TO 23 Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi

Företag och institut intresserade av forskning och teknisk utveckling inom områdena ljusbågsugnar, skänkmetallurgiska processer, AOD/CLU-processer och eldfasta material samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 23, Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi.

Tillsättning av legeringsämnen i skänkugn. 

Teknikområdet är uppdelat i fyra forskningsblock:

Forskningsblocken rapporterar till en styrelse bestående av teknikområdets ordförande, forskningsblockens ordförande och Jernkontorets forskningschefer. Högsta beslutande organ är teknikområdets stämma, där alla i forskningsblocken deltagande företag är representerade.

Styrelsen möts 3-4 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag. Stämma hålls varje vår.

Styrelsens ordförande

Olle Sundqvist, AB Sandvik Materials Technology, Sandviken

Forskningschef

Robert Vikman, Jernkontoret

Medlemsföretag

ABB AB, Västerås
BET-KER Oy, Ylivieska
Calderys Nordic AB, Köping
Carbomax AB, Västerås
Höganäs Sweden AB, Halmstad
Outokumpu Stainless AB, Avesta 
Outokumpu Stainless Oy, Torneå
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Ovako Sweden AB, Hofors
RHI Refractories Nord AB, Stocksund
AB Sandvik Heating Technology, Hallstahammar
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
SSAB Europe Oy, Brahestad 
SSAB Europe, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors
Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista
Vesuvius Scandinavia AB, Luleå

Adjungerade

Aalto-universitetet, Helsingfors
Högskolan Dalarna, Borlänge
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Teknikområde 23 är uppdelat i fyra forskningsblock med olika arbetsområden. Forskningsblocken planerar, genomför och rapporterar forskningsverksamhet inom respektive område. Blocken bereder ärenden, som till exempel nya forskningsuppgifter för beslut i teknikområdet. Blocken avrapporterar genomförd forskningsverksamhet till teknikområdets styrelse. Medlemskap i forskningsblock är styrande för deltagande i teknikområdet.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.