Jernkontorets pulverstipendium

För att uppmärksamma pulvermetallurgins betydelse för teknikutvecklingen i Norden har Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi, TO 80, instiftat ett pulverstipendium.

Gasatomisering av stål vid Erasteel Kloster AB. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi, TO 80 vill, genom ett stipendium, premiera den som på ett avgörande sätt och med stort engagemang bidragit till framsteg inom nordisk pulvermetallurgisk industri eller vetenskap. 

Från och med 2020 delas pulverstipendiet ut vartannat år i november månad, i samband med teknikområde 80:s Pulverseminarium.

Stipendiet är på 25 000 kronor. Beloppet är skattefritt.

Inkomna ansökningar bedöms av styrelsen för teknikområde 80.

Tidigare mottagare av stipendiet:
2012: Ola Bergman, Höganäs AB
2013: Dimitris Chasoglou, Swerea KIMAB
2014: Seshendra Karamchedu, Chalmers tekniska högskola
2015: Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB
2016–2017: Ingen utdelning.
2018: Maheswaran Vattur Sundaram, Chalmers tekniska högskola
2019-2021: Ingen utdelning.
2022: Camille Pauzon, Chalmers tekniska högskola

Utlysning 2023

Sista datum för ansökningar är den 31 oktober 2023.

Ansökan med motivering sänds till:
Jernkontoret
Att: Bo Larsson
Box 1721
111 87 Stockholm

eller per e-post till bo.larsson@jernkontoret.se