TO 80:s stipendium för pulvermetallurgi

För att uppmärksamma pulvermetallurgins betydelse för teknikutvecklingen i Norden har Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi, TO 80, instiftat ett årligt stipendium.

Gasatomisering av stål.

Stipendiet tilldelas en person som på ett avgörande sätt har bidragit till framsteg inom nordisk pulvermetallurgisk industri eller -vetenskap.

Stipendiesumman är 25 000 kronor, beloppet är skattefritt.
Stipendiet kan till exempel användas för vidare förkovring inom området.

Utannonsering sker på Jernkontorets webbplats och genom brev till utvalda högskolor, universitet och forskningsinstitut.

Tidigare mottagare av stipendiet har varit:
2012: Ola Bergman, Höganäs AB
2013: Dimitris Chasoglou, Swerea KIMAB
2014: Seshendra Karamchedu, Chalmers tekniska högskola
2015: Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB
2016–2017: Ingen utdelning.

Utlysning 2018

Sista datum för nomineringar av kandidater till 2018 års stipendium är den 31 december 2018.

Till en nominering ska även en motivering bifogas. Ett cv eller en förteckning över publikationer kan också vara fördelaktigt att lägga till.

Nomineringar sänds till:
Jernkontoret
Att: Robert Vikman
Box 1721
111 87 Stockholm

eller per e-post till robert.vikman@jernkontoret.se