FB 23010, Primärmetallurgi

Ett forskningsblock (FB) inom Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi.

Ordförande

Gunnar Lindstrand, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Vice ordförande

David Lindström, SSAB Special Steels AB, Oxelösund

Forskningschef

Christer Ryman, Jernkontoret

Forskningsblockets medlemsföretag

ABB AB, Västerås
Alleima AB, Sandviken
Carbomax AB, Västerås
Höganäs Sweden AB, Halmstad
LKAB AB, Luleå
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Ovako Imatra Oy Ab, Imatra
Ovako Sweden AB, Hofors
SSAB Europe AB, Luleå
SSAB Europe Oy, Brahestad
SSAB Special Steels AB, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade institut och högskolor

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Forskningsblocket bevakar området skrot, skrothantering, ljusbågsugnen och dess metallurgi till och med tappning i skänk.

  • Masugnsteknik
  • Skrothantering
  • Skrotråvaran och dess kvalitet
  • Ljusbågsugnen
  • Processtyrning
  • Energibesparing
  • Hållbarhet