i gjutlådan. Slutrapport
Erica Granberg
1993 (TO 24-53, MF93045)

Optimering av sekundärkylningen, EMS och Soft Reduction
1993 (TO 24-52 (=TO24-70))

Processparametrars betydelse för stelning i kokill och ämneskvalitet vid stränggjutning - En teoretisk och experimentell studie
Bengt Brolund et al.
1993 (TO 24-51)

Dynamiska rörelser i stränggjutningsmaskinen. Slutrapport
1993 (TO 24-50 (=TO24-71) MF93048)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet. Slutrapport
Mikael Magnusson
1993 (TO 24-49, B 638, MF93029)

Analys av driftuppföljning med hjälp av multivariat analys
Erica Granberg & Lenart Lindqvist
1993 (TO 24-48, MF93005)

Improvement of productivity and quality in continuous casting of steel. Final report
Tapani Hautamäki et al.
1993 (TO 24-47)

Studieresa i Frankrike hos Sollac i Florange, Dunkirk och Fos samt Unimetall i Metz. Reserapport
Curt Brolin et al.
1993 (TO 24-46, MF92058)

Ingot casting. A literature review
Per Westman
1993 (TO 24-45)

On the formation of pipes and center line segregates in continuously cast billets
H. Fredriksson & C.-M. Raihle
1992 (TO 24-44)

Liquid pool measurements: A tool to improve internal quality during continuous casting
H. Fredriksson, N. Jacobsson & C.-M. Raihle
1992 (TO 24-43)

Effect of various cooling conditions on the formation of halfway cracks in continuous casting process
M. El-Bealy, H. Fredriksson & N. Leskinen
1992 (TO 24-42)

On the formation of halfway cracks in continuous casting of steel
M. El-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO 24-41)

Formation of fluctuated macrosegregation phenomenon in continuous casting of steel
M. El-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO24-40)

Effect of thermal strain on macro segregation in casting processes
M. el-Bealy & H. Fredriksson
1992 (TO 24-39)

Kolets inverkan på gjutpulvers smälthastighet. En litteraturstudie
Mikael Nilsson
1992 (TO 24-38, IM-2863)

Refractory material as a source of reoxidation in tundish
J. Härkki & Lumir Kuchar
1992 (TO 24-37)

Prevention of steel melt reoxidation by using covering powders in tundish
Lumir Kuchar
1992 (TO 24-36)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet. Slutrapport
Mikael Magnusson
1992 (TO 24-35, MF91043, B 628)

Reoxidation in tundish
Juoko Härkki & L. Kuchar
1992 (TO 24-34)

Metoder att undvika reoxidation i gjutlådan. Litteraturstudie
Erica Granberg
1992 (TO 24-33)

Ytdefekter på stränggjutna ämnen, en erfarenhetsinsamling - slutrapport
Hans Bruce
1992 (TO 24-32)

On the simulation of pipe formation in continuously cast billets
Magnus Almqvist, Hasse Fredriksson & Carl-Michael Raihle
1991 (TO 24-31)

Mätkampanj med mätbussen, Ovako Steels bloomsmaskin, Imatra, vecka 2-3 1991. Resultatrapport
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-30)

Mätkampanj med mätbussen, Ovako Steels bloomsmaskin, Imatra, vecka 2-3 1991
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-29)

Mätningar med mätbussen, Outokumpus slabsmaskin, vecka 42-43 1990
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-28)

Mätkampanj vid Outokumpus slabsmaskin med mätbussen vecka 42-43 1990 - resultatrapport
Mikael Magnusson
1991 (TO 24-27)

The sixth international iron and steel congress, 21-26 October 1990, Nagoya, Japan. En sammanfattning rörande stränggjutning - reserapport
Bo Rogberg
1991 (TO 24-26)

Prediktering av det stränggjutna ämnets kvalitet - Mätkampanj i SSAB Tunnplåt ABs slabsmaskin 4 i Luleå vecka 48-50 1989
Ralph Nyström
1991 (TO 24-25, MF90018)

Mätning och analys av stränggjutningsanläggningar med mobilt mätsystem - slutrapport
Bengt Brolund et al.
1990 (TO24-24)

Mätbussen - Ett mobilt mätsystem för stränggjutningsmaskiner: En studie av kokillens funktion under drift
Bengt Brolund
1990 (TO 24-23)

Koppling mellan gjutpulver och ytkvalitet hos stränggjutna ämnen - case studies. Slutrapport
Hans Bruce & Mårten Persson
1990 (TO 24-22)

Reserapport Syd-Korea, Taiwan 1989
1990 (TO 24-21, B 620, TO 21-49, TO 23-01)

Makrosegringar i centrum av ämnen - försök med EMMA-utrustning - slutrapport
N. Jacobson, Carl-Mikeal Raihle & P. Ljubincovic
1990 (TO 24-20)

Inverkan av EMS på centrumsegringar i stränggjutna ämnen - slutrapport
Carl-Michael Raihle
1990 (TO 24-19)

En studie av funktionen hos en stränggjutningsmaskin för slabs vid systematiska ändringar av valda gjutparametrar. Del 2. Delrapport
B. Brolund
1990 (TO 24-18)

En studie av funktionen hos en stränggjutningsmaskin för slabs vid systematiska ändringar av valda gjutparametrar. Delrapport
B. Brolund
1989 (TO 24-17, IM-2444)

Convection et solidification dans une lingotiere de coulee continue de blooms
P. Antoine et al.
1988 (TO 24-16)

Solidification and temperature distribution in the mould of continuous casting of blooms and slabs. Slutrapport
Tommy Nylén & L. Ohlson
1988 (TO 24-15)

Förändring av gjutslaggens sammansättning och egenskaper vid stränggjutning av stål - slutrapport
1988 (TO 24-14, D 619)

Solidification and temperature distribution in the mould of continuous casting of blooms and slabs. Slutrapport
1988 (TO 24-13 (=TO24-15))

Inverkan av elektromagnetisk omröring (EMS) i kokillen vid stränggjutning av kolstålbillets. Slutrapport
1987 (TO 24-12)

Makrosegringar och sprickor i stränggjutet material. Slutrapport
M. Jansson, A. Svärd & G. Wänglöf
1987 (TO 24-11)

On formation of central defects in continuous cast billets. (Parametrar för styrning av sekunderkylningen vid stränggjutning) Slutrapport
H. Fredriksson & G. Wänglöf
1987 (TO 24-10)

Ej publicerad.
(TO 24-09)

Stabilitetsmätningar mot kokill vid Sandvikens blooms-maskin vecka 42 1986
Ralph Nyström
1987 (TO 24-08)

Mätningar i Sandvikens bloomsmaskin med mätbussen inom 2408/85
Ralph Nyström
1987 (TO 24-07)

Inledande mätningar i slabskokill vid SSAB i Domnarvet
Mikael Magnusson
1987 (TO 24-06)

Provdrift av kokillövervakningssystemet Contech CC41 vid SSAB i Luleå
Mikael Magnusson & Ralph Nyström
1987 (TO 24-05)

Stabilitetsmätningar. Provning av lasermätprob av märket TOM
Ralph Nyström
1987 (TO 24-04)

Försök för utvärdering av temperaturmätning vid vattendysor. Indikation på dysfunktionen i stränggjutningsanläggningar. Del 2
Ralph Nyström
1987 (TO 24-03)

MEFOS stränggjutning. Mätmetodisk förstudie. Delrapport 1
1987 (TO 24-02)

Friktionsmätningar, vibrationsmätningar, SSAB, Luleå
Conny Fridh
1987 (TO 24-01)