Stålproduktionens restprodukter kommer till användning

Med restprodukt menas de biprodukter som bildas parallellt när stål produceras. 80 procent av restprodukterna från svensk stålproduktion används. Även det svenska stålets biprodukter skapar nytta.

#stålnytta