Stipendium inom området tråddragning

Jernkontorets teknikområde 33, Tråd (TO 33) arbetar med frågor kring tråddragning och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området.

Seriedragning av tråd. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Stipendium på upp till 50 000 kronor kan sökas.

För att erhålla ett stipendium bör du vara student eller doktorand vid en högskola eller universitet i Sverige.

Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra experimentella undersökningar eller modelleringsarbete kopplad till tråddragning, exempelvis examens- eller projektarbete.

Aktivitet måste vara genomförd inom ett år från att anslag erhållits. Inom ett halvår efter genomförd aktivitet ska du lämna in en kort dokumentation och berätta om aktiviteten på ett av TO 33:s styrelsemöten.

Ansökan

Ansökningsprocessen är öppen året runt.

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Ansökan sänds till:
Rachel Pettersson, forskningschef TO 33
Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
eller per e-post till rachel.pettersson@jernkontoret.se


Styrelsen för TO 33 meddelar dig om beslut inom fyra månader från det att ansökan är inskickad (det vill säga efter nästkommande styrelsemöte).