Stipendium inom området stålutveckling och egenskaper

Jernkontorets teknikområde 41, Stålutveckling och applikationer (TO 41) arbetar med frågor kring modellering och avancerad egenskapskarakterisering av stål och vill stödja studenter med intresse för området.

Stål som material är i många fall unikt, de vill säga till vissa applikationer kan inget annat material konkurrera med stål – utom möjligen ett ännu bättre stål. Foto: Pia och Hans Nordlander.

Stipendium på upp till 50 000 kronor kan sökas.

För att erhålla ett stipendium bör du vara student eller doktorand vid en högskola eller universitet i Sverige.

Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra experimentella undersökningar eller modelleringsarbete, exempelvis examens- eller projektarbete.

Aktivitet måste vara genomförd inom ett år från att anslag erhållits. Inom ett halvår efter genomförd aktivitet ska du lämna in en kort dokumentation och berätta om aktiviteten på ett av TO 41:s styrelsemöten.

Ansökan

Ansökningsprocessen är öppen året runt.

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Ansökan sänds till:
Rachel Pettersson, forskningschef TO 41
Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
eller per e-post till rachel.pettersson@jernkontoret.se


Styrelsen för TO 41 meddelar dig om beslut inom fyra månader från det att ansökan är inskickad (det vill säga efter nästkommande styrelsemöte).