Vägen mot klimatneutralt

I en livscykelanalys ingår alla delar i produktionskedjan, från tillverkning av råvaror, transporter, produktion av stål, bearbetning, användning till skrotning och sortering. Klimatneutral innebär att alla dessa steg har nettosumman noll. Svenskt stål skapar klimatneutral stålnytta.

#stålnytta