Lättare fordon = mindre energiåtgång = mindre koldioxidutsläpp

 Med höghållfasta stål kan konstruktioner göras lättare och tunnare, men med samma styrka och hållfasthet. Det underlättar för människan i hennes arbete och det krävs mindre för att göra mer. Svenska höghållfast stål hushåller med jordens resurser och skapar stålnytta.

#stålnytta