"Vi har en jättefördel i Sverige, vi lär tidigt våra elever att problemlösa och tänka själva"

Industriföretaget Suzuki Garphyttan (SG) har funnits i Sverige i över 100 år. Deras största marknad har länge varit bilindustrin till vilka de producerat tråd som används i motorer. Nu siktar företaget in sig på framtiden genom att fokusera på nya arbetssätt, produkter och branscher.

Malin Hallberg. Foto: Suzuki Garphyttan.

Suzuki Garphyttans trådprodukter tillverkas i fabriker runt om i världen och levereras till kunder som till exempel spinner tråden till fjädrar. Produkterna finns i bland annat DUX-sängar, men det är framförallt i förbränningsmotorer som stålet används. När bilindustrin nu ställer om till el- och hybridmotorer tar även SG chansen att bredda verksamheten och hitta nya branscher.

— Just nu är vi inne på en utvecklingsresa där vi fokuserar vår energi på våra ledare och medarbetare men vi söker också nya människor som vill utmana och som brinner för innovation. Vi jobbar mycket med att utveckla befintliga produkter men också produkter för helt nya applikationer, säger Malin Hallberg på Suzuki Garphyttan.

Malin Hallberg är materialingenjör i grunden och har doktorerat i metallurgi. Nu jobbar hon som kvalitetsansvarig på SG globalt. Hon berättar med stolthet om företagets nya produkter som gör nytta genom att både förbättra i stort och gör andras applikationer mer hållbara.

— Ett exempel är en av våra profiltrådar som används för kullagerbanor i magnetröntgen. Den tråden tillverkas bara här i Garphyttan. Tack vare tråden så snurrar kullagren i magnetröntgen väldigt mycket tystare, vilket gör miljön för patienten som ska röntgas lugnare och behagligare, säger Malin Hallberg.

Ambitionen är hög inom företaget. Utvecklingsresan, som Malin Hallberg kallar den, som går från bilindustrin till andra avancerade industrier, måste få ta sin tid.

— Även om vi är medvetna om att vi måste göra saker på ett annat sätt framöver så tar det såklart tid att vända en global organisation. Alla medarbetare inom SG måste vara ombord innan vi tar nya steg, förklarar hon.

I Sverige jobbar stålföretag målmedvetet med att hitta klimatsmarta och effektiva tillverkningsmetoder. På SG utvecklas ständigt nya produktionsprocesser för att bli ännu mer klimateffektiva. Målet är att få bort miljöfarliga ämnen såsom olja helt ur produktionen.

Varje steg mot klimatneutralitet inom stålindustrin är ett viktigt steg som måste tas för jordens framtid. Stål är en huvudingrediens i ett hållbart samhälle och hållbart liv. I Sverige har vi i stort sett redan tillgång till fossilfri el vilket gör att stålproduktionen här har ett lågt klimatavtryck i jämförelse med andra länder. Det är av stor vikt att andra länder också följer efter för att sänka koldioxidutsläppen i världen.

— Vi måste i samhället komma förbi slit- och släng. Stål är en naturlig produkt och vi måste få människor att förstå att livslängden i produkter producerade av stål är så mycket längre i jämförelse med produkter av andra material. Alla måste dra sitt strå till stacken, säger Malin Hallberg.

Suzuki Garphyttan har fabriker och kontor i Sverige, USA, Mexiko, Kina, England och Tyskland. Den geografiska placeringen nära våra kunder gör att vi på ett bra sätt kan analysera vår omvärld enligt Malin Hallberg.

— Vi fångar in trender, tankar och idéer så vår omvärldsbild blir bra. Dessutom är våra ägare duktiga på att tänka långsiktigt. Det handlar om allt från att värna om det mänskliga kapitalet som finns i företaget, värna om miljön, till att säkra marknadsandelar långsiktigt, säger Malin Hallberg.

Företagets värderingar är Care, Dare & Share. Det handlar om ledarskap, att värna om medarbetare och kunder, att utmana samt dela tankar och idéer. Att ge bästa möjliga förutsättningar för att alla ska kunna göra ett bra jobb.

— Det är väldigt roligt och inspirerande med våra olikheter. Hos oss finns mängder av kompetens och idéer som är viktiga att synliggöra och kommunicera så att alla känner stolthet i det gemensamma arbetet, förklarar Malin Hallberg.

Malin Hallberg hyllar den svenska kulturen och den svenska skolan och universiteten som driver fram ifrågasättande, nyfikna och drivna innovatörer som vågar prova nya saker. 

— Vi har en jättefördel i Sverige och det är att vi tidigt lär våra elever och barn att problemlösa och tänka själva. Innovativa personer är och blir viktigt för oss. Framförallt nu när vi klivit in på den här resan, säger Malin Hallberg.

Innovationer och nya nischer är framtiden för Suzuki Garphyttan. Malin Hallberg ser fram mot att företaget utvecklar ännu fler stålprodukter som både förbättrar och förlänger hållbarheten för applikationer inom bland annat medicinen och klimat- och energiområdet.

#stålnytta